ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2015

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Mapový server města Kopřivnice
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Zimní stadión – dodávka a montáž 2 kusů časomír
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 85 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 73 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 85 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 54 kB)
Opravy chodníků
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 583 kB),
Příloha č. 2 - Výkazy výměr (pdf 15.1 MB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 111 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (doc 98 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Optimalizace hlediště zimního stadionu v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 37 kB)
Telekomunikační hlasové služby pro město Kopřivnice - pevné linky
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o výběru dodavatele (pdf 33 kB)
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2016
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 122 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2016 (xls 31 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (doc 30 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 69 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 1.1 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Projektová dokumentace - celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 77 kB),
Návrh na udělení výjimky (pdf 54 kB),
Firmy vyzvané k podání nabídky (pdf 13 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 78 kB),
Příloha č. 2 - PD - krycí list - nabídka uchazeče (pdf 19 kB),
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo - projektová dokumentace (pdf 49 kB),
Příloha č. 4 - Půdorys, řez, pohledy a fotografie stávajícího stavu objektu (pdf 5.1 MB),
Příloha č. 5 - Historie objektu (pdf 335 kB),
Příloha č. 6 - Závazné limity pro budoucí uživatele vily z hlediska charakteristických a cenných prvků objektu (pdf 1.6 MB),
Příloha č. 7 - Cenová nabídka na výkon autorského dozoru (pdf 20 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek (pdf 63 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Tisk Kopřivnických novin
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 32 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (pdf 19 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 78 kB)
SSSmK, ul. Česká 320, Kopřivnice – Elektronická požární signalizace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 94 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (xls 89 kB),
Dodatečné informace (pdf 55 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 52 kB)
Oprava povrchu místních komunikací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 1.4 MB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 3 - Krycí listy pro jednotlivé požadované úseky a pro celkovou nabídkovou cenu (pdf 46 kB),
Dodatečné informace (pdf 51 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
KD Vlčovice – úpravy v sále ( podhledy, osvětlení)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Zabezpečení dalších služeb souvisejících s péčí o zaměstnance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č.p. 399 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (xls 1.4 MB),
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet (xls 32 kB),
Příloha č. 4 - Slepý rozpočet - plyn (doc 34 kB),
Příloha č. 5 - Slepý rozpočet - vytápění (doc 35 kB),
Příloha č. 6 - Slepý rozpočet - zdravotechnika (doc 35 kB),
Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 67 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Dodávka speciálního nábytku pro potřeby odlehčovací služby
Zadání výběrového řízení
Dodávka hudební aparatury pro Klub Kamarád
Zadání výběrového řízení
Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby
Zadání výběrového řízení
Dodávka nábytku pro Klub Kamarád
Zadání výběrového řízení
Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici - výpočetní technika
Zadání výběrového řízení
MŠ Pionýrská - školní zahrada v přírodním stylu
Zadání a výsledek výběrového řízení,
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 52 kB)
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnice
Zadání a výsledek výběrového řízení
Stavební úprava autobusové zastávky při komunikaci na ul. Čs armády v Kopřivnici
Zadání a výsledek výběrového řízení
IPRM Kopřivnice Jih V.etapa, Veřejná prostranství (PS č.11)
Zadání a výsledek výběrového řízení
IPRM Kopřivnice Jih - IV.etapa - veřejná prostranství (PS č.8, PS č.10)
Zadání a výsledek výběrového řízení
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 31 v domě č.p. 1133 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 58 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 66 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Em. Zátopka v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 1.2 MB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 933 kB)
Ubytovna Pod lesem č.p. 622 - výměna VZT a stoupaček kanalizace, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 69 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 96 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 95 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 60 kB)
Bezbariérové město Kopřivnice - trasa č.2 - chodníkové těleso podél ul. Čs. armády v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 182 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (zip 111.2 MB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr - veřejné osvětlení (xls 80 kB), celkové sestavení (xls 206 kB), chodník (xls 286 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Budova MÚ Kopřivnice, Štefánikova č.p. 1163 - zateplení podhledu průjezdu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 65 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. etapa – 2016, PD
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 165 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Příloha č. 2 - Expertní posudek (pdf 6.3 MB),
Příloha č. 3 - Posouzení ekonomické náročnosti (pdf 55 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Rekonstrukce otopného systému na ul. Horní č.p. 1111 a 1112 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Technická zpráva (pdf 2.4 MB),
Příloha č. 2 - Slepý položkový rozpočet
1111 (xls 199 kB), 1112 (xls 198 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 58 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 89 kB)
Rekonstrukce sociálních zařízení a výměna osvětlení v učebnách - MŠ Pionýrská čp. 727 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 67 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace požadavků (pdf 57 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 18 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (pdf 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
1. ZŠ Dr. M. Horákové - rekonstrukce sociálních zařízení
2. MŠ Francouzská – rekonstrukce sociálních zařízení
3. MŠ Záhumenní – rekonstrukce sociálních zařízení a rekonstrukce elektroinstalace
4. MŠ Lubina – rekonstrukce sociálních zařízení
v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1.1. - Specifikace požadavků (pdf 61 kB),
Příloha č. 1.2. - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 2.1. - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 3.1. - Návrh smlouy o dílo (pdf 69 kB),
Příloha č. 4.1. - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 19 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 14 v domě č.p. 1196 na ulici Francouzská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 181 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 173 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouy o dílo (doc 58 kB),
Příloha č. 3 - Technická zpráva elektroinstalace (pdf 372 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 67 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Projektová dokumentace - oprava střešního pláště s možností budoucí vestavby bytových jednotek v objektu č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 74 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 221 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 76 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (doc 92 kB),
Příloha č. 4 - Půdorys, řez a pohledy stávajícího stavu objektu (pdf 331 kB),
Dodatečné informace (pdf 53 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 81 kB)
Objekt č.p. 684, ul. Česká v Kopřivnici – zateplení obvodového pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 65 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 50 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Územní studie Kopřivnice Z35B
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (pdf 19 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Příloha č. 3 - Zadání Územní studie Kopřivnice Z35B (pdf 418 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení u haly
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
ZŠ E. Zátopka, ZŠ dr. M. Horákové - rekonstrukce šaten
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (pdf 59 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 68 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Traktorová sekačka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 51 kB),
Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava vozidla (pdf 25 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (xls 25 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 21 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 32 kB)
Osobní vozidlo SUV 4 x 4
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 50 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 26 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (xls 26 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 21 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
MŠ Pionýrská - Školní zahrada v přírodním stylu
Zadání výběrového řízení,
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (pdf 293 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 22 v domě č.p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 54 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouy o dílo (doc 66 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 66 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Kancelářský nábytek
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace požadavků (pdf 38 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (xls 28 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 78 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 107 kB)
ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce podlah - chodby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 45 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouy o dílo (pdf 115 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouy o dílo (pdf 123 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě č.p. 402 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 49 kB),
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace plynovodu (pdf 618 kB),
Příloha č. 3 - Slepý rozpočet plynoinstalace (xls 276 kB),
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet elektroinstalace (pdf 17 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (doc 66 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 67 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Hala CIREX I – č.p. 301 v Kopřivnici – oprava hydroizolace střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek (pdf 4.3 MB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr stavby (pdf 356 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 78 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Osobní vozidlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 128 kB),
Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava vozidla (pdf 24 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 20 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB)
OŽP – Zalesňování LHC město Kopřivnice 2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 106 kB),
Příloha č. 1 - Projekt zalesňování (pdf 22 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 43 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 54 kB),
Příloha č. 4 - Obrysová mapa s vyznačením ploch k zalesnění (pdf 1.9 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 97 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Počítačové sestavy
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 46 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č.p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 54 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 78 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 71 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
OŽP – Zalesňování v roce 2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 106 kB),
Příloha č. 1 - Projekt zalesňování (pdf 21 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 22 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 40 kB),
Příloha č. 4 - Obrysová mapa s vyznačením ploch k zalesnění (pdf 1.9 MB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 45 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 62 v domě č.p. 1197 na ulici Francouzská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 50 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 591 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
Projektové dokumentace - rekonstrukce základních škol v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 93 kB),
Příloha č. 2 - PD - Krycí list nabídky (xls 56 kB),
Příloha č. 3 - AD - Krycí list nabídky (xls 52 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Dodatečné informace (pdf 27 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 120 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Projektová dokumentace - rekonstrukce mateřských škol v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 76 kB),
Příloha č. 2 - PD - Krycí list nabídky (pdf 19 kB),
Příloha č. 3 - AD - Krycí list nabídky (pdf 19 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 89 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 124 kB)
Úprava plynového topení v domě č.p. 706, byt č.6, ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 51 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (xls 244 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 78 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 74 kB)
Likvidace technologických zařízení ve výměníkových a tlakových stanicích na území města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 71 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 91 kB),
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo (doc 128 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (xls 24 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 72 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Projektová dokumentace - rekonstrukce objektů pro bydlení v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 78 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 62 kB),
Příloha č. 2 - PD - krycí list - nabídka uchazeče (xls 58 kB),
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo - projektová dokumentace (doc 114 kB),
Příloha č. 4 - AD - krycí list – nabídka uchazeče (xls 64 kB),
Příloha č. 5 - Příkazní smlouva - autorský dozor (doc 76 kB),
Dodatečné informace (pdf 49 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 93 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 126 kB)
Projektová dokumentace - oprava střešního pláště objektu č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 74 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 66 kB),
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (doc 102 kB),
Oznámení o zrušení veřejné zakázky (pdf 50 kB)
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 116 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2015 (pdf 19 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list pro zakázku (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 1.9 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 103 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Stolní tenisté zahájili novou sezonu úspěšně

Kopřivnice (buk) – V sobotu 17. září se do Městské sportovní haly ve Frenštátu pod Radhoštěm sjelo 46 stolních tenistů ve věku od 8 do 21 let, aby prvním ...

Začne oprava povrchů na pěti komunikacích

Kopřivnice (hod) – Už brzy se opravy dočká pět úseků místních komunikací v majetku města, které jsou ve špatném technickém stavu. Rada města v minulém týdnu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Aktualizace Lašské naučné stezky
celkové výdaje projektu - 150.000 Kč
přiznaná dotace - 100.000 Kč
podíl města - 50.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů