ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2017

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Muzeum Fojtství čp. 1/25 v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů střech a oplocení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 97 kB),
Příloha č. 3 - Fotodokumentace (pdf 1.0 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 91 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 88 kB)
Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 141 kB),
Příloha č. 1 - PD (pdf 616 kB),
Příloha č. 2 - 1 - Výkaz výměr (xls 27 kB),
Příloha č. 2 - 2 - Výkaz výměr (xls 228 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 43 kB)
Sadovnické úpravy ul. Panská - III. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 140 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (xls 30 kB),
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 3.5 MB),
Příloha č. 4 - Seznam použitých rostlin (xls 38 kB) ,
Příloha č. 5 - Lokalizace řešeného území + přehled řešených ploch (pdf 1.4 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 463 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Výsadba zeleně v kruhovém objezdu u Jehlanu v Lubině
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 132 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (doc 67 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (xls 36 kB), Výměra ploch návrhu (pdf 104 kB)
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 103 kB),
Příloha č. 4 - Seznam použitých rostlin (xls 42 kB),
Příloha č. 5 - Lokalizace řešeného území (pdf 247 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 103 kB)
Radary – měření rychlosti na ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Doplňující informace č. 1 (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 2 (pdf 106 kB),
Doplňující informace č. 3 (pdf 69 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 76 kB)
Zateplení obvodového pláště a nátěr střech- bytové domy č.p. 703-706, 707-710, 711-714, 785-786 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích
Zadání výběrového řízení
DDM Kletné - kompletní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení" - zpracování projektové dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 98 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 91 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 46 kB)
ZŠ dr. M. Horákové – UNIMO buňka – školní sportovní hřiště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 102 kB)
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 56 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Doplnění a úprava přechodu a chodníkového tělesa na ul. Husova
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 67 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (zip 43.3 MB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (zip 437 kB)
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 27 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 48 kB)
Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 141 kB),
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (pdf 31 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (xls 340 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlopuvy o dílo (doc 126 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (doc 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 35 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 55 kB)
Nádstavba ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici – energetická opatření
Zadání výběrového řízení
MŠ Jeřabinka – Energetická opatření
Zadání výběrového řízení
MŠ Francouzská – Energetická opatření
Zadání výběrového řízení
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 704 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (doc 666 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlopuvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 132 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
DZU Česká 320 – výměna svítidel na chodbách – pohybová čidla
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlopuvy o dílo (pdf 97 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Pojízdné regály
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 349 kB),
Příloha č. 1 - Technické požadavky (pdf 85 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 101 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 299 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 324 kB)
MŠ Francouzská 1180, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a materiálu (pdf 103 kB),
Příloha č. 3 - Osazovací plán (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 28 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 460 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 62 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 712 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 8.1 MB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 130 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
ZŠ Lubina – výměna osvětlení v objektu tělocvičny – tělocvična, schodiště a soc. zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 114 kB) ,
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Mateřská školka na ulici Záhumenní v Kopřivnici, Smuteční obřadní síň v Kopřivnici - zateplení a hydroizolace střech
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Rekonstrukce objektů pro bydlení č.p. 320, 1111-1113, 622, 874-876 a 1307 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa - pavilon družiny, vedení a tělocvičen
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 103 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 1 (pdf 50 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
Projektová dokumentace - oprava střešního pláště a zateplení výtahové šachty vč. strojovny v objektu DPS č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 77 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 63 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (xls 74 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 100 kB),
Příloha č. 4 - Půdorys, řez a pohledy stávajícího stavu objektu (pdf 331 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Malování 2017
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 344 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (upraveno) (xls 38 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 105 kB),
Dodatečné informace (pdf 343 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 301 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 315 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 116 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Údržba luk – sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 124 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 468 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 253 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 310 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 60 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 18 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - PD elektroinstalace (pdf 529 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
Letní koupaliště - částečná rekonstrukce rozvodu bazénových vod, výměna pískových filtrů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Technická zpráva včetně výkazu výměr (pdf 430 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 111 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 93 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 54 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 200 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
ZŠ E. Zátopka – hlavní budova - rekonstrukce sociálních zařízení - zpracování projektové dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 881 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Zabezpečení dalších služeb souvisejících s péčí o zaměstnance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 63 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 191 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Veřejné osvětlení podél chodníku mezi ul. Sportovní – Školní, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 66 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 42 kB)
Výměna vzdušných vedení veřejného osvětlení v místních částech – k.ú. Větřkovice u Lubiny
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 29 kB),
Příloha č. 3 - PD – elektroinstalace (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 58 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 43 kB)
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice
Zadání výběrového řízení
Kancelářský papír
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 350 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (xls 34 kB),
Příloha č. 2 - Rámcová kupní smlouva (pdf 53 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 347 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 288 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 37 v domě č.p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Příloha č. 3 - PD – elektroinstalace (pdf 6.5 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 714 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 6.8 MB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 240 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 0 Bytes),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 0 Bytes)
Opravy lávky přes železniční trať za Tescem v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 118 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 90 kB),
Doplňující informace č. 1 – změna lhůty pro podání nabídek (pdf 48 kB),
Doplňující informace č. 2 – úprava specifikace položek z výkazu výměr (pdf 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB)
Bezručova vyhlídka v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů dřevěných konstrukcí
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Fotografie (pdf 418 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Kancelářský papír
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 346 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (xls 38 kB),
Příloha č. 2 - Rámcová kupní smlouva (doc 99 kB) ,
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 42 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 8 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 57 kB),
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (xls 44 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 3 v domě č.p. 1133 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (xls 44 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 7 v domě č.p. 398 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 188 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 184 kB),
Příloha č. 2 - PD – plynoinstalace (pdf 1004 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Příloha č. 4 - Slepý rozpočet elektroinstalace (xls 19 kB),
Příloha č. 5 - Výkaz výměr (pdf 615 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 38 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 51 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 509 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 69 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Revitalizace centra města Kopřivnice - projektová dokumentace II
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina - II
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
Zadání výběrového řízení
Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská - II. etapa
Zadání výběrového řízení
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2017
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 228 kB),
Příloha č. 1 - Projekt těžby v roce 2017 (xls 42 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 32 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 287 kB),
Příloha č. 4 - Mapa s vyznačením porostů a přibližovacích linek (pdf 1.1 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Oznámení o změně výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
Projektová dokumentace - rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 703-714, 785 a na ul. Zdeňka Buriana č.p. 786 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 74 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky – Elektroinstalace (xls 101 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB)
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě č.p. 1196 na ulici Francouzská v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 52 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva – Elektroinstalace (pdf 591 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 59 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Radnice musela řešit nedostatek členů okrskových komisí

Při posledních volbách do zastupitelstva a Senátu se radnice potýkala s nedostatkem lidí ochotných pracovat v jednotlivých volebních okrscích.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (hod) – Souběh voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu si vyžádal navýšení počtu členů okrskových volebních komisí. Namísto šesti stanovil ...

Zastupitelé přidali na chodník pro Severní čtyři miliony

Kopřivnice (dam) – Na posledním zasedání v minulém volebním období zastupitelé rozpočtovým opatřením navýšili částku alokovanou na stavbu chybějícího ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
celkové výdaje projektu - 20.236.000 Kč
přiznaná dotace - 13.135.000 Kč
podíl města - 7.101.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů