Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 20. 8. 2018 - Kopřivnice spouští osvětovou kampaň Klima se mění – změň se i ty!Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

20. 8. 2018

Kopřivnice spouští osvětovou kampaň Klima se mění – změň se i ty!

Kopřivnice - Informačním stánkem v rámci Starodávného jarmarku v sobotu 25. srpna bude naplno odstartována osvětová kampaň nazvaná Klima se mění – změň se i ty.

Tato kampaň je součástí projektu, na jehož realizaci získalo město dotaci z Moravskoslezského kraje. „Jejím cílem je různými formami informovat obyvatele o možnostech a aktivitách, které jim pomohou připravit se na dopady změny klimatu ve městě a jeho okolí“, řekl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí. Projevy globální změny klimatu se již dnes dotýkají území celé ČR, a to zejména zvýšením průměrných teplot a změnou rozložení a množství srážek. „Vedle citelných vln veder se mezi dopady, které můžeme pozorovat také v Kopřivnici a okolí, řadí častější výskyt období sucha a také přívalové srážky způsobující lokální bleskové povodně,“ doplnil Rulíšek.

Tyto a další důsledky s sebou nesou i některá pozitiva, jako je snížení nákladů na zimní údržbu komunikací nebo úspory na vytápění při mírnějších zimách, ale negativní důsledky a ztráty plynoucí z těchto změn jsou mnohonásobně větší. Jde často o nová rizika a hrozby pro zdraví lidí, infrastrukturu města, ale i krajinu a ekosystémy, na nichž závisí například produkce potravin nebo uchování vodních zdrojů včetně pitné vody.

Město Kopřivnice, které usiluje o dlouhodobé zajištění kvality života pro své obyvatele, se proto rozhodlo připravit plán pro nejlepší možnou reakci na tyto změny a rizika. Ve spolupráci s odbornými partnery a za účasti mnoha místních aktérů i odborníků byla v roce 2017 připravena Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice s analýzou současné situace a stanovením prioritních oblastí pro adaptační opatření na území města.

Adaptační strategií město vyjádřilo zájem a současně potřebu zabývat se následky změn klimatu na svém území. „Mezi menšími městy je Kopřivnice jednou z prvních samospráv, které se tímto způsobem rozhodly komplexně čelit důsledkům klimatické změny,“ uvedl Viktor Třebický z obecně prospěšné společnosti CI2, která koordinovala přípravu adaptačního plánu.

Kopřivnice si vytýčila adaptační priority zaměřené zejména na zlepšení schopnosti města reagovat na extrémní projevy počasí, rozvoj zelené infrastruktury, zamezení degradaci půdy a vodních zdrojů ve městě, energetickou efektivitu, snížení emisí skleníkových plynů a omezení možných negativních dopadů změny klimatu na obyvatele města, jakož i technickou infrastrukturu.

Město již několik let realizuje rozsáhlá opatření na snížení energetické náročnosti veřejných budov a městských bytových domů a na zvýšení energetické efektivity. „Mezi další opatření, které již v současné době realizujeme patří změna technologických řešení při rekonstrukci a výstavbě zpevněných ploch, např. parkovišť. Pokud to místní podmínky umožňují, jsou realizovány vsakovací prvky či zařízení pro zpětné použití dešťových vod v místě spadu,“ přiblížil konkrétní opatření místostarosta Stanislav Šimíček.

Kromě opatření, která může zajistit samospráva, podniky a organizace ve městě, je důležitá také osobní úroveň. „Jedná se o opatření, která může učinit každý z nás. Svůj byt, zahradu nebo osobní životní styl totiž za nás nikdo nepřizpůsobí,“ vysvětluje Petr Pavelčík, který se za CI2 podílí na realizaci osvětové kampaně. Přitom často jde o jednoduchá opatření, která mohou být novým impulsem do života nebo i příležitostí k úspoře nákladů.

Reagovat na podmínky, které přináší měnící se klima, by proto měl každý. „Kromě přizpůsobení se změnám, tzv. adaptace, jde také o zmírňování dopadů lidské činnosti na klima, odborně zvané mitigace, neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, které za změnou klimatu z velké části stojí,” uzavírá Viktor Třebický.

V rámci osvětové kampaně budou občané moci navštívit informační stany na Bartolomějské pouti a na Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Dále je připravován diskusní kulatý stůl s odborníky a tematické besedy pro obyvatele, které proběhnou v místních částech. Od 22. září do poloviny října zavítá do Kopřivnice i tematická putovní výstava.

„Chceme, aby si lidé uvědomili, že změna klimatu není záležitostí státu či korporací, ale ovlivní každého z nás a každý z nás může svým postojem a chováním přispět ke zlepšení životního prostředí a zmírnění dopadů probíhajících změn,“ uzavřel místostarosta Šimíček, garant pro oblast životního prostředí.

loga

Lenka Šimečková
vedoucí oddělení strategického plánování
tel.: 556 879 670, 739 329 327
lenka.simeckova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Volejbalistky uspěly v sobotních zápasech jen zčásti

Mladší žačky KV Kopřivnice doma porazily SVK Nový Jičín B, ale prohrály s Raškovicemi, a v dalším turnaji budou hrát opět ve skupině C.
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Tělocvičny na ZŠ 17. listopadu patří tradičně volejbalu a v sobotu 27. listopadu byly plně obsazeny, své zápasy zde hrály jak kadetky, tak ...

Zeď mezi kolejištěm a muzeem má jít k zemi

I tato část někdejší tovární zdi by měla v příštím roce zmizet v rámci snahy města o zkultivování veřejného prostoru v okolí Muzea nákladních automobilů Tatra.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Už v příštím roce by mohla zmizet betonová zeď, která částečně cloní pohled na nové muzeum nákladních automobilů, depozitář Slovenské ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]23.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Skautské centrum Vanaivan
příspěvek města - 1.600.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS