ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2011

(výběrová řízení vyhlášená po 1. dubnu 2011)

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Nákup žíněnek tatami v rámci projektu "Kurz sebeobrany v Kopřivnici pro seniory"
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 108 kB)
Provedení veřejné dobrovolné dražby objektu č. p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 87 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB)
Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy – adaptace č.p. 340 v Kopřivnici (objekt bývalé ZŠ) za účelem přemístění ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 91 kB),
Příloha č. 1 - studie (rar 27.3 MB),
Příloha č. 2 - technické zaměření (rar 279.3 MB),
Příloha č. 3 - katastrální snímek (rar 358 kB),
Příloha č. 4 - popis stavu (pdf 35 kB),
Příloha č. 5 - krycí list nabídky (pdf 68 kB),
Dodatečné informace k zakázce:
1. Změna zadávacích podmínek - Dodatečné informace ZŠ Náměstí (pdf 94 kB),
2. 5 - Krycí list nabídky upravený (doc 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 100 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Projektová dokumentace na Rekonstrukci školního hřiště ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
- Oprava termínů (roku) v oznámení o zahájení zadávacího řízení:
   V kap. Požadavky na obsah smlouvy o dílo má být správně uvedeno:
   1. Konečný termín realizace díla do 31.1.2012.
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 62 kB),
Příloha č. 2 - Situační nákres řešení hřiště - laický návrh (pdf 1.8 MB),
Příloha č. 3 - Orthofoto s technickým zákresem povrchových jevů řešeného území (pdf 207 kB),
Doplňující informace (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 85 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Dodávka software pro Dílnu kvality Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (pdf 260 kB),
Koncepce Smart Administration města Kopřivnice (pdf 851 kB),
Zpráva o hodnocení nabídek (pdf 177 kB)
Výzva k předložení cenové nabídky - Realizace zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 82 kB),
Zadávací podmínky zadavatele (pdf 141 kB)
Protokol o vyhodnoceni (pdf 868 kB),
Posouzení a vyhodnocení nabídek (pdf 1.3 MB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 353 kB)
Multifunkční zařízení
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 50 kB)
Mail a groupware server
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 34 kB)
Připojení sítě MÚ Kopřivnice k Internetu
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 34 kB)
Rekonstrukce vestibulu Radnice v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 135 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Elektronický katalog sociálních služeb
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 32 kB)
Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 138 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 279 kB)
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (pdf 945 kB)
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 669 kB)
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení-úsek Kopřivnice, Lubina–Kopřivnice, Vlčovice
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 32 kB)
Pořízení mobiliáře v rámci projektu Realizace místní Agendy 21
aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Zadávací dokumentace - "Pořízení mobiliáře v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice" (pdf 71 kB),
Rozpis prvků a situace umístění (pdf 1.8 MB),
Krycí list nabídky (pdf 150 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 44 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 61 kB),
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Bezpečnostní prvky CITY BLOC na komunikaci II/480 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Výběr z PD MOK ulic Čs. armády a Dělnická v Kopřivnici (pdf 65 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 52 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 44 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 54 kB),
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 58 kB)
Pojištění vozidel Města Kopřivnice a příspěvkových organizací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 52 kB),
Příloha č. 1 - havarijní pojištění (pdf 35 kB),
Příloha č. 2 - povinné ručení (pdf 40 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
MŠ, I.Šustaly 1120, Kopřivnice – výměna oken II.etapa (požadavek KHS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 67 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 48 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (pdf 42 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Zimní služební bundy pro městskou policii
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení ,
Protokol o vyhodnocení (pdf 31 kB)
Oprava mostu M6 v Lubině (u mlýna) -PD
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - hlavní mostní prohlídka M-06 (pdf 3.8 MB),
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo (pdf 57 kB),
Příloha č. 4 - část mapy s označením řešeného území (pdf 344 kB),
Příloha č. 5 - krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 83 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 76 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (pdf 53 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 299 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 205 kB),
Dodatečné informace č. 3 (pdf 271 kB),
Krycí list (xls 44 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 992 kB)
Výměna výtahů na ul. Francouzská č.p. 1196- 1197 a na ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 77 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 107 kB),
Příloha č. 3 - Technické podmínky (pdf 73 kB),
Příloha č. 4 - Servisní činnost (pdf 65 kB),
Příloha č. 5 - Formulář na zpracování nabídkové ceny (pdf 18 kB),
Příloha č. 6 - Inspekční zprávy (pdf 1.2 MB),
Příloha č. 7 - PD (pdf 944 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Revitalizace obvodového pláště bytového domu na ul. Obránců míru č.p. 891 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 70 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Stabilizace svahu nad RD č. p. 193 - Lubina - PD + průzkum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 51 kB),
Příloha č. 3 - Katastrální mapa s označením řešeného území (pdf 110 kB),
Příloha č. 4 - foto svah (pdf 1.2 MB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Kopřivnice – budova radnice č.p. 1163 – úprava copilitových stěn ve spojovacím krčku
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 64 kB),
Příloha č. 3 - požadované technické parametry nabízených oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Dům s pečovatelskou službou č.p. 320 na ulici Česká v Kopřivnici – dokončení výměny oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 73 kB),
Příloha č. 2 - požadované technické parametry nabízených oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 3 - stavební úprava balkónových dveří – řez (pdf 154 kB),
Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB)
Kamerový systém – Ubytovna Pod Červeným kamenem
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 96 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 78 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 96 kB)
Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 71 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (doc 86 kB),
Doplnění výzvy k podání nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro projekty s celkovými náklady do 10 mil. Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (doc 83 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2012
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (pdf 49 kB), (doc 59 kB)
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo (pdf 38 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Zpracování tendrové projektové dokumentace pro projekt „PD -Rekonstrukce zimního stadionu v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 90 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 107 kB),
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB)
Výměna stoupacího vedení plynoinstalace a vnitřní kanalizace v bytovém domě č.p. 989 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smmlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Příloha č. 2 - Kopie zprávy o kontrole plynozařízení (pdf 101 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 39 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB)
Zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy - brownfield
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Krycí list nabídky (pdf 23 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Pořízení sběrných nádob v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 59 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 91 kB),
Krycí list (pdf 92 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 79 kB)
ZPRACOVÁNÍ AUDITU HOSPODAŘENÍ na základě smluvních vztahů, uzavřených mezi městem Kopřivnice a provozovatelem kulturního domu na zajištění pořádání kulturně osvětových akcí, včetně užívání a provozování Kulturního domu v Kopřivnici v období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 (dále jen Audit hospodaření)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Výzva uchazeči k podání cenové nabídky (pdf 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
Hasičská zbrojnice Kopřivnice – stavební úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 86 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací a obchodní podmínky zadavatele (pdf 567 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 2.4 MB)
Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Vlčovice dětské hřiště (pdf 1.4 MB),
Zadávací a obchodní podmínky (pdf 126 kB),
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů (pdf 42 kB),
Příloha č. 2 - Situace hřiště v katastru 500 (pdf 514 kB),
Příloha č. 3 - Situace hřiště v orthofotomapě (pdf 4.0 MB),
Příloha č. 4 - Orientační návrh herních prvků (pdf 71 kB),
Příloha č. 5 - Odkaz na elektronické uložiště mapových a výkresových podkladů (pdf 41 kB),
Příloha č. 6 - Návrh na udělení vyjímky dle čl. 5 odst. 4 vnitroorganizační směrnice č. 2/2011 (pdf 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání nabídek (pdf 74 kB),
Smlouva o dílo (pdf 3.7 MB), Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 (pdf 407 kB)
Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše - technická dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací a obchodní podmínky (pdf 84 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 69 kB),
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf 34 kB)
Příloha č. 4 - Rozsah řešeného území v katastru 1 : 2000 (pdf 710 kB),
Příloha č. 5 - Situace řešeného území s vyznačením objektů stavebního posouzení 1 : 1000 (pdf 657 kB),
Příloha č. 6 - Fotodokumentace stavebních objektů a řešeného území (pdf 1.7 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB),
Smlouva o dílo (pdf 3.0 MB)
Pořízení sběrných nádob v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 59 kB),
Krycí list nabídky (pdf 91 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 90 kB)
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 53 kB)
Výběr operátora mobilních hlasových a datových služeb a zařízení
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 42 kB)
Provedení veřejné dobrovolné dražby objektu č. p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 87 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB)
Výměna stoupacího vedení elektroinstalace v bytovém domě č. p. 988 a 989 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Oznámení zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
Dům s pečovatelskou službou č. p. 320 na ulici Česká v Kopřivnici
– výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 74 kB),
Příloha č. 2 - Požadované technické parametry oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 3 - Stavební úprava balkónových dveří – řez (pdf 154 kB),
Příloha č. 4 - Specifikace prostor objektu (pdf 35 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Komponenty pro informační panel
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 47 kB)
Notebooky včetně software
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 46 kB)
Renovace tonerů
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 37 kB)
Mis Music č.p. 892, Kopřivnice – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek konstrukce (pdf 2.9 MB),
Příloha č. 4 - Základní komplexní tepelně tech. posouzení (pdf 259 kB),
Příloha č. 5 - Výkaz výměr stavby (pdf 1.0 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Aplikace turistický průvodce do mobilu včetně distribuce formou bluetooth vysílačů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 102 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 140 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 54 kB),
Příloha č. 3 - Ukázka materiálu Tipy na výlety (pdf 3.9 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 84 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 466 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Propagační materiál turistický průvodce Lašskou bránou Beskyd
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 93 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 123 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Příloha č. 3 - Vybrané fotografie zadavatele (zip 9.5 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 88 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 559 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Vypracování koncesního projektu a poskytnutí poradenství a organizačního zajištění koncesního řízení na „Zajištění kulturně-osvětové činnosti, včetně užívání a provozování Kulturního domu v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 131 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Vakcíny proti žloutence
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
ZŠ Sv. Zdislavy, Kopřivnice – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce výměníkové stanice – KOZ I
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu(pdf 58 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice - rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely umístění mateřské školy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Územní studie Kopřivnice nad ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 83 kB), Příloha č. 3 - Situace (pdf 421 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 79 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 50 kB)
Provozování kulturního domu v Kopřivnici
Oznámení o zakázce a zrušení zadávacího řízení
Nákup vybavení v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 62 kB)
Nákup vybavení v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 38 kB),
Příloha oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 248 kB),
Protokol o vyhodnocení (pdf 47 kB)
Územní studie Lubina Sýkorec 1
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 82 kB),
Příloha č. 3 - Situace (pdf 412 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
MŠ, Zdeňka Buriana 967, Kopřivnice – výměna oken (požadavek KHS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 65 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (xls 37 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace včetně příloh (pdf 136 kB),
Obchodní podmínky – návrh mandátní smlouvy (pdf 75 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 53 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Ubytovna Pod lesem č.p. 622 v Kopřivnici – výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (pdf 39 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 49 kB)
Objekt č.p. 892, Obránců míru v Kopřivnici – Mis Music – výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 69 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Technické parametry (pdf 39 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 50 kB)
ZŠ Lubina – navýšení kapacity v prostorách budovy Domu zahrádkářů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 58 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 68 kB), Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Situační mapa (pdf 205 kB), Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Propagační materiály a předměty - grafické návrhy a tisk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 223 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 146 kB), Krycí list nabídky (doc 552 kB),
Sumarizace otázek a odpovědí (pdf 234 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 234 kB)
ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice - rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely umístění mateřské školy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace (pdf 61 kB), Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 56 kB),
Příloha č. 3 - Půdorys 1. NP (pdf 521 kB), Příloha č. 4 - Situace (pdf 577 kB),
Příloha č. 5 - KHS – protokol o ohledání ze dne 4.6.2010 (pdf 154 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 82 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 63 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 97 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 82 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 842 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 132 kB),
Obchodní podmínky – návrh mandátní smlouvy (pdf 74 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 46 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Na Alšovce už znovu vaří, rekonstrukce kuchyně je hotová

Stadion Emila Zátopka hostil minulou neděli zatím největší atletický mítink – mistrovství Moravy a Slezska družstev.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Už v závěru minulého týdne byla prakticky dokončena instalace nového gastrovybavení, v pondělí pak dorazila zásilka nových židlí a rekonstrukce ...

Koalici zřejmě utvoří trojlístek stran, které složí většinu hlasů bez vítězného hnutí ANO

Lídři Krásné Kopřivnice, Sdružení nezávislých Kopřivnice a KDU-ČSL už minulý pátek oznámili dohodu na povolební spolupráci a vůli uzavřít koaliční smlouvu o složení rady a vedení města Kopřivnice.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Město by v příštích čtyřech letech měla vést koalice Krásné Kopřivnice, Sdružení nezávislých Kopřivnice a KDU-ČSL a nezávislých. Dohodu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]12.
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Úprava ulice Velové v Lubině
celkové výdaje projektu - 3.200.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů