Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 14.03.2019 - Zastupitelé odhlasovali vznik koncepce rozvoje bydlení
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 10/2019 ze dne 14.03.2019

Zastupitelé odhlasovali vznik koncepce rozvoje bydlení

(Počet zobrazení: 1366)
Kopřivnice (dam) – Potřeba zabývat se bytovou problematikou v Kopřivnici vyplynula z diskuze zastupitelů nad podobou Akčního plánu rozvoje města. Ti nakonec před týdnem po víc jak hodinové debatě do plánů města na nejbližší dva roky zařadili zpracování Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici. „Vnímám to jako intenzivní téma tohoto zastupitelstva, a pokud se máme vážně zabývat plány města na podporu individuální výstavby nebo možností stavět domy s nájemními byty, je potřeba vycházet ze souhrnného materiálu, který bude muset vznikat za pomoci externího odborného subjektu,“ řekla místostarostka Dagmar Rysová, která navrhla zařazení nového bodu do Akčního plánu s tím, že koncepce má být zpracována ještě letos a odhad její finanční náročnosti byl stanoven na 100 tisíc korun.

Otázce řešení bydlení ve městě byla věnována valná část diskuze před schválením Akčního plánu na roky 2019 a 2020. Zastupitelé Ladislav Stehlík, Dušan Krompolc i další zástupci opozice poukazovali na skutečnost, že podle jejich názoru se Akční plán této oblasti věnuje málo. Neuspokojila je ani informace o tom, že město počítá s pořízením studie, která by prověřila možnosti přestavby přístavby bývalé ZŠ Náměstí na bytové jednotky, nebo skutečnost, že město disponuje zastavovacími studiemi pro několik lokalit a jedná s developery. „V Akčním plánu jsou některé zmínky o této problematice, ale ty jsou naprosto nedostatečné. Nenašel jsem tam záležitost, kdy město by mělo mít vypracovánu nějakou studii, která se týká přímo výstavby městem, což považuji za zásadní věc,“ uvedl zastupitel Dušan Krompolc s tím, že za takové situace není připraven hlasovat pro schválení Akčního plánu.

Zařazení konkrétního bodu, který by řešil bytovou problematiku ve městě, žádali i další jeho kolegové z opozičních řad, především pak právě Ladislav Stehlík. Oba také jasně odmítli námitku, že pokud přicházejí s podobným požadavkem, měli by také říci, z čeho by takovou aktivitu město mělo financovat.

Podle starosty jsou ale právě scházející peníze největší překážkou většího rozvoje v bytové oblasti. „Kopřivnice má minimálně šest zastavovacích studií na k tomu určených pozemcích na katastru města, nicméně tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví a jejich majitelé mají zatím takové finanční požadavky, že ani developeři ani individuální zájemci nejsou schopni je zaplatit. Město má připraveny i pozemky pro výstavbu bytových domů v lokalitě za garážemi u benzínové pumpy. Existují dvě studie, jaké bytové domy a veřejné prostory by tam měly vzniknout. Nicméně vloni tu byli dva developeři, kteří se o věc zajímali, ale nakonec od záměru ustoupili,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že navíc neexistuje možnost externího financování a dotace je možné získat jen na budování sociálních bytů. Například zastupitel Karel Kuboš ale naznačil, že stát plánuje svůj postoj v této věci změnit, měl by uvolnit peníze na výstavbu nájemního bydlení a město by podle jeho slov mělo být na takovou výzvu připraveno. „Je potřeba zpracovat nějakou analýzu v této oblasti. Aktuálně nevíme, jaké jsou požadavky, jaký je zájem o byty, nejednáme s podnikateli o rozvoji jejich podniků a podobně,“ upozornil Kuboš, netrval však na tom, aby zpravování takového materiálu bylo součástí Akčního plánu. Nakonec ale zmíněná Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici byla do Akčního plánu zařazena, a to jednomyslným rozhodnutím zastupitelů, když pro tuto dílčí změnu strategického dokumentu hlasovalo všech 19 přítomných členů zastupitelstva.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS