ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2013

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 132 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 72 kB),
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace (pdf 118 kB),
Příloha č. 3 - Technická dokumentace (pdf 78 kB),
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (pdf 78 kB),
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet (pdf 18 kB)
Dodatečné informace (pdf 48 kB)
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 48 kB)
Kopřivnice - Chodník Mniší - I. etapa
Informace o veřejné zakázce
Renovace tonerů 2014
zakázka je realizována prostřednictvím e-tržiště
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 34 kB)
Rozšíření kapacity diskového pole
zakázka je realizována prostřednictvím e-tržiště
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 37 kB)
Poskytování telekomunikačních služeb - dodávka internetové konektivity
zakázka je realizována prostřednictvím e-tržiště
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 33 kB)
TREZOR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 77 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 91 kB)
Nákup termokamery
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Seznam požadované technické specifikace (pdf 41 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 46 kB)
Nákup zásahové obuvi
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 41 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2014
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 48 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 36 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 104 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Rekonstrukce bytových domů na ul. Pod Bílou horou č. p. 1369-1370 v Kopřivnici - projektová dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 65 kB)
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 90 kB),
Příloha č. 3 - Stavebně-technický průzkum (pdf 13.9 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 94 kB)
Toaletní potřeby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 121 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 46 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Pinkavce v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 62 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 68 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Financování nákupu – leasing
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (doc 98 kB)
Příloha č. 2 - Specifikace nakupovaného vozidla (pdf 41 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 66 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 84 kB)
ZŠ dr. Milady Horákové – energetická opatření – I. Etapa - atrium
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 76 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Kácení rizikových stromů v Kopřivnici – IV. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 75 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 2.6 MB)
Příloha č. 2 - Mapové podklady (pdf 2.0 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Regenerace panelového sídliště Sever v Kopřivnici, realizační celky RC2 a RC3 - projektová dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 80 kB),
Příloha č. 1 - Grafická příloha znázorňující rozsah předmětu díla (pdf 247 kB)
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 52 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 75 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 34 kB),
Seznam dodavatelů vyzvaných k podání nabídky (pdf 20 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 39 kB)
Osobní vozidlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava vozidla (pdf 26 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 25 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 66 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Oprava povrchu místní komunikace Na Pasekách v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 61 kB)
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 70 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 41 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Rekonstrukce chodníku ul. Pod Bílou Horou, Kopřivnice (úsek čp.958-963)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (xls 51 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky - vchody (xls 60 kB),
Dodatečné informace (pdf 53 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB)
ZŠ E. Zátopka – oplocení školního hřiště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 64 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Rekonstrukce výtahu v objektu Masarykovo náměstí č.p. 650 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 78 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 249 kB),
Příloha č. 3 - Servisní činnost (doc 94 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (xls 25 kB),
Příloha č. 5 - Technické posouzení (pdf 90 kB),
Příloha č. 6 - Inspekční zpráva- lůžkový výtah (pdf 531 kB),
Dodatečné informace (pdf 24 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 77 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 88 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Nákup kompostérů pro domácí kompostování
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 79 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Tabulka pro výpis ceny (pdf 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
Z POODŘÍ DO BESKYD – CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ – ÚSEK KOPŘIVNICE MÍSTNÍ ČÁST LUBINA – KOPŘIVNICE MÍSTNÍ ČÁST VLČOVICE “ (Cyklostezka Lubina – Vlčovice)
Bližší informace na profilu zadavatele >,
Oznámení o výběru (pdf 730 kB),
Smlouva o dílo (pdf 5.8 MB),
Rozhodnutí o vyloučení uchazečů (pdf 1.3 MB)
ZŠ Milady Horákové – energetická opatření – I. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení >,
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 59 kB),
Smlouva o dílo (pdf 4.9 MB)
Kancelářské potřeby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení >,
Protokol o vyhodnocení (pdf 238 kB)
Ubytovna Pod lesem č.p. 622 v Kopřivnici – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek střechy (pdf 2.7 MB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr stavby (pdf 560 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Krytý bazén Kopřivnice – stavební úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby - na vyžádání včetně výkazu výměr bude zaslána elektronicky,
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 43 kB)
Úprava plynového topení v domech č.p. 403, byt č.2, a č.p. 401, byt č. 6 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 48 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 62 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Elektronická časomíra pro požární sport
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 53 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 60 kB)
ZŠ M. Horákové,Kopřivnice – výměna osvětlení v učebnách družiny
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 64 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Dům s pečovatelskou službou č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici – výměna prosklených stěn na pavlačích
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Zimní stadion v Kopřivnici – oprava střech – tělocvičny, kanceláře
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek střechy zimního stadionu (pdf 4.4 MB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr stavby (pdf 1.4 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
ZŠ sv. Zdislavy, Štefánikova 117, Kopřivnice – GO elektroinstalace – III.etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 65 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici – energetická opatření - energetický audit a projektová dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 72 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 90 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 606 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 59 kB),
Dodatečné informace č. 2 - Analýza dluhové služby (pdf 92 kB),
Dodatečné informace č. 2 - Rozpočtový výhled na období 2013 - 2015 (xls 46 kB),
Dodatečné informace č. 2 - Leasing splátkový kalendář (pdf 145 kB),
Dodatečné informace č. 3 (pdf 125 kB),
Dodatečné informace č. 4 (pdf 65 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 79 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 148 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB)
Objekt č.p. 889 v Kopřivnici – dokončení výměny výkladců
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace výplní otvorů (pdf 74 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 61 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Havarijní opravy povrchu místních komunikací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 71 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 73 kB),
Příloha č. 3 - Krycí listy pro jednotlivé místní komunikace a pro celkovou nabídkovou cenu (pdf 43 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Změna č. 4 Územního plánu Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 83 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (pdf 45 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 86 kB),
Příloha č. 3 - Zadání Změny č. 4 Územního plánu Kopřivnice (pdf 259 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Rekonstrukce 2 ks výtahů v objektu na ul. Česká č.p. 320 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 79 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 249 kB),
Příloha č. 3 - Servisní činnost (doc 106 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list- nabídka uchazeče (xls 25 kB),
Příloha č. 5 - Technické posouzení (pdf 8.1 MB),
Příloha č. 6 - Dodatečné informace k technickému posouzení (pdf 24 kB),
Příloha č. 7 - Inspekční zpráva- lůžkový výtah (pdf 513 kB),
Příloha č. 8 - Inspekční zpráva- osobní výtah (pdf 556 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 27 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 79 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 96 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Smlouva o dílo (pdf 2.3 MB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (pdf 103 kB)
Budova radnice č.p. 1163 – změna el. připojení budovy – nová trafostanice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 57 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Katastrální mapa s označením řešeného území (pdf 309 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB)
Poradenství v oblasti strategického řízení obce - dodávka školících, poradenských a konzultačních služeb pro projekt Strategický rozvoj města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 167 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 301 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 186 kB),
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele - základní kvalifikační předpoklady (doc 169 kB),
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti (doc 138 kB),
Příloha č. 4 - Seznam služeb (xls 144 kB),
Příloha č. 5 - Prohlášení uchazeče (doc 144 kB),
Příloha č. 6 - Seznam osob (xls 145 kB),
Příloha č. 7 - Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb (doc 212 kB),
Příloha č. 8 - Specifikace veřejné zakázky - povinná přiloha Smlouvy o dílo a o poskytnutí služeb (pdf 88 kB),
Příloha č. 9 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pdf 529 kB),
Příloha č. 10 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pdf 115 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 241 kB),
Výsledek výzvy k podání nabídek (pdf 183 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 997 kB),
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 5.8 MB)
Rekonstrukce sociálního zařízení a vstupu KD Vlčovice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 65 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (pdf 42 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Frézování pařezů po kácení rizikových stromů v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo včetně specifikace frézovaných pařezů a mapových podkladů (pdf 16.5 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
Zabezpečení dalších služeb souvisejících s péčí o zaměstnance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 115 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB)
Výměna bytových vodoměrů na teplou a studenou vodu v bytových domech, které jsou v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 49 kB),
Příloha č. 2 - Seznam domů (pdf 18 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 63 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Zajištění zadavatelské činnosti při výběrovém řízení na zhotovitele akce „Revitalizace obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 988-989 v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 74 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 82 kB)
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
Kompostárna Točna Příbor, zajištění těsnosti fermentační plochy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Provedení diagnostiky a návrhu oprav (pdf 6.4 MB),
Příloha č. 2 - Rekapitulace nákladů stavby (pdf 257 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 65 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 72 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Dodatečná informace č. 01 (pdf 54 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Zajištění zadavatelské činnosti při výběrových řízeních na zhotovitele akce „Rekonstrukce střešních plášťů na bytových domech na ul. Štramberská č.p. 1132-1134 a na ul. Alšova č.p. 1139-1146 v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 96 kB)
Specifikace zakázky (pdf 116 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 81 kB)
OŽP - Zalesňování v roce 2013
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Projekt zalesňování v roce 2013 (pdf 24 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list pro zakázku (pdf 22 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 4 - Mapa (pdf 814 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Těžba v lesích města Kopřivnice v roce 2013
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 115 kB)
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2013 (pdf 21 kB)
Příloha č. 2 - Krycí list pro zakázku (pdf 20 kB)
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 37 kB)
Příloha č. 4 - Mapa (pdf 790 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Zateplení střešních plášťů bytových domů na ul. Štramberská č.p. 1132-1134 a na ul. Alšova č.p. 1139-1146 - projektová dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 89 kB),
Příloha č. 3 - Cenová nabídka (pdf 22 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 83 kB)
Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2013
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Těžba v LHC Město Kopřivnice v roce 2013 (pdf 20 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (pdf 36 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 97 kB)
Banner - Ko-projekty
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Od neděle si cestující v autobusech zaplatí víc

Kopřivnice (hod) – Od 11. prosince se zdražuje jízdné v příměstských autobusech v Moravskoslezském kraji. Cestující, kteří budou kupovat jízdenky přes internet, ...

Přednáška nastínila, jak snížit množství odpadů

Součástí přednášky Zero Waste aneb Jak na domácnosti bez odpadů byl i miniworkshop se Zuzanou Přívětivou, jak šít nekonečné látkové pytlíky.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Před týdnem proběhla ve Vile Machů přednáška Zero Waste aneb Jak na domácnost bez odpadu, která zakončila celoroční projekt Kopřivnická ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]25.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Svět je velká zahrada III. etapa MŠ Krátká a MŠ Francouzská
celkové výdaje projektu - 8.500.000 Kč
přiznaná dotace - 6.800.000 Kč
podíl města - 1.700.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů