ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2017

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Muzeum Fojtství čp. 1/25 v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů střech a oplocení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 97 kB),
Příloha č. 3 - Fotodokumentace (pdf 1.0 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 91 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 88 kB)
Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 141 kB),
Příloha č. 1 - PD (pdf 616 kB),
Příloha č. 2 - 1 - Výkaz výměr (xls 27 kB),
Příloha č. 2 - 2 - Výkaz výměr (xls 228 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 43 kB)
Sadovnické úpravy ul. Panská - III. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 140 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (xls 30 kB),
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 3.5 MB),
Příloha č. 4 - Seznam použitých rostlin (xls 38 kB) ,
Příloha č. 5 - Lokalizace řešeného území + přehled řešených ploch (pdf 1.4 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 463 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Výsadba zeleně v kruhovém objezdu u Jehlanu v Lubině
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 132 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (doc 67 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (xls 36 kB), Výměra ploch návrhu (pdf 104 kB)
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 103 kB),
Příloha č. 4 - Seznam použitých rostlin (xls 42 kB),
Příloha č. 5 - Lokalizace řešeného území (pdf 247 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 103 kB)
Radary – měření rychlosti na ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Doplňující informace č. 1 (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 2 (pdf 106 kB),
Doplňující informace č. 3 (pdf 69 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 76 kB)
Zateplení obvodového pláště a nátěr střech- bytové domy č.p. 703-706, 707-710, 711-714, 785-786 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích
Zadání výběrového řízení
DDM Kletné - kompletní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení" - zpracování projektové dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 98 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 91 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 46 kB)
ZŠ dr. M. Horákové – UNIMO buňka – školní sportovní hřiště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 102 kB)
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 56 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Doplnění a úprava přechodu a chodníkového tělesa na ul. Husova
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 67 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (zip 43.3 MB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (zip 437 kB)
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 27 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 48 kB)
Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 141 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (pdf 31 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (xls 340 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlopuvy o dílo (doc 126 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 35 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 55 kB)
Nádstavba ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici – energetická opatření
Zadání výběrového řízení
MŠ Jeřabinka – Energetická opatření
Zadání výběrového řízení
MŠ Francouzská – Energetická opatření
Zadání výběrového řízení
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 704 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (doc 666 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlopuvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 132 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
DZU Česká 320 – výměna svítidel na chodbách – pohybová čidla
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlopuvy o dílo (pdf 97 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Pojízdné regály
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 349 kB),
Příloha č. 1 - Technické požadavky (pdf 85 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 101 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 299 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 324 kB)
MŠ Francouzská 1180, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (pdf 103 kB),
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 28 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 460 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 62 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 712 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 8.1 MB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 130 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
ZŠ Lubina – výměna osvětlení v objektu tělocvičny – tělocvična, schodiště a soc. zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 114 kB) ,
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Mateřská školka na ulici Záhumenní v Kopřivnici, Smuteční obřadní síň v Kopřivnici - zateplení a hydroizolace střech
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Rekonstrukce objektů pro bydlení č.p. 320, 1111-1113, 622, 874-876 a 1307 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa - pavilon družiny, vedení a tělocvičen
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 103 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 1 (pdf 50 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
Projektová dokumentace - oprava střešního pláště a zateplení výtahové šachty vč. strojovny v objektu DPS č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 77 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 63 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 74 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 100 kB),
Příloha č. 4 - Půdorys, řez a pohledy stávajícího stavu objektu (pdf 331 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Malování 2017
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 344 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (upraveno) (xls 38 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 105 kB),
Dodatečné informace (pdf 343 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 301 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 315 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 116 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 124 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 468 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 253 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 310 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 60 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 18 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - PD elektroinstalace (pdf 529 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Letní koupaliště - částečná rekonstrukce rozvodu bazénových vod, výměna pískových filtrů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Technická zpráva včetně výkazu výměr (pdf 430 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 111 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 93 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 54 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 200 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
ZŠ E. Zátopka – hlavní budova - rekonstrukce sociálních zařízení - zpracování projektové dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 881 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Zabezpečení dalších služeb souvisejících s péčí o zaměstnance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 63 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 191 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Veřejné osvětlení podél chodníku mezi ul. Sportovní – Školní, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 66 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Výměna vzdušných vedení veřejného osvětlení v místních částech – k.ú. Větřkovice u Lubiny
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 29 kB),
Příloha č. 3 - PD – elektroinstalace (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice
Zadání výběrového řízení
Kancelářský papír
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 350 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (xls 34 kB),
Příloha č. 2 - Rámcová kupní smlouva (pdf 53 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 347 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 288 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 37 v domě č.p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Příloha č. 3 - PD – elektroinstalace (pdf 6.5 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 714 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 6.8 MB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 240 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 0 Bytes),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 0 Bytes)
Opravy lávky přes železniční trať za Tescem v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 118 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 90 kB),
Doplňující informace č. 1 – změna lhůty pro podání nabídek (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 2 – úprava specifikace položek z výkazu výměr (pdf 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Bezručova vyhlídka v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů dřevěných konstrukcí
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Fotografie (pdf 418 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Kancelářský papír
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 346 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (xls 38 kB),
Příloha č. 2 - Rámcová kupní smlouva (doc 99 kB) ,
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 42 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 8 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 57 kB),
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (xls 44 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 3 v domě č.p. 1133 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (xls 44 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 7 v domě č.p. 398 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 188 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 184 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 1004 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Slepý rozpočet elektroinstalace (xls 19 kB),
Příloha č. 5 - Výkaz výměr (pdf 615 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 38 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 51 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 509 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Revitalizace centra města Kopřivnice - projektová dokumentace II
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina - II
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská - II. etapa
Zadání výběrového řízení
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2017
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 228 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2017 (xls 42 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 32 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 287 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 1.1 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Oznámení o změně výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
Projektová dokumentace - rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 703-714, 785 a na ul. Zdeňka Buriana č.p. 786 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 74 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky – Elektroinstalace (xls 101 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě č.p. 1196 na ulici Francouzská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 52 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 591 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Malý fotbal čeká prázdninová přestávka

I když měl pouze jednoho hráče na střídání, porazil RS Team Kunčice pod Ondřejníkem 4:0, což je jeho druhé letošní vítězství. 
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Pouze tři zápasy byly na programu ve čtvrtém kole Oblastního přeboru v malém fotbale, který se odehrál na hřišti ZŠ dr. M. Horákové v sobotu ...

Starosta ocenil dárce krve

Kopřivnice (hod) – Bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně ocenila v minulém týdnu kopřivnická radnice. Slavnostní akt proběhl v Ringhofferově vile. ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]20.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Aktualizace Lašské naučné stezky
celkové výdaje projektu - 150.000 Kč
přiznaná dotace - 100.000 Kč
podíl města - 50.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů