Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.02.2019 - Příspěvky zastupitelů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2019 ze dne 07.02.2019

Příspěvky zastupitelů

(Počet zobrazení: 1201)
Ivan Telařík
Ivan Telařík

Reakce na omluvu za příkoří

Z iniciativy pana radního Ing. Pavla Janka, ředitele církevní školy sv. Zdislavy, byla písemnou formou doručena listina všem zastupitelům města Kopřivnice ve znění, že se máme omluvit za příkoří, které bylo a je činěno spolku, který se stará o Katolický dům v Lubině. Tuto omluvu podepsali čili podpořili z jednadvaceti zastupitelů pouze čtyři. Sedmnáct zastupitelů odmítlo omluvu podepsat z důvodu, že u toho nebyli! Když se zamyslíme nad věkem těch, kteří se omluvili, tak je zřejmé, že u toho taktéž nebyli. Tato kauza Katolický dům, přístavba v akci Z vznikla před rokem vystoupením na zastupitelstvu města panem Ing. Filipem, předsedou místní komise v Lubině, při převzetí do majetku města márnice, která se nachází na místním hřbitově v Lubině. Důvodem převzetí, zaznělo z úst Ing. Filipa, je, že márnice byla vystavěna v akci Z, proto náleží městu. Na základě tohoto argumentu byla márnice převzata do majetku města a město se o ni musí starat! Ale přístavba ke Katolickému domu byla taktéž vystavěna v akci Z. Proto trvám, nejen já, na stejném postupu jako u zmíněné márnice! Všechny podklady, které jsem získal, si mohou občané přečíst před městským úřadem ve skříňce SPD. Vše nasvědčuje o oprávněnosti majetku města Kopřivnice. Shodou okolností při vydání článku v Kopřivnických novinách 31. ledna v kauze Katolický dům v Lubině jsem byl nucen podat na státní zastupitelství v Novém Jičíně trestné oznámení. Nemuselo k tomu dojít, stačilo ze strany farnosti a katolického spolku pod vedením pana Jana Matuly předložit doklady o nabytí této přístavby! Poněvadž nic nebylo ze strany jmenovaných doloženo, budou muset vše předložit orgánům činným v trestním řízení. Co se týče mé osoby, abych se omluvil za příkoří, v žádném případě tak neučiním. Nikomu jsem žádné příkoří neučinil. Jsem zastupitelem a mojí povinností je chránit a zvelebovat majetek všech občanů a nejen vyvolených, a to činím a činit budu. Toto by si měli uvědomit hlavně ti zastupitelé, kteří se prakticky omlouvají sami sobě. Ze strany KDU-ČSL to vnímám jako inkvizici, omluv se, pokud se neomluvíš, jsi kacíř! Na hranici s tebou!

(Pokračování v příštím čísle)Ivan Telařík

člen Zastupitelstva města KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS