Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Zřícenina hradu Šostýna - foto Ladislav Renner

Územní plány v působnosti MěÚ Kopřivnice jako úřadu územního plánování

Aktuálně

Městský úřad Kopřivnice zpracovává pro území města Kopřivnice, včetně místních částí Územní energetickou koncepci města Kopřivnice (pdf 5.0 MB)(dále v textu pouze ÚEK). Před schválením bude dokument ÚEK projednán a připomínkován formou kulatého stolu za účasti zpracovatele dokumentu, odborných pracovníků úřadu, zástupců firem i veřejnosti. Veřejné projednání a připomínkování ÚEK se bude konat 7. listopadu 2018, od 10:00 h, v budově MU Kopřivnice, Štefánikova 1163, v 10. n.p., v místnosti č. 1088, viz pozvánka (pdf 870 kB), kde může každý k návrhu ÚEK uplatnit své připomínky.


Dne 17.09.2018 vydalo Zastupitelstvo obce Petřvald usnesením č. 7/28/2018 Územní plán Petřvaldu. Dne 18.09.2018 byla vyvěšena veřejná vyhláška oznamující vydání tohoto územního plánu. Patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky nabyde Územní plán Petřvaldu účinnosti. Do Územního plánu Petřvaldu je možné nahlédnout v elektronické podobě zde a v tištěné podobě na Městském úřadě v Kopřivnici a Obecním úřadě v Petřvaldu.


Městský úřad Kopřivnice pořizuje pro svůj správní obvod, tedy pro území zahrnující města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava, územní studii krajiny. Jedná se o dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů, a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu.
Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující průzkumy a rozbory) a návrhovou. Každý k nim může uplatnit své podněty na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice až do poloviny září 2018.
Návrh územní studie krajiny je postupně prezentován ve všech obcích správního obvodu ORP Kopřivnice, a to v těchto termínech:
11.7.2018 v 16:00 hod. - Kopřivnice (zasedací místnost MÚ v 10.NP)
28.8.2018 v 15:30 hod. - Ženklava (zasedací místnost ObÚ)
29.8.2018 v 16:00 hod. - Petřvald (společenská místnost objektu č.p. 160)
3.9.2018 v 16:00 hod. - Kateřinice (komunitní centrum)
5.9.2018 v 15:30 hod. - Příbor (ve velkém salónku kulturního domu)
6.9.2018 v 15:30 hod. - Skotnice (sál restaurace U Žabáka)
10.9.2018 v 15:30 hod. - Mošnov (zasedací místnost informačního centra)
13.9.2018 v 15:30 hod. - Trnávka (zasedací místnost ObÚ)
17.9.2018 v 15:30 hod. - Závišice (zasedací místnost ObÚ)
19.9.2018 v 15:30 hod. - Štramberk (kinosál kulturního domu)


Ve dnech 28.06.2018 až 13.08.2018 je zveřejněn k nahlédnutí návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic, a to v digitální podobě zde a v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice. Po celou dobu zveřejnění, tedy až do 13.08.2018, může každý k návrhu uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.


Ve dnech 18. 6. 2018 až 25. 7. 2018 je zveřejněn upravený návrh Územního plánu Petřvaldu, a to v digitální podobě zde a v tištěné podobě na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice a rovněž i na Obecním úřadu Petřvald. Opakované veřejné projednání návrhu se bude konat ve středu 18. 7. 2018 od 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva obce, Petřvald 175. Po celou dobu zveřejnění lze k upraveným částem návrhu uplatňovat připomínky, popř. námitky.


Dne 1. 6. 2018 byl zveřejněn k připomínkování návrh Změny č. 1 Územního plánu Štramberka - § 50, který je přístupný v digitální podobě zde a v tištěné podobě na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, kancelář č. 568, a to až do 16. 07. 2018. Po dobu zveřejnění, tj. od 01. 06. do 16. 07. 2018 bude možno k návrhu uplatňovat písemné připomínky na adrese Městský úřad Kopřivnice, odbor SÚP, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Mapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]73
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Dětští zastupitelé bavili seniory bingem

Kopřivnice (hod) – Členové kopřivnického dětského zastupitelstva bavili seniory. V úterý 6. listopadu odpoledne hráli senioři v klubu na Sokolovské ulici ...

Nová rada města má za sebou první jednání

Sedmičlenná městská rada se k prvnímu jednání v novém volebním období sešla poprvé v úterý 6. listopadu.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – K prvnímu jednání v novém složení se v úterý 6. listopadu sešla kopřivnická městská rada. Její jednání s pořadovým číslem jedna mělo na ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Rekonstrukce bývalého škvárového hřiště
celkové výdaje projektu - 3.429.000 Kč
přiznaná dotace - 2.783.000 Kč
podíl města - 646.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS