Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 4. 5. 2005 - 38. zasedání RM Kopřivnice dne 3.5.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

4. 5. 2005

38. zasedání RM Kopřivnice dne 3.5.2005

RM vzala na vědomí
zprávu o agendě dávek sociální podpory za rok 2004. Oproti předešlému roku bylo vyplaceno o téměř milion korun méně, a to 55 mil. 380 tis. Kč. O 300 poklesl také počet klientů na 3 473. Ve věci poskytování dávek soc. péče vydal odbor sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2004 celkem 8 454 správních rozhodnutí.

RM vzala na vědomí
Zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb města Kopřivnice za období květen 2004 -- duben 2005. Rada se seznámila s činnostmi jednotlivých poboček. V azylovém domě byl například pořízen přístroj na detekci alkoholu v ceně 4 000 Kč. Jako výrazně zisková vedlejší činnost se ukázala léčebná rehabilitace na rozdíl od komerčního praní prádla, jenž muselo být ukončeno. V rámci pečovatelské služby se průměrně vydává 3090 obědů. Pro rozvoz obědů eviduje Středisko sociálních služeb celkem 279 obědů.

RM schválila a vydala
vnitroorganizační směrnici s názvem "Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností" a další směrnici vztahující se ke "Kontrolnímu systému".

RM vyhlásila
výběrové řízení na realizaci průzkumu veřejného mínění s názvem:"Jak se žije v našem městě?". Průzkum by měl obnovit výsledky průzkumu z roku 2001 a doplnit je o další informace z mínění a názorů kopřivnické veřejnosti a občanů místních částí na chod a služby města Kopřivnice.

RM vzala na vědomí
zprávu o vyhodnocení nakládání s odpady, provozu dotřiďovací linky, kompostárny, výběru poplatků za odpad, mapování a odstraňování nepovolených skládek a kontrol podnikatelských subjektů v roce 2004. Z té mimo jiné vyplývá, že na území města přibylo 30 nádob pro sběr odděleného odpadu. V roce 2004 bylo provedeno 9 802 vývozů a odděleným sběrem získáno celkem 454 tun využitelného odpadu ve složení: plast 94 t, papír 167 t, sklo172 t. Využitelnou složkou komunálního odpadu jsou i kovy, kterých bylo svezeno 21 t. Celkové množství odpadu na území Kopřivnice a místních částí činí 6 612 t, což je o zhruba 255 t více než v předešlém roce.

RM vzala na vědomí
Informaci o způsobech nakládání s odpady vlastníků zahrádek v některých městech České republiky. Zpracování průzkumu si rada vyžádala od odboru životního prostředí kvůli neutěšenému stavu nakládání s odpady ve zdejší zahrádkářské kolonii a taktéž kvůli přibývajícímu počtu černých skládek v okolí zahrad. Ve většině měst zahrádkáři poplatek neplatí a svoz biomateriálu probíhá buď prostřednictvím velkoobjemových van nebo dodáváním odpadových pytlů. Ve městech, kde zahrádkáři poplatek platí, se účtuje maximálně 500 Kč za kalendářní rok nebo si odvoz kontejnerů platí sami zahrádkáři. Ze zprávy vyplynulo také to, že Kopřivnice má nezvykle mnoho zahrádkářských osad ve srovnání s jinými městy.

RM vzala na vědomí
informaci o akci "Úklid autovraků v Kopřivnici 2005". Akce bude příspěvkem města k akcím pořádaným ke Dni Země v roce 2005. Autovraky budou v Kopřivnici odklízeny v sobotu 21. května 2005.

RM schválila
Výběr zhotovitele na projekt kolumbária na hřbitově v Kopřivnici. Projektová dokumentace bude řešit vybudování 5-ti bloků kolumbária v kombinaci se živým plotem, vybudování komunikací s oboustranným přístupem k jednotlivým blokům, výsadbu stromů v souladu s koncepcí rozvoje hřbitova včetně terénních úprav se zatravněním.

RM se seznámila
s výsledky kolaudace skateboardového areálu. V současné době se ukončují zbývající drobné práce tak, aby mohl být areál přístupný zájemcům již v nejbližších dnech.

RM vzala na vědomí
Informaci o návštěvě delegace handicapovaných z partnerského města Trappes.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Národní sportovní agentura má poslat 7 milionů na opravu šaten

Kopřivnice (dam) – Po sportovních plochách kopřivnického stadionu Emila Zátopka by se v příštím roce mělo dočkat i zázemí pro sportovce ukryté v nitru divácké ...

Druhou dotaci na zeď Šostýna město nezískalo

Kopřivnice (hod) – Dodatečnou dotaci na opravu suterénní zdi na Šostýně se městu nepodařilo získat. Opravu jihovýchodní suterénní zdi bývalého paláce provedla ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
celkové výdaje projektu - 49.015.000 Kč
přiznaná dotace - 32.100.000 Kč
podíl města - 16.915.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS