Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 25. 5. 2005 - Výstup z 39. Rady města Kopřivnice ze dne 24.5.2005 Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

25. 5. 2005

Výstup z 39. Rady města Kopřivnice ze dne 24.5.2005

RM vzala na vědomí
Zprávu stavebního úřadu. Ten udělil v období od 12. dubna k dnešku celkem 6 územních rozhodnutí, 41 stavebních povolení a 16 kolaudačních rozhodnutí.
Bylo zahájeno řízení na stavbu výrobního závodu Bang & Olufsen. Zpráva dále konstatuje, že byl  úspěšně zkolaudován skateboardový areál na letním stadioně a proběhla kolaudace poslední etapy stavebních úprav Dětského centra.

RM vzala na vědomí
souhrnnou informaci o tom, jak probíhají aktivity Plánu Zdraví a kvality života Kopřivnice. Předložený matetriál bude pro veřejnost k dispozici na stránkách Zdravého města zdravemesto.koprivnice.org a v místních médiích.

RM doporučila ZM schválit
přijetí dotace Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,- Kč pro Klub Kamarád na projekt "Rekreačně výchovný tábor a taneční víkend pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí".

RM navrhla
Okresnímu soudu v Novém Jičíně zamítnout návrh podaný manželi Zbavitelovými na zastavení exekuce, protože dotyční nereagovali na nabídku města o mimosoudní vyrovnání.

RM doporučila ZM schválit
závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2004 zpracovaný odborem financí včetně vypořádání hospodářské (ekonomické) činnosti.
a uložila
odboru financí zveřejnit závěrečný účet města Kopřivnice na úřední desce a v plném rozsahu na internetových stránkách města Kopřivnice.

RM schválila
použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2004 ve výši 1 mil. 700 tis. Kč na dotace sportovním klubům.

RM schválila
uzavření smlouvy o poskytování poradenské činnosti v oblasti tepelného hospodářství s brněnskou firmou Tenza.

RM doporučila ZM rozhodnout
O členství města Kopřivnice ve Svazku obcí povodí Jičínky za účelem řešení problematiky čištění odpadních vod.

RM vzala na vědomí
Přehled akcí v rámci mezinárodních vztahů v roce 2005. V letošním roce už se uskutečnila návštěva souborů Základní umělecké školy Zdeňka Buriana ve francouzském Trappes a Kopřivnici navštívili handicapovaní rovněž z Francie. Již na začátku června pojede oficiální delegace do Congletonu v čele se starostou města. Předpokládá se, že k běhu Emila Zátopka budou přizvána další 2 partnerská města.

RM schválila
výběr zhotovitele na realizaci akce "Bezbariérový přechod u KB".

RM schválila
Zhotovitele průzkumných prací v souvislosti s památkovými opravami a úpravou restaurovaného hradu Šostýn. Ten by měl poskytnout upřesňující informace o možných polohách základového zdiva, příkopu, případně studny a oslabených pásmech pro případné a účelné zaměření následných sondážních prací. Průzkumné práce budou prováděny ve dvou lokalitách (jedna lokalita v blízkosti hradu cca 40 x 5 m, druhá lokalita ve svahu před vstupem do areálu hradu cca 40 x 80 m) v komplikovaném terénu. Výsledek průzkumu bude zpracován do závěrečné zprávy.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Kaiser s Lábusem zahrají Kolečkův text

Kopřivnice (dam) – Legendární herecká dvojice, kultovní scenárista a jako velmi volná inspirace notoricky známý normalizační seriál – to všechno nabídne ...

Volejbalistky uspěly v sobotních zápasech jen zčásti

Mladší žačky KV Kopřivnice doma porazily SVK Nový Jičín B, ale prohrály s Raškovicemi, a v dalším turnaji budou hrát opět ve skupině C.
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Tělocvičny na ZŠ 17. listopadu patří tradičně volejbalu a v sobotu 27. listopadu byly plně obsazeny, své zápasy zde hrály jak kadetky, tak ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží Skládka kalů
celkové výdaje projektu - 32.306.000 Kč
přiznaná dotace - 28.624.900 Kč
podíl města - 3.681.100 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS