Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 5. 10. 2005 - Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 4.10.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

5. 10. 2005

Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 4.10.2005

RM schválila
Uzavření smlouvy na zhotvení propagačních fotografií turistických cílů v projektu "Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku". Agentura Universal Productions vyhotoví více než 200 propagačních snímků exteriérů Kopřivnice a okolí a interiérů muzeí Regionálního muzea Kopřivnice.

RM schválila
Uzavření smlouvy o vypracování Místního programu zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnici a obce v územně správním celku Kopřivnice.

RM rozhodla
o přidělení veřejné zakázky na zabezpečení "Správy, provozu a údržby bytového fondu v Kopřivnici" staronovému provozovateli, firmě REKAZ -- realitní kancelář s.r.o. od 1.4.2006.

RM vzala na vědomí
informaci o obnovení jednání ve věci "Hrobky rodiny Šustalovy". Protože je hrobka zapsána do státního seznamu památek, vztahuje se na ni zákon č. 20/1987 Sb. o kulturních památkách a vlastník je tedy povinen o ni pečovat a udržovat ji.
Vzhledem k tomu, že hrobka není evidovaná v katastru nemovitostí je v této chvíli její vlastnictví nejasné. Odbor školství, kultury a sportu MÚ Kopřivnice písemně požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z Nového Jičína o stanovisko k vlastnictví této nemovitosti a návrh dalšího postupu v této věci.

RM vzala vědomí
Informaci o záměru zbudování vysoké školy neuniverzitního typu v Kopřivnici. Odbor školství a kultury připraví detailnější informace pro zasedání zastupitelstva 4.11.2005.

RM doporučila ZM
Převod pozemků s.p. TATRA cestou přímého prodeje za cenu 800.000,-Kč do majetku města. Celková výměra pozemků s.p. TATRA v likvidaci je v současné době 80 tis. m2, z toho činí :
- 577 m2 -- zastavěná plocha
- cca 3, 6 ha komunikace,
- cca 4,4 ha veřejná zeleň.
Výkup pozemků je podmíněn schválením částky 800.000,-Kč do rozpočtu města pro rok 2006.

RM vzala na vědomí
informaci o průběhu pouti v Kopřivnici ve dnech 27. -- 28. 8. 2005 a její ekonomické vyhodnocení.
Lunapark zajišťující atrakce na pouti v Kopřivnici byl umístěn stejně jako v minulých letech na parkovišti u marketu Albert, část atrakcí na zelené ploše před restaurací Radegast. Smluvním partnerem města byla společnost pana Zdeňka Pflegera z Čelechovic, která byla vybrána ze tří uchazečů na základě výsledku výběrového řízení.
Nájemné za umístění atrakcí (nejvyšší nabídnuta částka) činilo 256.000,- Kč, na poplatcích za umístění stánků bylo vybráno 53.100,- Kč.
Oproti roku 2004 bylo na nájemném a poplatcích za umístění stánků vybráno o více než 50 tis. Kč více.

RM schválila
zveřejnění záměru měta prodat objekt č.p. 58 (stavba občanského vybavení) se zastavěnou plochou a nádvořím.

RM schválila
Uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava venkovního schodiště a sanace teras u objektu č.p. 889, 890 na ulici Školní v Kopřivnici.
Odstraněny budou stávající nášlapné vrstvy schodiště i teras k provozovnám umístěným ve 2. nadpodlažním patře budovy zvané jako "Kavárna". Dále bude provedena sanace železobetonových konstrukcí apod. Akce rovněž řeší novou elektroinstalaci venkovního osvětlení pod terasami. Finanční náklady na realizaci činí 1 440 tis. Kč.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

V adventním čase se sbírá oblečení pro potřebné

Kopřivnice (hod) – V nadcházejícím adventním období vyhlašuje kopřivnická radnice dvě sbírky, jednu pro širokou veřejnost, druhou pro své zaměstnance. Tou první ...

Druhou dotaci na zeď Šostýna město nezískalo

Kopřivnice (hod) – Dodatečnou dotaci na opravu suterénní zdi na Šostýně se městu nepodařilo získat. Opravu jihovýchodní suterénní zdi bývalého paláce provedla ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové
celkové výdaje projektu - 6.798.000 Kč
přiznaná dotace - 5.700.000 Kč
podíl města - 1.098.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS