Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 10.10.2019 - Město po dvanácti letech chystá zvýšení poplatku za odpady
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2019 ze dne 10.10.2019

Město po dvanácti letech chystá zvýšení poplatku za odpady

(Počet zobrazení: 1232)
Kopřivnice (dam) – Kopřivnická radnice po dvanácti letech zvažuje zvýšení místního poplatku za odpady. Ten by mohl stoupnout ze stávajících 498 korun na 540 Kč, každý Kopřivničan by tak připlatil 42 korun ročně. Důvodem, proč radnice plánuje poplatek za odpad zvýšit, jsou stále rostoucí náklady na celý systém nakládání s odpady ve městě.

„Daří se nám sice snižovat množství směsného komunálního odpadu, na druhou stranu ale stále rostou náklady na likvidaci tříděného odpadu, a to nejen v tom smyslu, že dochází k instalaci nových nádob nebo nových kontejnerových míst pro separovaný odpad, ale i proto, že musíme platit například za plastový odpad odebraný k dalšímu využití,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Zatímco v minulosti bylo možné prodejem vytříděného odpadu peníze získávat, aktuálně města včetně Kopřivnice za každou tunu odpadu vytříděného do žlutých kontejnerů a předaného k dalšímu zpracování naopak platí.

Provoz systému nakládání s odpady v Kopřivnici prodražuje rovněž neustále rostoucí množství objemného odpadu, který navíc lidé nelegálně odkládají ke kontejnerům. Takové chování stále většího počtu občanů provází i růst nákladů na úklid těchto odpadů a samotnou likvidaci. Celkové roční náklady na systém nakládání s odpady ve městě vloni činily 14,3 milionu korun, letos by to podle odhadů mělo být asi o 280 tisíc více a odhad pro příští rok je o další necelý milion korun vyšší.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v Kopřivnici vybírá od roku 2002. Tehdy činil 300 korun a v následujících letech se postupně zvyšoval a od roku 2007 Kopřivničané hradí poplatek ve výši 498 Kč ročně. Poplatek tvoří dvě složky, jednak 250korunový „paušál“ na poplatníka a pak částka stanovená na základě skutečných nákladů na odpadové hospodářství obce v předchozím roce. Konkrétní výši sazby poplatku za odpady pak stanovuje každá obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Kopřivnická radnice systém nakládání dotuje. V loňském roce to bylo částkou bezmála milion korun, u každého poplatníka se tak jedná zhruba o necelých 45 korun. Ani po zvýšení poplatku, které by mělo do městské pokladny přinést asi 900 tisíc korun, se to nezmění a odpadové hospodaření bude radnice i nadále doplácet z městského rozpočtu.

„Jedná se o určitou korekci nastavení poplatku. Pokud by totiž zůstal v původní výši, dotace na poplatníka by činila v příštím roce už skoro 83 korun na jednoho občana, což je zhruba dvakrát více než v minulých letech. Proto jsme v radě vzali na vědomí materiál informující o této situaci a pověřili odbor financí ve spolupráci s odborem životního prostředí přípravou nové vyhlášky s valorizovanou výší poplatku,“ uvedl starosta Kopečný s tím, že příslušnou vyhlášku stanovující výši poplatku za odpady by zastupitelstvo mělo schvalovat na prosincovém jednání.

Zvýšení poplatku by mělo být provázeno také dalším vylepšením systému nakládání s odpadem ve městě. Na sídlištích mají přibývat kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad. I v souvislosti s blížícím se zákazem skládkování využitelného odpadu se uvažuje o zavedení svozu plastů od každého domu nebo zřízení re-use centra, které by ve sběrném dvoře fungovalo jako jakýsi secondhand věcí, které někdo vyřadí, ale jiný by je ještě mohl využít. Tato a další opatření mají přispět ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky.RSS ikona
 • Vestibul radnice oživila výstava seniorů

  V úterý 7. července byla po delší pauze způsobenou koronavirovou krizí instalována ve vestibulu radnice výstava pod názvem Senioři v pohybu. Na ...
 • Omezení dopravy v době pouti

  Kopřivnická pouť s sebou jako každoročně přinese dopravní omezení v centru města. Od pondělí 17. do středy 26. srpna dojde k uzavření parkoviště u ...
 • Prázdninové rekonstrukce

  Prázdniny jsou v plném proudu stejně jako rekonstrukce majetku města. Dokončena je elektroinstalace v Mateřské škole na ulici České, probíhá modernizace ...
 • Změna dopravního značení na ulici Družební

  Po dokončení realizace parkovišť a rozšíření úzkých komunikací na ulici Družební chystá město úpravu a doplnění stávajícího dopravního ...
 • Prodej pozemků

  Město Kopřivnice nabízí ke koupi komplex pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů v lukrativní lokalitě Dolní Roličky v k. ú. Drnholec nad ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS