Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 9. 3. 2012 - O budoucnosti kulturního domu se bude dále jednatMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2020
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

9. 3. 2012

O budoucnosti kulturního domu se bude dále jednat

Jedním z nejsledovanějších bodů na programu 8. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaného dne 8. března 2012 bylo rozhodování o budoucím zajištění kulturně-osvětových činností v rámci zdejšího kulturního domu, včetně jeho správy a provozování. Zastupitelé v této souvislosti nepřijali žádné usnesení, a proto bude svoláno mimořádné zastupitelstvo.

V současné době provozuje kulturní dům Cestovní kancelář Agentura FOX, a to na základě smlouvy termínované do 30. června 2012. Koncesním řízením měl být vybrán uchazeč, který by zajišťoval kulturní nabídku a správu kulturního domu od letošního července až do roku 2017.
V rámci koncesního řízení byla podaná pouze jediná nabídka. Ačkoliv tato nabídla byla formálně správná, dle komise pro posouzení a hodnocení nabídek nebyla pro zadavatele ekonomicky výhodná.

Hodnotící komise, která byla složená z pracovníků radnice, firmy zajišťující koncesní řízení a zastupitelů napříč politickým spektrem, tedy doporučila zadavateli koncesní řízení zrušit. „Koncese je formou spolupráce privátního a veřejného sektoru. Přestože koncesní dialog má vést k nalezení konsenzu mezi požadavky veřejného zadavatele (tedy města) a nabídkou soukromého provozovatele, v tomto případě nevedl k předložení akceptovatelné nabídky,“ uvedla místostarostka Dagmar Rysová s tím, že požadavky zadavatele se řídily platnou legislativou.

„I přes neúspěch koncesního řízení se občané nemusejí bát, že by přišli o zavedený standard kultury ve městě. V této nenadálé situaci je město připraveno provozování kulturního domu od 1. července 2012 zabezpečit v plném rozsahu stejně, jak je tomu v jiných městech České republiky, kde většinou zajišťují kulturu příspěvkové organizace města nebo jiné formy organizací,“ dodala vedoucí oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Radomíra Michálková.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit ukončení koncesního řízení a připravila šest variantních řešení budoucího provozování kulturního domu na komerční i příspěvkové bázi. I přes doporučení hodnotící komise, a následně rady města, nebylo zrušení koncesního řízení zastupitelstvem schváleno. Zastupitelé by se měli tímto tématem opět zabývat na svém mimořádném zasedání, které bude svoláno pravděpodobně na 22. března 2012.

Ing. Mgr. Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů
tel.: 556 879 439, mobil: 733 145 668
lucie.petrickova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - koronavirus
Banner - Ko-projekty
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Banner - mobilní rozhlas
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Část koaličních politiků mluví o revoluci na radnici

Kopřivnice (dam) – Stávající koalice na kopřivnické radnici je stále více než nejistá. Uspořádání politických sil ve městě se začalo řešit už v prvních ...

Koronavir zapříčinil zvýšení množství odpadů, hlavně plastů

Členové dětského zastupitelstva umisťovali na žluté kontejnery nálepky, které občany informují o společném sběru plastů a kovového odpadu.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Koronavirová opatření, která donutila lidi být doma, zvýšila i množství vyprodukovaných odpadů.

Na rozdíl od ledna a března, kdy bylo vyvezeno ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS