Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 16. 12. 2005 - Výstupy z Rady města Kopřivnice ze dne 13.12.2005 a Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 15.12.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

16. 12. 2005

Výstupy z Rady města Kopřivnice ze dne 13.12.2005 a Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 15.12.2005

ZM schválilo
Uzavření darovací smlouvy mezi Tatrou, a.s. jako dárce a městem Kopřivnice. Jedná se o pozemky, které jsou rozptýleny po celém území Kopřivnice, slouží převážně jako veřejné prostranství a komunikace. Darovací smlouva neobsahuje ulici Pánskou, tu si Tatra zatím ponechává ve svém vlastnictví.

RM vzala na vědomí
Informaci o realizaci stavebních akcí odboru správy majetku a investic za rok 2005. Celkem odbor uskutečnil vyjma uzavírání nájemních smluv, výkupů pozemků apod. 130 stavebních akcí týkajících se téměř všech oblastí života města počínaje drobnými opravavami a úpravami budov až po velké investiční akce. Mezi ty patří dokončení rekonstrukce Šustalovy vily a Regenerace sídliště SEVER I.etapa -- parkoviště a dále nové akce: "Hala Phare II", liniové stavby chodníků a kanalizací, veřejné osvětlení v několika lokalitách Kopřivnice a místní části Lubina, složitá úprava před ZŠ 17.listopadu -- Regenerace sídliště SEVER II a rekonstrukce budovy Fojtství.

Na rok 2006 tak přecházejí akce jako zbudování kolumbária na kopřivnickém hřbitově, chodník v místní části Vlčovice. V roce 2006 se očekává uskutečnění rekonstrukce Správní budovy MÚ Kopřivnice.

ZM schválilo
Uzavření kupní smlouvy mezi městem a firmou Slumeko s.r.o. na prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 58 na ulici Štefánikově včetně pozemku za prodejní cenu 4 510 tis. Kč.

ZM vzalo na vědomí
požadavek firmy Gemo Olomouc k investičnímu záměru výstavby bytových domů v lokalitě Kopřivnici - západ dle architektonického záměru ing. arch. Quitty o spolufinancování části technické infrastruktury, veřejných komunikací a zeleně v roce 2007. Firma Gemo, proto aby mohla zahájit výstavbu cca 105 bytových jednotek, požaduje po městě Kopřivnici garanci spoluúčasti ve výši 15,3 mil. Kč.

RM schválila
Kladné vyjádření města Kopřivnice k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí v souvislosti s výstavbou nového výrobního závodu firmy Rieger v Průmyslovém parku Kopřivnice-Vlčovice.

ZM schválilo
Aktualizaci strategického plánu ekonomického rozvoje města Kopřivnice se zapracovánými podněty Plánu zdraví města a Agendy 21.

Více informací Ing. arch. Milan Šmíd, tel. 736 614 203

RM schválila
Uzavření dohody o náhradě za škody způsobené zvěří. V období od 1.7.2004 do 30.6.2005 vznikla městu Kopřivnice škoda na lesních porostech ve výši 42 640 Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství uplatnil nárok na náhradu škod na Mysliveckém spolku Kopřivnice, který je uživatelem dotčených honebních pozemků. Předseda místní organizace, Alois Jalůvka, souhlasil s bezúplatným provedením prací jako náhradou za vzniklé škody. Myslivecký spolek Kopřivnice tak provede likvidaci oplocení a náhradu plocenek v určených lokalitách městských lesů.

RM schválila
Navýšení normativů na žáka příspěvkovým organizacím v oblasti školství.

RM vzala na vědomí
Informace stavebního úřadu za období červen až listopad 2005. Bylo vydáno 18 stavebních rozhodnutí, 192 stavebních povolení a 83 kolaudačních rozhodnutí, mezi jinými také kolaudace výrobního závodu Erich Jaeger.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Stavba zabere divoké parkoviště, radnice chystá náhradní řešení

Kopřivnice (dam) – Zahájení stavby domova pro seniory může přijít během několika týdnů. Není jasné, kdy přesně realizační firma oplotí budoucí staveniště, ...

Stromky se budou prodávat 16. 12.

Kopřivnice (hod) – I letos se budou prodávat vánoční stromky z plantáže města. Prodej se uskuteční přímo na plantáži naproti koupališti. Zájemci si budou moci ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce mostu v Kopřivnici Lubině Na Habeši
celkové výdaje projektu - 3.742.000 Kč
přiznaná dotace - 3.564.000 Kč
podíl města - 178.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS