Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Veřejné zakázky města Kopřivnice - výjimky

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

ZakázkaVýjimkaVybraná firma/cena
Rok 2018
Individuální svoz objemného odpadu v Kopřivnici Výjimka (pdf 91 kB),
Smlouva (pdf 85 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
Nákup židlí do suterénu Muzea Fojtství Výjimka (pdf 78 kB),
Smlouva (pdf 271 kB)
TON, a.s.
Rok 2017
Servis varovného a informačního systému Výjimka (pdf 46 kB),
Smlouva (pdf 59 kB)
Colsys s.r.o.
Generální prohlídka automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 130 kB)
RQT Group s.r.o.
Audiovizuální dílo Kopřivnice Výjimka (pdf 101 kB),
Smlouva (pdf 80 kB)
Miroslav Hofmann
Rok 2016
Zajištění akce Kopřivnické dny techniky 2016 Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 52 kB)
Pavel Farda
Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 45 kB)
Ing. Šárka Stolaříková
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 1.8 MB)
CATEGORY a.s.
Rok 2015
Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 1.9 MB)
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE – přípravná projektová dokumentace Výjimka (pdf 94 kB),
Smlouva (pdf 5.2 MB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v roce 2015 Výjimka (pdf 87 kB),
Smlouva (pdf 1.7 MB)
SLUMEKO, s. r. o.
Zajištění akce Kopřivnické dny techniky 2015 Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 49 kB)
Pavel Farda
Rok 2014
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 708 kB)
CATEGORY, a. s.
Pořízení a implementace vybraných modulů (agend) za účelem evidence ekonomických dějů v systému GORDIC GINIS, podpora a údržba (na dobu neurčitou) Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 2.3 MB)
GORDIC spol. s r. o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v r. 2014 Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 73 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Rok 2013
Publikace Centrum města Kopřivnice Výjimka (pdf 61 kB),
Smlouva (pdf 41 kB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Liniová výsadba dřevin na ul. Příčná v Kopřivnici Výjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
SLUMEKO, s.r.o.
Nákup zimních pneumatik včetně montáže pro vozidla CAS 32 T815, RZ FM 99-97, CAS 24 T815, RZ 2T6 2800 Výjimka (pdf 49 kB),
Smlouva (pdf 45 kB)
MC Pneu s.r.o.
Výměna koberců Výjimka (pdf 73 kB),
Smlouva (pdf 89 kB)
František Řeháček
Dodání hlasovacích lístků pro volby do PS Parlamentu ČR 2013 Výjimka (pdf 58 kB),
Smlouva (pdf 640 kB)
Česká pošta, s.p.
Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 5.1, snižování environmentálních rizik Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 252 kB)
ISATech s.r.o.
Studie Odkanalizování m.č. Lubina v souvislosti s dokončenou stavbou splaškové kanalizace Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Trvalkové výsadby na ul. Štefánikova v Kopřivnici Výjimka (pdf 64 kB),
Smlouva (pdf 44 kB)
IVÁNEK – ZEMAN v.o.s., Zakládání a údržba zeleně
Oprava vozidla T 815 CAS 32, RZ FM 99-97 Výjimka (pdf 50 kB),
Objednávka (pdf 44 kB)
TATRA TRUCKS a.s.
Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 40 kB)
ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, o. s.
Dohoda o přeúčtování nákladů spojených se spotřebou EE v objektu č.p. 225 na ul. Štefánikova v Kopřivnici Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 47 kB)
Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v r. 2013 Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 91 kB)
SLUMEKO s.r.o.
Rok 2012
Poradenské služby v oblasti integrace strategie, procesů, kompetencí a metod kvality do prostředí Městského úřadu Kopřivnice Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 136 kB)
ATTN Consulting s.r.o.
Doprogramováni výstupů a funkcionalit nad rámec standartních funkcí v sw ATTIS Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 147 kB)
ATTN Consulting s.r.o.
Dokumentární cyklus Kopřivnice očima pamětníků Výjimka (pdf 52 kB),
Smlouva (pdf 81 kB)
Miroslav Hofmann
Dodání hlasovacích lístků pro volbu prezidenta ČR 11.- 12. 1. 2013 Výjimka (pdf 79 kB),
Smlouva (pdf 151 kB)
Česká pošta, s.p.
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice – výběr odborného poradce Výjimka (pdf 60 kB),
Smlouva (pdf 48 kB)
Ing. Vladimír Pavlík
Supervize pro realizaci projektu „Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 43 kB)
Ing. Michal Vacek
Nákup dodávkového vozidla Výjimka (pdf 54 kB),
Smlouva (pdf 108 kB)
AUTO Heller s.r.o.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 2.11. do 19.11.2012 – velkoobjemové kontejnery Výjimka (pdf 56 kB),
Smlouva (pdf 85 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Výjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 306 kB)
CATEGORY, a. s.
Dodání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje - 2012 Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 836 kB)
Česká pošta, s. p.
Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh Výjimka (pdf 59 kB),
Smlouva (pdf 91 kB)
ProFaktum, s. r. o.
Vyvolávací systém – úprava ve 4. NP Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 74 kB)
KADLEC-elektronika, s. r. o.
Vyvolávací systém – rozšíření Czech POINT Výjimka (pdf 62 kB),
Smlouva (pdf 146 kB)
KADLEC-elektronika, s. r. o.
Film k 90. narozeninám Dany Zátopkové Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 40 kB)
Miroslav Hofmann
Objekt č.p. 1163 v Kopřivnici – oprava střechy kinosálu a spojovacího krčku Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 604 kB)
THERM, s. r. o.
Realizace průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1 Výjimka (pdf 49 kB),
Smlouva (pdf 51 kB)
AUGUR Consulting, s. r. o.
Výroba a odbavování zpravodajských segmentů o dění ve městě Výjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 38 kB)
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
Podpora podnikatelského prostředí v Kopřivnici Výjimka (pdf 59 kB),
Smlouva (pdf 125 kB)
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 1.4.2012 do 30.10.2012 – velkoobjemové kontejnery Výjimka (pdf 57 kB),
Smlouva (pdf 47 kB)
SLUMEKO, s. r. o.
Rok 2011
Kontrola elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu (dále jen „PA“), mimozáruční servis a podpora technologií EPS a PA Výjimka (pdf 53 kB),
Smlouva (pdf 9.3 MB)
Infinity, a. s.
Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice od 18.11. do 5.12.2011 – velkoobjemové kontejneryVýjimka (pdf 57 kB),
Smlouva (pdf 619 kB)
SLUMEKO, s. r. o. Kopřivnice
Domov pro seniory v Kopřivnici – Dostavba stravovny, I.etapa – PD dodatečně požadované projekční práceVýjimka (pdf 55 kB),
Smlouva (pdf 411 kB)
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Škola Náměstí v Kopřivnici, přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana - architektonická studieVýjimka (pdf 64 kB),
Smlouva (pdf 2.9 MB)
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek RD – akce: Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska – Aglomerace Kopřivnice, m.č. Lubina - odkanalizování“ Výjimka (pdf 51 kB),
Smlouva (pdf 52 kB),
Dodatek č. 1 (pdf 742 kB),
Dodatek č. 2 (pdf 31 kB),
Dodatek č. 3 (pdf 29 kB)
KONEKO, spol. s r.o.
Nákup osobního vozidlaVýjimka (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 44 kB)
Autoporadce s.r.o.
Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]18
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona

Na Tatře se v sobotu utkají taneční páry třídy A i B

Kopřivnice (dam) – Kopřivnická soutěž Tatra patří v tuzemsku k tanečním kláním s největší tradicí. V sobotu 23. listopadu se na parketu velkého sálu kulturního ...

Talk show 3V1 pobaví diváky

Kopřivnice (dam) – Herečky Nikol Štíbrová a Veronika Arichteva a spolu s nimi zpěvačka Martina Pártlová před pár lety získaly tuzemský internet svými vtipnými ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Aktualizace Lašské naučné stezky
celkové výdaje projektu - 150.000 Kč
přiznaná dotace - 100.000 Kč
podíl města - 50.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS