Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 1/2018 ze dne 11.01.2018

Pravidla snížila kauce u obecních bytů na polovinu

(Počet zobrazení: 1154)
Kopřivnice (dam) – S Novým rokem začala platit také nová Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice, která se změnila po třech a půl letech, když pro ně v prosinci hlasovalo devatenáct z jednadvaceti zastupitelů.

„Změnu pravidel hospodaření s byty si vyžádaly především legislativní změny a úprava občanského zákoníku, ale některé úpravy vycházejí také z praktických zkušeností s fungováním pravidel po dobu jejich účinnosti,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Lumír Pospěch, odpovědný mimo jiné za oblast bytového hospodářství.

Pravděpodobně nejcitelnější bude pro zájemce o bydlení v Kopřivnici změna týkající se skládané jistoty. Ta až do loňska činila šestinásobek základního nájemného zaokrouhleného na celé stokoruny dolů. Nyní nájemníci budou skládat jen poloviční částku ve výši trojnásobku nájemného. To znamená, že v případě zájmu o obecní bydlení v jednopokojovém bytě bude žadatel na složení jistoty potřebovat průměrně místo 10 tisíc jen pět tisíc korun.

„V minulosti mohla rada města rozhodnout o prominutí úhrady jistoty nebo jejím částečném snížení. Vzhledem ke snížení výše jistoty tato možnost byla z pravidel pro hospodaření s byty vypuštěna, což znamená, že jistotu ve snížené výši budou od nynějška hradit všichni zájemci o obecní byt bez výjimky,“ vysvětlil Lumír Pospěch.

Nově platná pravidla počítají i s přísnějším prověřením nájemníků, kteří budou žádat radnici o prominutí části dluhů na nájemném. K takové žádosti musejí nově doložit potvrzení odboru financí, že nemají žádné jiné dluhy vůči městu, například u poplatků za odpady, psy, nezaplacení pokuty a podobně.

Nová pravidla pro hospodaření s byty také určují, že zájemci o přidělení městského bytu o velikosti 1+2 z řad dosavadních nájemníků musí minimálně rok řádně plnit povinnosti nájemce předtím, než podají žádost o větší byt. Nově také zájemci o přidělení obecního bytu mohou být zařazeni pouze do jednoho ze dvou pořadníků, které radnice vede.

Několik nových ustanovení bylo do pravidel pro hospodaření s byty vloženo v souvislosti s projektem sociálního bydlení a prevence bezdomovectví, který od Nového roku ve městě rozjíždí Armáda spásy. Ta bude totiž podnajímat několik obecních bytů svým klientům a realizovat v nich terénní sociální program. Aby to bylo možné, bylo nutné pravidla uzpůsobit.


Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS