Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2018 ze dne 08.02.2018

Příspěvky zastupitelů města (Ne)vyhlášení konkurzu na ředitele

(Počet zobrazení: 1135)
Stanislav Šimíček
Stanislav Šimíček

Jednou za šest let je v kompetenci města, aby prostřednictvím rady města vyhlásilo konkurzy na ředitele příspěvkových organizací. Tímto si může zřizovatel ověřit, zda jednotliví ředitelé mají zájem pokračovat ve své funkci. Ředitelé se mohou do konkurzu přihlásit, a potvrdit tak, že mají plány a vize do budoucna. Schopní a aktivní ředitelé chtějí školu či školské zařízení opravdu vést a tedy nejsou ve své funkci jen z dlouholeté setrvačnosti.

V minulém období konkurzy vyhlášeny nebyly, a bylo řečeno, že příště již vyhlášeny budou! Toto šestileté období právě končí a do rady města byl nachystán materiál na vyhlášení konkurzů. Týká se to ZŠ E. Zátopka, ZŠ Alšova, ZŠ a MŠ 17. listopadu, DDM, ZŠ Lubina. Konkurzy jednoznačně podpořil také odbor školství, kultury a sportu. Plošné konkurzy byly vyhlášeny i v okolních městech (např. v Novém Jičíně na 4 ZŠ, kde končí šestileté funkční období ředitelů). Rada města se dne 30. 1. 2018 většinově rozhodla tento materiál o konkurzech stáhnout z projednávání. Dala tím mandát současným ředitelům na dalších 6 let v jejich funkci. Já jsem jako jediný hlasoval proti a podporoval jsem vyhlášení konkurzů, a to z důvodu popisovaných výše - ujištění se, zda daní ředitelé chtějí pokračovat ve funkci a mají představu o dalším směřování školy, na které působí. Pokud žádnou vizi nemají a chybí jim energie do další práce, měl by být dán prostor, aby se této funkce ujal někdo nový, kdo by obstál v konkurzu.

Stažením tohoto materiálu se opět prodlužuje období bez vyhlašování konkurzu, řada místních ředitelů je tak na svých pozicích více než 20 let. Akceptuji většinový názor rady. Jsem však přesvědčen, že jsme z pozice zřizovatele nevyužili možnosti ověřit si, zda tito ředitelé chtějí školské organizace nadále vést. Postup měl být takový - vyhlásit konkurzy – poděkovat ředitelům v důchodovém věku, kteří se již nepřihlásili, za jejich dlouholetý přínos školám – pogratulovat stávajícím obhájcům postu – přivítat nové ředitele a popřát jim mnoho sil do nové práce. Vše by se dalo ještě stihnout, RM má tu možnost do dubna.

Rád bych zde vyzvedl a pochválil přístup ředitelky DDM Mgr. Evy Müllerové a ředitelky ZŠ Lubina Mgr. Ivany Davidové, které v předchozích osobních rozhovorech oznámily, že se konkurzu zúčastní a že by chtěly pokračovat v rozdělané práci a projektech. I já chci konstatovat, že u obou organizací je vidět práce a výsledky zmiňovaných ředitelek, a proto si cením jejich přístupu.

V našich školách a školských zařízeních pracuje cca 300 pedagogických pracovníků a navštěvuje je více než 3,5 tisíce dětí. Proto si tyto příspěvkové organizace zaslouží, aby je vedli ředitelé schopní a aktivní, kteří chtějí pracovat pro rozvoj těchto organizací a tím také pro blaho budoucích generací.Stanislav Šimíček, místostarostaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS