ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Územní studie
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Územní studie Kopřivnice

Územní studie Dolní Roličky

Projektantem Územní studie Dolní Roličky je Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava - Poruba, zodp. projektant Ing. arch. Vladimíra Fusková, číslo autorizace ČKA 01 022.

Předmětná územní studie řeší území o rozloze cca 6,343 ha v návaznosti na zastavěné území v místní části Kopřivnice - Lubina. Cílem územní studie bylo prověření možností individuální bytové výstavby zejména s ohledem na nevyřešené napojení lokality na silnici I/58 a na problematické odvádění dešťových vod. Územní studie stanovuje funkční a prostorové podmínky pro využití území, vymezuje veřejná prostranství, stanovuje možnosti a podmínky napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navrhuje členění na pozemky a stanovuje podmínky prostorového uspořádání.

Textová část obsahuje vlastní řešení a dokladovou část. Grafickou část tvoří výkresy v měřítku 1:1000, 1:2000 a 1:5000, a to konkrétně výkres širších vztahů (1:5000), problémový výkres (1:2000), výkres majetkoprávních vztahů (1:5000), hlavní výkres (1:1000), koordinační výkres (1:1000), návrh dopravní infrastruktury (1:1000), návrh technické infrastruktury - vodní hospodářství (1:1000) a návrh technické infrastruktury - energetika a spoje (1:1000).

Územní studie je uložena u pořizovatele (Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče), na krajském úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu), na obci (město Kopřivnice) a na stavebním úřadu (Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče).

Obsah územní studie:

Textová část

Grafická část

Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Nový maturitní obor má požehnání kraje, rozhodne ale ministerstvo

Kopřivnice (dam) – Rada Moravskoslezského kraje minulý týden schválila záměr zdejší střední školy otevřít od příštího školního roku nový maturitní obor ...

Minizátopka nezastavil ani déšť, závodilo se v hale

Kopřivnice (buk) – Před konáním Běhu rodným krajem Emila Zátopka se již tradičně ve čtvrtek sešli žáci předškolního věku, aby soutěžili ve štafetovém ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]15.2
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra
celkové výdaje projektu - 8.596.000 Kč
přiznaná dotace - 6.239.000 Kč
podíl města - 2.357.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů