ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2014

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Rekonstrukce zimního stadionu - I.etapa (rekonstrukce chlazení)
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 986 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 52 kB)
Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice
Zadání výběrového řízení >
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 73 kB),
Protokol o výběru dodavatele (pdf 39 kB)
Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 41 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 45 kB)
Kopřivnice- chodník Mniší - II. etapa
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 317 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 960 kB)
Mateřská škola Pionýrská - energetická opatření
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 509 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 866 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 55 kB)
Mateřská škola Česká v Kopřivnici - energetická opatření
Zadání výběrového řízení >,
Písemná zpráva zadavatele (pdf 59 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 52 kB)
Demolice objektu č.p. 265
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 133 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Rekonstrukce propustků MK v korytě DVT č. 56 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 33 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky - železobetonové potrubí (doc 80 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky - ocelové potrubí (doc 80 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
Křižovatka ul. Panská x ul. Průmyslový park v Kopřivnici – úprava organizace dopravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 69 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 48 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouva o dílo (pdf 32 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Poskytování telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
Zadání výběrového řízení >,
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (pdf 49 kB)
Zavádění systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty a zařízení v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 81 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 537 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 130 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (doc 222 kB),
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (xls 52 kB),
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva (pdf 253 kB),
Příloha č. 4 - Výkres kácení dřevin (pdf 288 kB),
Příloha č. 5 - Výkres osazovací plán (pdf 247 kB),
Příloha č. 6 - Ssazovací plán – detail výsadby (pdf 144 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 108 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 81 kB)
Havarijní opravy místních komunikací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 1.2 MB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Krycí listy (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
IPRM Kopřivnice Jih – III.etapa – veřejná prostranství
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 138 kB)
ZŠ Emila Zátopka - Energetická opatření – I.etapa
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 57 kB)
Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 128 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 584 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 992 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Bezbariérové úpravy ZŠ M. Horákové
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 72 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 77 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 46 kB)
Předlažba chodníků a přístupů k domům ul. K. Čapka 930–953 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 64 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 3 - Výměry chodníku a přístupy k bytovým domům čp. 930–953 (pdf 18 kB),
Příloha č. 4 - Situace trasa A-B (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Kancelářský papír
Zadání výběrového řízení >,
Protokol o vyhodnocení (pdf 38 kB)
ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření, výkon technického dozoru při realizaci stavby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 86 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 62 kB),
Příloha č. 2 - Rozsah činností a povinností technického dozoru stavby (pdf 44 kB),
Příloha č. 3 - Závazný návrh příkazní smlouvy (pdf 174 kB),
Příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 94 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Dětské hřiště v Lubině
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 88 kB),
Příloha č. 1 - Situace a fotografie stávajícího stavu (pdf 826 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 134 kB),
Příloha č. 3 - Územní souhlas (pdf 1.4 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Hřiště pro minikopanou v Kopřivnici - Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 74 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Napojení města Kopřivnice na páteřní cyklostezku Z Poodří do Beskyd
Zadání výběrového řízení >,
Písemná zpráva zadavatele (pdf 505 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 101 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Mis Music, č.p. 892, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 57 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 64 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 47 kB)
Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu měst. parku v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 109 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 45 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 74 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 228 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Výšková úprava plochy u hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 87 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 33 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Discgolfové hřiště v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
Příloha č. 1 - Návrh umístění discgolfového hřiště (pdf 1.1 MB),
Příloha č. 2 - Specifikace mobiliáře (pdf 149 kB),
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí (pdf 3.0 MB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (doc 69 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 120 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Objekt č.p. 393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici - oprava a nátěr fasády
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 147 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list rozpočtu (pdf 54 kB),
Příloha č. 4 - Barevné řešení (pdf 2.6 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Údržba nových výsadeb na ul. Štefánikova a IPRM Kopřivnice JIH
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 76 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (pdf 27 kB),
Příloha č. 3 - Situační plán (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 103 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Osobní vozidlo SUV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 69 kB),
Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava vozidla (pdf 25 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 26 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 80 kB)
Energetická opatření – energetický audit, energetický štítek a projektová dokumentace - Mateřská škola Česká v Kopřivnici a Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 77 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 61 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 74 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB)
OŽP – Pěstební práce v roce 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 115 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 22 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 37 kB),
Příloha č. 3 - Mapa (pdf 143 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 57 kB)
Radnice č.p. 1163 – změna el. připojení budovy – nová trafostanice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 70 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 80 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 46 kB)
Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 132 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 74 kB),
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Technická dokumentace (pdf 81 kB),
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (pdf 82 kB),
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet (pdf 27 kB),
Dodatečné informace (pdf 101 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 104 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 110 kB)
Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů s dálkovým odečtem, provádění rozúčtování topných nákladů v bytových domech, které jsou v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 24 kB),
Příloha č. 3 - Seznam objektů určených k výměně (pdf 27 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (doc 108 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovaní službě tepla a vytápění (doc 54 kB),
Příloha č. 6 - Popis datové věty (pdf 22 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 78 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 94 kB)
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 113 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2014 (pdf 20 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list pro zakázku (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 867 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 101 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Dotace by mohla zaplatit polovinu nové expozice

Kopřivnice (dam) – Zhruba polovinu nákladů na aktuálně budovanou muzejní expozici Dany a Emila Zátopkových by mohla pokrýt dotace z Národního programu podpory ...

Den otců lidé oslavili s ikonickými autíčky

První sraz plastových tatrovek, který se uskutečnil minulou neděli v rámci oslav Dne otců, přilákal na 50 soutěžních týmů.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Necelé tři desítky legendárních hraček a jejich malých řidičů a řidiček se minulou neděli sešly u nového muzea na premiérovém srazu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]20.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ Alšova energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 21.689.343 Kč
přiznaná dotace - 11.172.600 Kč
podíl města - 11.516.743 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů