ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 13. 9. 2006 - Evropský týden mobility a den bez autMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2022
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

13. 9. 2006

Evropský týden mobility a den bez aut

Celotýdenní program ETM v Kopřivnici bude zahrnovat:
Sobota 16. září - sobota 23. září: na veřejně přístupných místech proběhne výstava návrhu vedení cyklotras ve městě – výsledek práce skupiny odborné i laické veřejnosti, která se návrhem aktivně zabývala téměř celý rok. K návrhu využila prostřednictvím ankety také názoru širší veřejnosti. Umístění výstavy: Kulturní dům Kopřivnice - u kina, u Městské knihovny, v přízemí, v budově městského úřadu MÚ, v České spořitelně a.s., a případně i na poliklinice. Výstava bude interaktivní – lidé budou moci do schránek vhazovat své názory a hlasovat o tom, který úsek plánovaných cyklostezek považují za prioritní. Výstava bude připravena ve spolupráci s odborem územního plánování MÚ Kopřivnice.

Sobota 16.září - Běháme pro zdraví pro zdraví, akce pro veřejnost v centru města. Lidový běh se koná jako doprovodná akce před startem 4. ročníku „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“. Běh je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka a koná se pravidelně nejbližší sobotu k jeho narození, což bylo 19.9.1922.

V úterý 19. září proběhne Debatní liga pro 2. stupně základních škol. Týmy žáků složené ze zástupců 7.-9. ročníků si připraví tři otázky k tématu „Všichni ovládáme změnu klimatu“ za pomoci webových stránek kampaně http://www.climatechange.eu.com/. Proti nim zasedne odborný tým složený ze zástupců, místního ekologického sdružení Hájenka, společnosti Teplo s.r.o., Slumeko s.r.o. (technické služby) a odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice. Ti budou týmem protivníků žáků, kteří budou mít rovněž připraveny tři otázky k dané problematice z pohledu svého oboru. Zajímavost otázek a správnost odpovědí posoudí porota. Poroty budou dvě, jedna sestavená z dětí, která bude hodnotit odborný tým protivníků a druhá sestavená se zástupců města a Domu dětí a mládeže Kopřivnice, kde se bude debatní liga konat. Po skončení soutěže bude možnost volné debaty na danou problematiku. Navíc bude pro všechny účastníky zajištěna exkurse na skládku odpadů ve Staříči, kde budou moci děti nabýt nejen teoretické, ale i vjemové zkušenosti a znalosti. Debatní liga se uskuteční od 8:30 v DDM Kopřivnice, v klubovně Žába.

Ve středu 20. září proběhne setkání pracovní skupiny k aktualizaci komunitního Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice k tématu dopravy a dopravní výchovy. Jedná se o setkání zástupců místních organizací a institucí, kteří mají cokoliv společného s daným tématem. Na setkání se pobaví především o tom, co v Kopřivnici společnými silami v této oblasti dělat a zlepšit v nadcházejícím roce. Pozváni jsou mezi jinými zástupci Policie ČR, Městské policie, BESIPu, místní dopravní komise, místního cyklistického klubu, mateřských a základních škol aj. Setkání se uskuteční od 16:30 v Anexu MÚ Kopřivnice na ul. Záhumenní 1152.

V sobotu 23. září se od 15h uskuteční zábavné odpoledne pro veřejnost: „Nechejme to koňovi“ aneb Den bez aut na Bubla City ranči. Zde bude odměněn každý, kdo přijde pěšky nebo přijede na kole či veřejnou dopravou nebo donese lístek z veřejné dopravy ze Dne bez aut (v Kopřivnici 21. září). Na osvětově zábavném programu budou spolupracovat záchranná služba, městská policie i Policie ČR, odbor informací a vnějších vztahů MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí MÚ Kopřivnice a především pak Dům dětí a mládeže Kopřivnice. Na akci se budou moci prezentovat místní firmy, které pracují v oblasti veřejné dopravy a cyklodopravy nebo podnikají v oblasti výroby a služeb, které mají přínos pro ochranu životního prostředí a zvláště klimatu. V rámci programu bychom chtěli zajistit stejně jako minulý rok tzv. „Bumbác“ – test nárazu při nehodě v autě. Součástí programu bude možnost projížďky na ponících, ukázky dovedností parkurových koní aj. Moderátoři zahrnou návštěvníky informacemi z oblasti problémovosti osobní automobilové dopravy formou zábavných soutěží a kvizů. K poslechu bude hrát kapela Trhanci.

Evropský den bez aut – v Kopřivnici stanoven na čtvrtek 21. září
Ve čtvrtek 21. září bude pro automobilovou dopravu uzavřena ulice Kpt. Jaroše – ulice vedoucí paralelně s pěší zónou v centru města před Domem dětí a mládeže Kopřivnice. Ulice bude uzavřena od 5:00 do 16:00.

V dopoledních hodinách zde bude od 8:00 Den bez aut – zábavně osvětové dopoledne pro děti z 1. stupně základních škol. Dopoledne je pokračováním závazku k trvalému opatření přijatému v rámci ETM v roce 2004, kdy si město dalo závazek provádět každoročně prozkoušení dětí prvního stupně v oblasti dopravní výchovy. Děti budou procházet různými stanovištěmi, na kterých budou plnit úkoly, a to v pětičlenných týmech. Oproti minulému roku budou všechna zastavení umístěna ve vymezeném a  uzavřeném prostoru před DDM a v jeho areálu.

Připraveno bude 6 stanovišť, která budou zaměřena na tato témata: co patří na jízdní kolo, mini dopravní hřiště s nácvikem různých situací na křižovatce, jízda zručnosti, zdravověda, rozlišení špatných a dobrých situací na cestách, nácvik přechodu pro chodce. Stanoviště budou zajištěna ve spolupráci s DDM Kopřivnice, Záchrannou službou, Městskou policií a odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice. Náměty pro jednotlivá stanoviště dodala místní Základní škola Alšova. Součástí volného programu bude i ukázka činnosti záchranářského psa a malování na uzavřenou cestu.

V odpoledních hodinách od 12:00 do cca 16:00 bude v centru města i v letošním roce jezdit kočár tažený koňským spřežením. V kočáru se bude moci se svými blízkými svést asi prvních patnáct signatářů výzvy, kterou na internetu vyhlásilo město. Své sympatie ke dni bez aut může takto vyjádřit každý, kdo od půlnoci do půlnoci ve čtvrtek 21. září nechá auto doma. Svůj závazek můžou občané stvrdit prostřednictvím internetového formuláře. Tím se zavážou, že celý tento den ke své přepravě nepoužijí automobil, ale budou cestovat veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky. Jména signatářů výzvy budou průběžně zveřejňována na webových stránkách města www.koprivnice.cz . Všichni kdo se k závazku připojí si budou moci na podatelně městského úřadu na ul. Záhumenní 1152, vyzvednout malou odměnu. Podepisování formuláře končí o půlnoci 20. září 2006. Námětem k této aktivitě byla celonárodní aktivita Dětí země, jejichž výzvu město zatím každý rok zveřejnilo ke dni bez aut na svých webových stránkách. Jelikož však letos Kopřivnice využila možnosti vyhlásit den bez aut v jiný den, než 22. září (termín Dětí země), volilo město tuto formu s tím, že je součástí výzvy také upozornění na výzvu Dětí země.

K tomu, aby nechali auto doma budou již tradičně vyzváni tajemníkem i zaměstnanci MÚ Kopřivnice a nově i zastupitelé města, kteří zrovna v tento den naplánováno své zasedání.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (ETM a EDBA) společné národní i mezinárodní osvětové kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR. Město Kopřivnice se do ní zapojuje již potřetí.

Evropský týden mobility (ETM) je celotýdenní kampaň, v rámci které je realizováno široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Hlavním záměrem je upozornit na nárůst individuální automobilové dopravy ve městech, možnost podniknout klíčové kroky k jejímu omezení a nabídnout různé způsoby řešení, jako podpora využívání udržitelných způsobů dopravy a zvyšování povědomí o dopadech automobilové dopravy na životní prostředí a zdraví člověka.

Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V letošním roce zní nosné téma kampaně: „Chraňme klima Země".

ETM a EDBA je pořádán pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Informace o EDBA a ETM naleznete na http://www.env.cz/edba

Další informace Vám velmi ráda poskytne:
Radka Chalúpková
Koordinátorka Projektu Zdravé Město Kopřivnice
Tel: 556 879 708, 737 270 474
Email: zdravemesto(zavináč)koprivnice.cz
Webové stránky http://zdravemesto.orgMgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa

Komunitní plán budou projednávat zastupitelé

Kopřivnice (hod) – IV. střednědobý plán sociálních služeb na období 2023–26 budou schvalovat orgány zapojených obcí, tedy Kopřivnice, Štramberka, Závišic a ...

Kruhový objezd na Obránců míru bude v provozu od středy

Kopřivnice (dam) – Kyvadlový provoz na ulici Obránců míru skončí příští týden. Od středy 29. června bude nový kruhový objezd na křížení ulic Obránců ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.9
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dětské hřiště na sídlišti Jih u Matesa
celkové výdaje projektu - 2.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů