Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 26. 10. 2005 - Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 25.10.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

26. 10. 2005

Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 25.10.2005

RM schválila
uzavření dohod o narovnání mezi Městem Kopřivnice a nájemci bytů v domech s pečovatelskou službou na ul. České 320 a Masarykově náměstí 650 v Kopřivnici.
Dohody o narovnánií řeší nesrovnalosti v platbách za nájemné a služby ( teplo ), které vznikly v důsledku chybně zadané výměry bytů.
Rada zároveň prominula nájemcům vzniklé nedoplatky - jde o nepatrné částky u jednotlivých nájemců, v součtu se jedná o cca 20.000,- Kč.
Přibližně 120 nájemcům bude vrácen přeplatek za léta 2002-2004. Tento přeplatek se u jednotlivých nájemců pohybuje v řádech několika stokorun, nejvyšším přeplatkem je částka 1.200,- Kč.

RM doporučila ZM souhlasit
se zapsáním Augustina Hajduška, rodáka z Mniší do seznamu významných osobností města Kopřivnice.

Rodák z Mniší u Kopřivnice byl významnou osobností v Texasu jak mezi českými vystěhovalci, tak ve veřejné sféře. Zastával řadu významných funkcí, byl například starostou města, členem parlamentu (sboru zákonodárců), soudcem v okrese Fayette nebo prezidentem First National Bank. Stal se také vydavatelem českých novin Svoboda v La Grange, které stále vychází, dnes už pod názvem El Campo.

a se zapsáním pana Ignáce Galii do seznamu významných osobností města Kopřivnice.

Ignác Galia, rovněž narozený v Mniší, byl v Texasu předsedou a spoluzakladatelem krajanského časopisu Svoboda, zakladatelem Slovanské podporující jednoty státu Texas a spoluzakladatelem časopisu Věstník.

Další ínformace možno vyžádat na miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

RM vzala na vědomí
Informace o průběhu a výsledcích plánovacího víkendu k úpravám Masarykova náměstí v Kopřivnici. Jedním z dílčích výstupů byl i plánovací víkend se zapojením veřejnosti a nad návrhy budoucích architektů i dětskými pracemi. Ten se konal ve dnech 24.6. a 25.6. 2005.

Z práce skupin vzešly následující návrhy úprav Masarykova náměstí
V rámci úprav Masarykova náměstí a jeho okolí účastníci plánovacího víkendu doporučili:
Vodní prvek - netradiční, atrakce (světelná fontána), moderní architektonický prvek.
Zachování parkovacích ploch - v současném rozsahu nebo podzemní garáže (nahoře např. s galerií).
Mobiliář - přítomné zaujalo zejména pítko, dále by uvítali především lavičky a osvětlení.
Zachování zeleně - nutná úprava, případně zrušení některých vzrostlých dřevin, zachování parku za kostelem, oddělení klidové zóny zelení.
Socha T.G.M. - žádoucí je úprava současné plochy okolo (mramorového podstavce), možné přemístění, na jiné důstojné místo -- stále dominanta.
Propojení dominant náměstí (kostel, katolický dům, škola ...).
Otázka dopravy a vedení silnic - žádoucí je, aby prostor byl "zónou klidu, je navrhováno i zrušení cesty vedoucí podél kostela a rozdělující plochu náměstí a přesunutí dopravy mimo tento prostor (na ul. Záhumenní).
Nové řešení parkování - návrh záchytného parkoviště pro autobusy mimo danou lokalitu, zrušení velké asfaltové plochy, využití dlažebních kostek z plánované rekonstrukce ul. Štramberské, prostor bez velkých betonových ploch.
Zpřístupnění zimního stadionu z ul. Husovy včetně parkování.
Mobilní tržnice - stánky vzhledově sjednocené a estetické, jen pro nárazové akce.
Drobné stavby -- např. Atrium.

Úprava zpevněných ploch a chodníků.
Další ínformace možno vyžádat na miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

RM vzala na vědomí
Informaci o stavu stromů v centru města, včetně variant řešení problému se stagnující vodou ve výsadbových jámách. Jako nejschůdnější se jevila varianta ponechání stávajícího stavu s výměnou uhynulých jedinců za stromy stejného druhu. Při výměně bude instalována drenáž a vylehčený substrát.

RM vzala na vědomí
Žádost firmy Ludvík Moravia, s.r.o. o projednání úpravy hudebního sálu a chodby u klubu Nora v KD Kopřivnice.

Dále se RM seznámila se seznamem požadavků na opravy a investice potřebné pro Kulturní dům Kopřivnice. K těm patří:

1) Oprava vzduchotechniky v prostorách restaurace v budově KOZ I.
2) Vybudování terasy před KOZ I.
3) Oprava venkovního nájezdu pro vozíčkáře do budovy KOZ I.
4) Oprava venkovní izolace budovy KOZ I.

Odbor Správy majetku města a investic posoudí jednotlivé požadavky a navrhne jejich případnou realizaci do rozpočtu roku 2006.

RM doporučila ZM vzít na vědomí
informaci o záměru VOŠ, SOŠ a SOU rozšířit obory střední odborné školy a informaci o možnosti zřídit v Kopřivnici vysokou školu neuniverzitního typu.

RM doporučila ZM schválit
příslib poskytnout pro  potřeby umístění vysoké školy neuniverzitního typu budovu č.p. 340 na ul. Husova, bývalou ZŠ Náměstí.

V dřívějším jednání bylo stanovisko MŠMT ke zřízení střední umělecké školy v Kopřivnici zamítavé. V měsíci září 2005 tedy proběhlo setkání s ředitelem Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici, panem Ing. Jaroslavem Poncem, který přednesl informaci o záměru rozšířit učební obory střední odborné školy o obory s uměleckým zaměřením a zároveň informoval o záměru MS kraje zřídit v kraji vysokou školu neuniverzitního typu.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Druhou dotaci na zeď Šostýna město nezískalo

Kopřivnice (hod) – Dodatečnou dotaci na opravu suterénní zdi na Šostýně se městu nepodařilo získat. Opravu jihovýchodní suterénní zdi bývalého paláce provedla ...

Volejbalistky uspěly v sobotních zápasech jen zčásti

Mladší žačky KV Kopřivnice doma porazily SVK Nový Jičín B, ale prohrály s Raškovicemi, a v dalším turnaji budou hrát opět ve skupině C.
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Tělocvičny na ZŠ 17. listopadu patří tradičně volejbalu a v sobotu 27. listopadu byly plně obsazeny, své zápasy zde hrály jak kadetky, tak ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce bývalého škvárového hřiště
celkové výdaje projektu - 3.429.000 Kč
přiznaná dotace - 2.783.000 Kč
podíl města - 646.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS