ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Veřejné zakázky města Kopřivnice - výjimky

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

ZakázkaVýjimkaVybraná firma/cena
Rok 2022
Přeložka vodovodu v rámci realizace stavby Parkoviště na ul. Z. Buriana Výjimka (pdf 63 kB),
Smlouva (pdf 392 kB)
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Odstranění oplocení bývalého výrobního areálu v ochranném pásmu dráhy Výjimka (pdf 327 kB),
Smlouva (pdf 633 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Následná péče o zeleň u nového muzea TATRA pro rok 2022 Výjimka (pdf 174 kB),
Smlouva (pdf 1.4 MB)
SLUMEKO, s. r. o.
Výměna odpadního stoupacího vedení v bytech č. 1, 6, 11, 16, 20, 25, 30, 34, 39 po havárii na potrubí v domě č. p. 891, na ull. Obránců míru v Kopřivnici Výjimka (pdf 154 kB),
Smlouva (pdf 84 kB)
PELA CZ, a.s.
Kompletační práce v zasažených bytech č. 1, 4, 8, 12, 16, 20 po požáru v domě č. p. 1141, na ul. Alšova v Kopřivnici Výjimka (pdf 176 kB),
Smlouva (pdf 82 kB)
BELIX International a.s.
Rok 2021
Servis varovného a informačního systému Výjimka (pdf 95 kB),
Smlouva (pdf 510 kB)
Colsys s.r.o.
Přijímání platebních karet Výjimka (pdf 47 kB),
Smlouva (pdf 2.5 MB)
Československá obchodní banka, a.s.
Audiovizuální dílo Kopřivnice Výjimka (pdf 80 kB),
Smlouva (pdf 82 kB)
Miroslav Hofmann
Akceptace platebních karet na internetu Výjimka (pdf 46 kB),
Smlouva (pdf 1.3 MB)
Global Payments s.r.o.
Sadovnické úpravy u nového muzea TATRA v roce 2021 Výjimka (pdf 92 kB),
Smlouva (pdf 2.6 MB)
SLUMEKO, s. r. o.
Zajištění odvozu tříděného odpadu z nádob o objemu 240 l od domu, tzv. door-to-door systém Výjimka (pdf 107 kB),
Smlouva (pdf 78 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Osobní terénní vozidlo Výjimka (pdf 244 kB),
Smlouva (pdf 45 kB)
CanoCar, s.r.o.
Propachtování areálu kompostárny Točna v Příboře Výjimka (pdf 77 kB),
Smlouva (pdf 476 kB)
SUEZ CZ, a. s.
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 1.2 MB)
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Rok 2020
Projektová dokumentace na realizaci kanalizačních přípojek v rámci stavby s názvem Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 57 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Regenerace parků na ul. Pionýrská – Sadová v Kopřivnici Výjimka (pdf 106 kB),
Smlouva (pdf 486 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Veřejná zakázka malého rozsahu (dodávka automobilů) Výjimka (pdf 94 kB),
Smlouva (pdf 990 kB)
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o
Zpracování studie proveditelnosti projektu Vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile Výjimka (pdf 150 kB),
Smlouva (pdf 123 kB)
Art Consultancy s. r. o.
1. Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II – elektrovybavení a ochranné prostředky
2. Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II – prostředky k odstraňování padlých stromů
Výjimka (pdf 600 kB),
Smlouvy (pdf 3.3 MB)
(pdf 352 kB)
ProIZS CZ s.r.o.
Lipka HQ s.r.o.
Informační systém pro personalistiku a mzdy Výjimka (pdf 600 kB),
Smlouva (pdf 733 kB)
RON Software, spol. s r.o.
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021 Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 582 kB)
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Revitalizace centra města Kopřivnice - autorský dozor Výjimka (pdf 172 kB),
Smlouva (pdf 143 kB),
Příloha smlouvy (pdf 81 kB)
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Rok 2019
Administrátor veřejných zakázek Výjimka (pdf 92 kB),
Smlouva (pdf 113 kB)
Public Market Advisory s.r.o.
Servis varovného a informačního systému Výjimka (pdf 78 kB),
Smlouva (pdf 77 kB)
Colsys s.r.o.
Měření a regulace výměníkové stanice Výjimka (pdf 169 kB),
Smlouva (pdf 170 kB)
MAR – COMPLEX s.r.o.
Rámcová příkazní smlouva - zajištění marketingových služeb Výjimka (pdf 114 kB),
Smlouva (pdf 95 kB)
PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o.
Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici - zeleň Výjimka (pdf 120 kB),
Smlouva (pdf 950 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici I. a II. etapa Výjimka (pdf 58 kB),
Smlouva (pdf 163 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
VIS Kopřivnice – výměna akumulátorů Výjimka (pdf 78 kB),
Smlouva (pdf 171 kB)
Colsys s.r.o.
Autorský dozor při realizaci stavby Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 93 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020 Výjimka (pdf 81 kB),
Smlouva (pdf 628 kB)
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 57 kB)
CATEGORY a.s.
Rok 2018
Individuální svoz objemného odpadu v Kopřivnici Výjimka (pdf 91 kB),
Smlouva (pdf 85 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
Nákup židlí do suterénu Muzea Fojtství Výjimka (pdf 78 kB),
Smlouva (pdf 271 kB)
TON, a.s.
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019 Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 150 kB)
Allianz pojišťovna, a. s.
Rok 2017
Servis varovného a informačního systému Výjimka (pdf 46 kB),
Smlouva (pdf 59 kB)
Colsys s.r.o.
Generální prohlídka automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 130 kB)
RQT Group s.r.o.
Audiovizuální dílo Kopřivnice Výjimka (pdf 101 kB),
Smlouva (pdf 80 kB)
Miroslav Hofmann
Rok 2016
Zajištění akce Kopřivnické dny techniky 2016 Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 52 kB)
Pavel Farda
Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 45 kB)
Ing. Šárka Stolaříková
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 1.8 MB)
CATEGORY a.s.
Rok 2015
Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 1.9 MB)
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE – přípravná projektová dokumentace Výjimka (pdf 94 kB),
Smlouva (pdf 5.2 MB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v roce 2015 Výjimka (pdf 87 kB),
Smlouva (pdf 1.7 MB)
SLUMEKO, s. r. o.
Zajištění akce Kopřivnické dny techniky 2015 Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 49 kB)
Pavel Farda
Rok 2014
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 708 kB)
CATEGORY, a. s.
Pořízení a implementace vybraných modulů (agend) za účelem evidence ekonomických dějů v systému GORDIC GINIS, podpora a údržba (na dobu neurčitou) Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 2.3 MB)
GORDIC spol. s r. o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v r. 2014 Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 73 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Rok 2013
Publikace Centrum města Kopřivnice Výjimka (pdf 61 kB),
Smlouva (pdf 41 kB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Liniová výsadba dřevin na ul. Příčná v Kopřivnici Výjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
Nákup zimních pneumatik včetně montáže pro vozidla CAS 32 T815, RZ FM 99-97, CAS 24 T815, RZ 2T6 2800 Výjimka (pdf 49 kB),
Smlouva (pdf 45 kB)
MC Pneu s.r.o.
Výměna koberců Výjimka (pdf 73 kB),
Smlouva (pdf 89 kB)
František Řeháček
Dodání hlasovacích lístků pro volby do PS Parlamentu ČR 2013 Výjimka (pdf 58 kB),
Smlouva (pdf 640 kB)
Česká pošta, s.p.
Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 5.1, snižování environmentálních rizik Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 252 kB)
ISATech s.r.o.
Studie Odkanalizování m.č. Lubina v souvislosti s dokončenou stavbou splaškové kanalizace Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Trvalkové výsadby na ul. Štefánikova v Kopřivnici Výjimka (pdf 64 kB),
Smlouva (pdf 44 kB)
IVÁNEK – ZEMAN v.o.s., Zakládání a údržba zeleně
Oprava vozidla T 815 CAS 32, RZ FM 99-97 Výjimka (pdf 50 kB),
Objednávka (pdf 44 kB)
TATRA TRUCKS a.s.
Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 40 kB)
ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, o. s.
Dohoda o přeúčtování nákladů spojených se spotřebou EE v objektu č.p. 225 na ul. Štefánikova v Kopřivnici Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 47 kB)
Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v r. 2013 Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 91 kB)
SLUMEKO s.r.o.
Rok 2012
Poradenské služby v oblasti integrace strategie, procesů, kompetencí a metod kvality do prostředí Městského úřadu Kopřivnice Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 136 kB)
ATTN Consulting s.r.o.
Doprogramováni výstupů a funkcionalit nad rámec standartních funkcí v sw ATTIS Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 147 kB)
ATTN Consulting s.r.o.
Dokumentární cyklus Kopřivnice očima pamětníků Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 81 kB)
Miroslav Hofmann
Dodání hlasovacích lístků pro volbu prezidenta ČR 11.- 12. 1. 2013 Výjimka (pdf 79 kB),
Smlouva (pdf 151 kB)
Česká pošta, s.p.
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice – výběr odborného poradce Výjimka (pdf 60 kB),
Smlouva (pdf 48 kB)
Ing. Vladimír Pavlík
Supervize pro realizaci projektu „Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
Ing. Michal Vacek
Nákup dodávkového vozidla Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 108 kB)
AUTO Heller s.r.o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 2.11. do 19.11.2012 – velkoobjemové kontejnery Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 85 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 306 kB)
CATEGORY, a. s.
Dodání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje - 2012 Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 836 kB)
Česká pošta, s. p.
Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh Výjimka (pdf 59 kB),
Smlouva (pdf 91 kB)
ProFaktum, s. r. o.
Vyvolávací systém – úprava ve 4. NP Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 74 kB)
KADLEC-elektronika, s. r. o.
Vyvolávací systém – rozšíření Czech POINT Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 146 kB)
KADLEC-elektronika, s. r. o.
Film k 90. narozeninám Dany Zátopkové Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 40 kB)
Miroslav Hofmann
Objekt č.p. 1163 v Kopřivnici – oprava střechy kinosálu a spojovacího krčku Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 604 kB)
THERM, s. r. o.
Realizace průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1 Výjimka (pdf 49 kB),
Smlouva (pdf 51 kB)
AUGUR Consulting, s. r. o.
Výroba a odbavování zpravodajských segmentů o dění ve městě Výjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 38 kB)
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
Podpora podnikatelského prostředí v Kopřivnici Výjimka (pdf 59 kB),
Smlouva (pdf 125 kB)
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 1.4.2012 do 30.10.2012 – velkoobjemové kontejnery Výjimka (pdf 57 kB),
Smlouva (pdf 47 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Rok 2011
Kontrola elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu (dále jen „PA“), mimozáruční servis a podpora technologií EPS a PA Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 9.3 MB)
Infinity, a. s.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 18.11. do 5.12.2011 – velkoobjemové kontejneryVýjimka (pdf 57 kB),
Smlouva (pdf 619 kB)
SLUMEKO, s. r. o. Kopřivnice
Domov pro seniory v Kopřivnici – Dostavba stravovny, I.etapa – PD dodatečně požadované projekční práceVýjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 411 kB)
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Škola Náměstí v Kopřivnici, přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana - architektonická studieVýjimka (pdf 64 kB),
Smlouva (pdf 2.9 MB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek RD – akce: Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska – Aglomerace Kopřivnice, m.č. Lubina - odkanalizování“ Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 52 kB),
Dodatek č. 1 (pdf 742 kB),
Dodatek č. 2 (pdf 31 kB),
Dodatek č. 3 (pdf 29 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Nákup osobního vozidlaVýjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 44 kB)
Autoporadce s.r.o.
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Bude další akce na likvidaci vraků

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice ve spolupráci s autovrakovištěm v Ženklavě připravuje letos již druhou akci, během níž budou mít majitelé vysloužilých ...

Začne oprava povrchů na pěti komunikacích

Kopřivnice (hod) – Už brzy se opravy dočká pět úseků místních komunikací v majetku města, které jsou ve špatném technickém stavu. Rada města v minulém týdnu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.4
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
celkové výdaje projektu - 12.500.000 Kč
přiznaná dotace - 7.000.000 Kč
podíl města - 5.500.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů