Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Územní plány v působnosti MěÚ Kopřivnice jako úřadu územního plánování

Aktuálně

Dne 20.02.2019 byl zveřejněn k připomínkování upravený návrh Územního plánu Kopřivnice. Návrh je přístupný v digitální podobě zde a v tištěné podobě na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, dv. č. 568. V pondělí 25. března 2019 v 16:00 hod. proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163, 10. NP, veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu za účasti pořizovatele a projektanta. Po dobu zveřejnění, tj. od 20.02.2019 do 01.04.2019, bude možno k upravenému návrhu uplatňovat písemné připomínky a námitky na adrese Městský úřad Kopřivnice, odbor SÚP, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.


Dne 06.02.2019 byl zveřejněn k připomínkování návrh změny č. 1 Územního plánu Štramberka (pdf 130 kB). Návrh je přístupný v digitální podobě zde a v tištěné podobě na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, dv. č. 568 a na Městském úřadě ve Štramberku, stavebním úřadu, dv. č. 5. Ve středu 13. března 2019 v 16:00 hod. proběhne v Kulturním domě ve Štramberku veřejné projednání návrhu změny za účasti pořizovatele a projektanta. Po dobu zveřejnění, tj. od 06.02.2019 do 20.03.2019, bude možno k návrhu uplatňovat písemné připomínky a námitky na adrese Městský úřad Kopřivnice, odbor SÚP, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.


Ve dnech 10.01.2019 až 01.03.2019 je zveřejněn k nahlédnutí návrh Změny č. 1 Územního plánu Mošnova, a to v digitální podobě zde a v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice. Do 25.02.2019 může každý k návrhu uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.


Dne 9.1.2019 byl zveřejněn k připomínkování upravený návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic (pdf 15.5 MB), který bude přístupný v digitální podobě zde a v tištěné podobě na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, kancelář č. 570, a to až do 18.2.2019. Veřejné projednání návrhu změny za účasti pořizovatele a projektanta se bude konat v pondělí 11.2.2019 v 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115. Po dobu zveřejnění, tj. od 9.1. do 18.2.2019, bude možno k návrhu uplatňovat písemné připomínky a námitky na adrese Městský úřad Kopřivnice, odbor SÚP, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.


Dne 17.09.2018 vydalo Zastupitelstvo obce Petřvald usnesením č. 7/28/2018 Územní plán Petřvaldu. Dne 18.09.2018 byla vyvěšena veřejná vyhláška oznamující vydání tohoto územního plánu. Patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky nabyde Územní plán Petřvaldu účinnosti. Do Územního plánu Petřvaldu je možné nahlédnout v elektronické podobě zde a v tištěné podobě na Městském úřadě v Kopřivnici a Obecním úřadě v Petřvaldu.

Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Videomapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]21
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Kopřivničané u pomníku vzpomněli na Masaryka

Součástí programu připomínky nedožitých narozeni Tomáše Garrigua Masaryka bylo i vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Kopřivničané vzpomněli krátkým pietním setkáním na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na setkání u pomníku TGM, ...

Knihovna připravila nejen pro čtenáře zajímavý program

Kopřivnice (hod) – V plánech kopřivnické městské knihovny na letošní rok je řada aktivit, od přednášek přes výstavy až po akce vzdělávací, a tak nejen ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní světelná signalizace
celkové výdaje projektu - 900.000 Kč
přiznaná dotace - 700.000 Kč
podíl města - 200.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS