Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.02.2019 - Dopisy čtenářů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2019 ze dne 07.02.2019

Dopisy čtenářů

(Počet zobrazení: 1303)
Co brání koaličním zastupitelům podpořit zřízení místních výborů v Lubině, Mniší a Vlčovicích?

(Dokončení z minulého čísla)

Naopak postavení místních výborů je výslovně zakotveno v zákoně o obcích. Pro místní výbory platí i obecná ustanovení o dalších výborech zřizovaných zastupitelstvem, a co je podstatné, na rozdíl od komisí plní i kontrolní funkci ve věcech týkajících se místních částí. To je zřejmě ten podstatný problém, pro který rada města i zastupitelstvo prezentované hlasy koaličních zastupitelů nemají zájem o zřízení těchto místních výborů.

Páni koaliční zastupitelé, před volbami jste mimo jiné slibovali, jak bude Kopřivnice (předpokládám, že i místní části) krásná, moderní, kde budou spokojení občané a jak budete rozvíjet město. Mám to pochopit tak, že svým rozhodnutím jste ihned začali naplňovat své předvolební sliby? Dovolím si tvrdit, že to není v zájmu občanů, nepovede to k jejich spokojenosti ani k rozvoji místních částí. Odůvodnění zveřejněné v Kopřivnických novinách je jen zástupné. Nemáte patrně zájem, aby občané místních částí mohli prostřednictvím místního výboru prezentovat a případně prosadit své zájmy v zastupitelstvu obce, aby se vyjádřili k návrhům, které se týkají místních částí.

Lze tedy usuzovat, že koaliční zastupitelé se zřejmě rozhodli tak, jak to vyžaduje jejich koaliční smlouva. Nic proti tomu, smlouvy se mají plnit, ale co občané místních částí a předvolební sliby? Konání zastupitelstva může vyvolat dojem, že někteří občané místních částí při komunálních volbách mohli posloužit blíže nespecifikovaným kandidujícím subjektům jako “užiteční idioti“, kteří jsou skutečně užiteční jen při těchto volbách.

Posouzení možnosti efektivnějšího způsobu účasti občanů místních částí na samosprávě města prostřednictvím místních výborů bych ponechal zcela na občanech místních částí s tím, že zastupitelstvo by nemělo opomíjet jejich názory.

JUDr. Karel MatulaPodšostýnské rozjímání 5

(Pokračování z minulého čísla)

O létech dávno minulých by mohl vyprávět též rozlehlý dům podél hlavní cesty s několika továrními kancelářemi, ale tehdy i byty. Okna budovy, ale i mohutná vrata obrácená k východu ukrývala řadu továrních garáží s ostražitě hlídajícím vrátným. Jen pár kroků a v patrovém domě se nacházelo po léta i několik lékařských ordinací.

A co budova naproti? Patří snad mezi nejznámější – budova zaměřená na vzdělání. Kdysi dávno zvaná též jako „škola učňovská“, později střední škola průmyslová, dnes škola Blahoslavené Zdislavy. Ale nejen školy připomínají známou budovu. Pro mne – tenkrát dvanáctiletou školačku, též rozlehlou „závodní kuchyni“ s „obrovitou“ jídelnou, pro mnohé z tehdejších „tatrováků“, spolu s nabídkou jídel i pro občany města. Vždy mne vábila svojí rozlehlostí.

Až dodnes mi někde v paměti utkvěl veliký nástěnný obraz na jedné z jejích stěn znázorňujícího rytíře na koni ve zbroji – snad Jana Čapka ze Sán – nebo jednoho z majitelů blízkého hrádku Šostýna? Jedna ze vzpomínek mého otce na tvůrce oné velké nástěnné malby mohla patřit jednomu z tehdejších kopřivnických výtvarníků, se kterým se otec dobře znal.

Málem bych opomněla připomenout už jen některým z nás – úřadovnu pošty na rohu „průmyslovky“. Malý, zato útulný prostor s typickou vůní, jakou mívají jen pošty. Prostor dělený několika prosklenými okénky, za kterými bylo vidět poštovní úředníky i úřednice v černých pláštích. Ještě dnes slyším hlasitá bouchání razítek i tichý šustot počítaných bankovek.

Když se vracím zpět k počátkům svého vzpomínání, neopomenu se pozdravit ani s letitými lípami, které ulici dodávají půvab, staletou krásu, stín a svěžest. Vytrvale rostou a zdobí bývalý pozemek a zahradu jednoho z bývalých kopřivnických majitelů.

Až do dnešních dnů se půvabem může chlubit prostorný dům rodiny - kdysi „Stiborkových“. V jeho přízemí se vystřídalo několik prodejen jako čistírny oděvů, dokonce mlékárny, ale i známá prodejna hodinářství a klenotů.

(Dokončení v příštím čísle)

Věra HorákováZamyšlení

(Pokračování z minulého čísla)

Nabývám dojmu, že selhalo vše, co se kolem této rekonstrukce dělo. Nebylo by od věci zainteresovat nezávislého soudního znalce v oboru a auditorskou firmu, kde se poděly prostředky, které se údajně proinvestovaly a zdali byly dodrženy všechny technologické a stavební postupy, které byly deklarovány při opravě a úpravě již zmiňované vily. Jsem rád, že určitým lidem toto není lhostejné (a já patřím mezi ně) a snaží se všemi dostupnými prostředky o zahájení šetření a prozkoumání této záležitosti a odpovědné osoby přivést k zdůvodnění a podání vysvětlení k tomuto neutěšenému stavu, a pokud došlo k pochybení, viníky hnát k zodpovědnosti. Třešničkou na tomto kyselém dortu je, že vládnoucí garnitura chce a taky si opět bez jakýchkoli skrupulí schválila další nemalé finance na uskutečnění výstavby jakési VIP restaurace v suterénu této budovy. Jsem zvědav, do jakých výšin se deklarovaná částka 1,5 mil. korun na rekonstrukci restaurace ve vile nakonec vyšplhá a jak tento restaurant bude dál zatěžovat rozpočet města. Můj osobní nástin konečné částky rekonstrukce je takových 3 a více mil. korun, pokud bude obdobný scénář jako při opravě budovy.

Je třeba si také všimnout, že se nenápadně, ale mílovými kroky přibližujeme k dalšímu megalomanskému a nesmyslnému projektu a tím je škola Náměstí, kde už se pomaličku implementuje místní knihovna a tamtéž má údajně vzniknout také Univerzita třetího věku, a kdo ví co ještě. Rozumím tomu, že město by mělo podniknout určité kroky s prázdnou budovou, kterou vlastní, nenechat ji chátrat, ale mělo by se to dělat opravdu s rozmyslem. Je evidentní, že již zmiňované vize budou nemalou měrou silně zatěžovat už tak napjatý rozpočet města. Radní evidentně nevědí co s touto budovou, tak vymýšlejí krátkozraké projekty, kde by se mohlo nenávratně utopit mnoho milionů korun. Já osobně silně vnímám fakt, že mladé rodiny v podstatě nemají kde bydlet, že ve městě již neprobíhá od 90. let výstavba bytových domů a že bytů je nedostatek. Dle mého názoru by bylo možná vhodné zvážit a přemýšlet o přestavbě interiéru této školy na startovací či nájemní byty pro mladé rodiny.

(Pokračování v příštím čísle)

Občan X (R. Vojtović)Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS