ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2014

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Rekonstrukce zimního stadionu - I.etapa (rekonstrukce chlazení)
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 986 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 52 kB)
Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice
Zadání výběrového řízení >
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 73 kB),
Protokol o výběru dodavatele (pdf 39 kB)
Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 41 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 45 kB)
Kopřivnice- chodník Mniší - II. etapa
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 317 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 960 kB)
Mateřská škola Pionýrská - energetická opatření
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 509 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 866 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 55 kB)
Mateřská škola Česká v Kopřivnici - energetická opatření
Zadání výběrového řízení >,
Písemná zpráva zadavatele (pdf 59 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 52 kB)
Demolice objektu č.p. 265
Zadání výběrového řízení >,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 133 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Rekonstrukce propustků MK v korytě DVT č. 56 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 33 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky - železobetonové potrubí (doc 80 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky - ocelové potrubí (doc 80 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
Křižovatka ul. Panská x ul. Průmyslový park v Kopřivnici – úprava organizace dopravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 69 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 48 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouva o dílo (pdf 32 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Poskytování telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
Zadání výběrového řízení >,
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (pdf 49 kB)
Zavádění systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty a zařízení v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 81 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 537 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 130 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (doc 222 kB),
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (xls 52 kB),
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva (pdf 253 kB),
Příloha č. 4 - Výkres kácení dřevin (pdf 288 kB),
Příloha č. 5 - Výkres osazovací plán (pdf 247 kB),
Příloha č. 6 - Ssazovací plán – detail výsadby (pdf 144 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 108 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 81 kB)
Havarijní opravy místních komunikací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 1.2 MB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Krycí listy (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
IPRM Kopřivnice Jih – III.etapa – veřejná prostranství
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 138 kB)
ZŠ Emila Zátopka - Energetická opatření – I.etapa
Zadání výběrového řízení >
Písemná zpráva zadavatele (pdf 57 kB)
Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 128 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 584 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 992 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Bezbariérové úpravy ZŠ M. Horákové
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 72 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 77 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 46 kB)
Předlažba chodníků a přístupů k domům ul. K. Čapka 930–953 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 64 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 3 - Výměry chodníku a přístupy k bytovým domům čp. 930–953 (pdf 18 kB),
Příloha č. 4 - Situace trasa A-B (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Kancelářský papír
Zadání výběrového řízení >,
Protokol o vyhodnocení (pdf 38 kB)
ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření, výkon technického dozoru při realizaci stavby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 86 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 62 kB),
Příloha č. 2 - Rozsah činností a povinností technického dozoru stavby (pdf 44 kB),
Příloha č. 3 - Závazný návrh příkazní smlouvy (pdf 174 kB),
Příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 94 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Dětské hřiště v Lubině
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 88 kB),
Příloha č. 1 - Situace a fotografie stávajícího stavu (pdf 826 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 134 kB),
Příloha č. 3 - Územní souhlas (pdf 1.4 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Hřiště pro minikopanou v Kopřivnici - Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 74 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Napojení města Kopřivnice na páteřní cyklostezku Z Poodří do Beskyd
Zadání výběrového řízení >,
Písemná zpráva zadavatele (pdf 505 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 101 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Mis Music, č.p. 892, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 57 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 64 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 47 kB)
Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu měst. parku v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 109 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 45 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 74 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 228 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Výšková úprava plochy u hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 87 kB),
Příloha č. 1 - Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (doc 33 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Discgolfové hřiště v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
Příloha č. 1 - Návrh umístění discgolfového hřiště (pdf 1.1 MB),
Příloha č. 2 - Specifikace mobiliáře (pdf 149 kB),
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí (pdf 3.0 MB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (doc 69 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 120 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Objekt č.p. 393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici - oprava a nátěr fasády
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 147 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list rozpočtu (pdf 54 kB),
Příloha č. 4 - Barevné řešení (pdf 2.6 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Údržba nových výsadeb na ul. Štefánikova a IPRM Kopřivnice JIH
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 76 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (pdf 27 kB),
Příloha č. 3 - Situační plán (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 103 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Osobní vozidlo SUV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 69 kB),
Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava vozidla (pdf 25 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 26 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 80 kB)
Energetická opatření – energetický audit, energetický štítek a projektová dokumentace - Mateřská škola Česká v Kopřivnici a Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 77 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 61 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 74 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB)
OŽP – Pěstební práce v roce 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 115 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 22 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 37 kB),
Příloha č. 3 - Mapa (pdf 143 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 45 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 57 kB)
Radnice č.p. 1163 – změna el. připojení budovy – nová trafostanice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 70 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 80 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 46 kB)
Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 132 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 74 kB),
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Technická dokumentace (pdf 81 kB),
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (pdf 82 kB),
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet (pdf 27 kB),
Dodatečné informace (pdf 101 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 104 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 110 kB)
Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů s dálkovým odečtem, provádění rozúčtování topných nákladů v bytových domech, které jsou v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 24 kB),
Příloha č. 3 - Seznam objektů určených k výměně (pdf 27 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (doc 108 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovaní službě tepla a vytápění (doc 54 kB),
Příloha č. 6 - Popis datové věty (pdf 22 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 78 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 94 kB)
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 113 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2014 (pdf 20 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list pro zakázku (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 867 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 101 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Metalová legenda Arakain zahájí turné v kulturním domě

Kopřivnice (dam) – Už příští pátek v kopřivnickém kulturním domě odstartuje kapela Arakain podzimní část svého narozeninového turné. Česká metalová legenda ...

Tatra v náborové akci nakonec našla víc lidí, než si na jaře předsevzala

Kopřivnice (dam) – Náborová kampaň ‘Tatra hledá 500’ zaměstnanců, kterou automobilka a spolupracující firmy, působící v jejím areálu, rozjely v závěru ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Svět je velká zahrada II. etapa MŠ Jeřabinka a MŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 8.500.000 Kč
přiznaná dotace - 6.800.000 Kč
podíl města - 1.700.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů