Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.09.2019 - Hasiči nabádají řidiče, aby správně parkovali
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 31/2019 ze dne 12.09.2019

Hasiči nabádají řidiče, aby správně parkovali

(Počet zobrazení: 190)
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením „Zákaz stání - nástupní plocha pro požární techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.

Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou.

Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.

Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, k návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.

Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč. Stejně může být postižena i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000 Kč.

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů dodržovat několik zásad správného parkování:

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,

- neparkovat před vstupem do objektu,

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,

- neparkovat nad podzemními hydranty.

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!

nprap. Dagmar Benešová

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízeníRSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS