Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.09.2019 - Radar zaznamenal přes 18 tisíc překročení rychlosti
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 31/2019 ze dne 12.09.2019

Radar zaznamenal přes 18 tisíc překročení rychlosti

(Počet zobrazení: 720)
Kopřivnice (hod) – Už třináct měsíců dohlíží radar na ulici Záhumenní u Muzea Fojtství na dodržování rychlosti projíždějících vozidel. Přestože řidiči o radaru, který zaznamenává překročení rychlosti v obou směrech, vědí, stále ji překračují. Vloni v srpnu, v prvním měsíci provozu, radar zaznamenal 3 759 přestupků. Letos ani v jednom měsíci jejich počet neklesl pod tisíc.

Vozidla, která překročí povolenou rychlost, radar zaznamená a automaticky předává na služebnu městské policie. Zde po kontrole pořízeného záznamu fotografie přestupku dojde k jejich postoupení oddělení přestupků kopřivnického městského úřadu k následnému řešení.

„Po zjištění provozovatele vozidla, které překročilo povolenou rychlost, je mu zaslána výzva s určenou částkou v závislosti na míře překročení,“ uvedla Irena Kahánková, vedoucí oddělení přestupků kopřivnické radnice, s tím, že nejvíce výzev je zasíláno s částkou 500 korun.

Většina provozovatelů pokutu v zákonem stanovené lhůtě 15 dní zaplatí. Pokud tak neučiní, přestupek je pak řešen ve správním řízení. „V rámci přestupkového řízení jsou nejčastěji řešeni formou příkazu od 1 500 do 5 000 Kč v závislosti na tom, o kolik byla nejvyšší dovolená rychlost řidičem vozidla překročena, případně kolikrát. V případě, že provozovatel vozidla podá proti tomuto příkazu odpor a následně je opětovně shledán vinným, uloží se kromě pokuty také náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Další možností provozovatele vozidla je sdělit totožnost osoby, která předmětné vozidlo řídila. Tomu je uložena nejen pokuta, ale i trestné body. To se stává málokdy,“ upřesnila Irena Kahánková a dodala, že ve správním řízení je řešeno zhruba 13 % přestupků, neboť většina sankcionovaných pokutu na základě výzvy zaplatí.

Je tak zjevné, že radar zklidnil dopravu na ulici Záhumenní a zvýšil bezpečnost chodců. Rada města už v závěru loňského roku rozhodla o zřízení dvou dalších míst pro umístění radaru, a to na ulici Obránců míru poblíž Penny marketu a v Lubině na komunikaci I/58 mezi základní školou a autobusovou zastávkou. „Město dělá vše proto, aby mohly být radary instalovány do konce roku,“ poznamenal Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města. Po instalaci dvou nových stanovišť bude radar přemisťován mezi nimi.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS