Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Aktuality

Archiv - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

V roce 2017

Kopřivnice opět potvrdila, že patří mezi nejlepší realizátory místní Agendy 21

Kopřivnice opět potvrdila, že patří mezi nejlepší realizátory místní Agendy 21 Po obhajobě plnění kritérií místní Agendy 21, která se v říjnu uskutečnila v Kulturním domě v Kopřivnici, jsme 4. 12. 2018 na Fóru udržitelného rozvoje v Praze obdrželi oficiální potvrzení splnění podmínek pro přidělení kategorie B*** dle pravidel této metody kvality veřejné správy. Společně s námi svou pozici mezi obcemi v kategorii B obhájila rovněž malá obec na Vysočině Křižánky, město Jihlava a nově městská část Praha 14. Nejvyšší kategorii A obhájila města Chrudim a Litoměřice.
Děkujeme všem, kteří aktivně již řadu let pomáháte vytvářet a rozvíjet činnosti, které přispívají ke zvyšování kvality života v našem městě a jeho udržitelnému rozvoji.

Série veřejných besed v rámci kampaně "Klima se mění. Změň se i ty!"

Klima se mění. Změň se i ty! Město Kopřivnice ve spolupráci s organizací CI2, o.p.s. a partnery Vás zvou na sérii veřejných besed "Úspory a dotace pro můj dům aneb jak ušetřit a podpořit dobré klima u nás doma".

20. 11. 2018 od 17:00 hodin v Katolickém domě v Lubině se beseda zaměří na obnovitelné zdroje energie a kotlíkové dotace pro rodinný dům.
21. 11. 2018 od 17:00 hodin v Kulturním domě ve Vlčovicích se beseda zaměří na dešťovku aneb jak na úspory vody?
22. 11. 2018 od 17:00 hodin v Kulturním domě v Mniší se beseda zaměří na zateplení, rekonstrukci či výstavbu rodinného domu s dotací.

Na každé besedě zazní také informace o opatřeních proti dopadům změny klimatu a bude zajištěn souhrn možností dotací na rekonstrukci domu, nový zdroj vytápění nebo např. střešní fotovoltaickou elektrárnu.
Vstup volný! Každý účastník obdrží sadu tipů na úspory a malý originální dárek pro společné rodinné aktivity s dětmi.

Den Zdraví ve Zdravém městě

V pondělí 15. října přiveze do Kopřivnice spolek Onkomaják unikátní interaktivní projekt StřevoTour. Modelem o rozměrech 9x4 metry provedou zkušení průvodci a návštěvníci si tak mohou prohlédnout, jak vypadá tlusté střevo uvnitř za doprovodu odborníků. Kampaň se zaměřuje především na poskytování informací o možnostech léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Krajská hygienická stanice nabídne kolemjdoucím měření tlaku, váhy a množství oxidu uhelnatého ve výdechu. Centrum Radosti se zaměří na měření tělesných hodnot a jejich vyhodnocení.
Interaktivní projekt Střevotour je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, konkrétně dotačním programem na Podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.
Plakát (pdf 203 kB)

Obhajoba kritérií MA21

Zdravé město Kopřivnice a partneři Vás srdečně zvou na veřejnou obhajobu naplňování kritérií pro hodnocení udržitelných měst dle metody místní Agenda 21, která se uskuteční v pondělí 15. října 2018 od 15:30 hodin v Kulturním domě.
Přijďte si poslechnout, co Kopřivnice dělá pro udržitelný rozvoj a proč patří mezi šampiony Zdravých měst ČR. Zjistěte, zda město prokáže členům odborné komise, že plní kritéria pro obhajobu kategorie B v místní Agendě 21. Plakát (pdf 580 kB)

Na úřad bez auta!

Na úřad bez auta! Letošní akce „Na úřad bez auta“ se konala ve středu 19. září ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Smysl celé akce spočíval v tom, že pro tento den úředníci, kteří se do této akce přihlásili, nechali své automobily v garáži a dopravili se do práce jiným alternativním způsobem, například na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo veřejnou dopravou, popř. pěšky. Hlásili se i ti zaměstnanci, pro které to není otázka jen jednoho dne a do práce jinak, než autem, se dopravují pravidelně.
Podpořili jsme tak myšlenku Evropského týdne mobility, jehož cílem je upozornit na stále narůstající negativní vliv automobilové dopravy na životní prostředí ve městech.
Kopřivnice se od roku 2004 pravidelně připojuje k významné celoevropské kampani, která jako každý rok probíhá ve dnech 16. až 22. září, tentokrát na téma „Multimodalita" s heslem „Kombinuj a jeď!“.

Evropský týden mobility

Město Kopřivnice se opět svou aktivitou zapojí do kampaně Evropský týden mobility, která každoročně probíhá od 16. do 22. září. Zaměstnanci úřadu se i letos zúčastní akce "Na úřad bez auta!" ve středu 19. září. Cyklohrátky pro děti ve spolupráci s kopřivnickým bike klubem Cykloart jsme připravili rovněž na středu 19. září, registrace dětí proběhne od 16:00 hodin v centru města. Harmonogram akcí naleznete v přiloženém plakátku (pdf 46 kB).

Výsledky z Ankety po Fóru Zdravého města

Ve středu 30. května 2018 proběhlo na Městském úřadě v Kopřivnici veřejné fórum, z něhož díky občanům vzešlo 14 nejdůležitějších témat, o kterých následně v anketě hlasovalo 201 občanů. Na konci výsledkové zprávy (pdf 360 kB) můžeme vidět další podněty hlasujících občanů, jako např. zlepšení dopravy a parkování ve městě, zaměřit se více na ekologii, prevenci drog a kriminality nebo přidat popelnice na tříděný a bio odpad.

Celoroční sběrné místo - Kola pro Afriku

Od 2. července je možné odevzdat na sběrném dvoře na ulici Panské staré jízdní kola nebo náhradní díly po celý rok. Provozní doba sběrného dvora: Po - Pá 8 - 18 (v zimním období 8 - 17), So 8 - 16 (v zimním období 8 - 12).

Projekt Sbírka jízdních kol a cyklopotřeb pro Afriku funguje od roku 2012 na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v České republice. Dobrovolní dárci ušetří dětem v Africe cestu do školy, která jim někdy trvá i dvě hodiny. Více informací o sbírce naleznete na internetových stránkách www.kolaproafriku.cz.

Výsledky ze sociologického průzkumu mezi obyvateli Kopřivnice

Pořadí podnětů k řešení, které vzešly z diskuse na Fóru Zdravého města, bylo ověřováno na vybraném vzorku obyvatel v rámci sociologického průzkumu, který na území Kopřivnice probíhal do konce května a byl realizován společnosti MindBridge Consulting, a.s. Závěrečná zpráva z průzkumu (pdf 711 kB) detailně rozpracovává výsledky průzkumu jak z pohledu celkového hlasování, tak v členění dle sociodemografických charakteristik.

Hlasujte o prioritách v anketě

V souvislosti s ověřením témat vzešlých z diskuzního fóra "Plánujme společně" prosíme o Váš hlas v naší anketě pod odkazem zde. Anketu pro nás realizuje Mobilní rozhlas ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Výsledky z diskuzního setkání "PLÁNUJME SPOLEČNĚ"

V přiloženém souboru naleznete priority, které si občané zvolili na veřejném diskuzním fóru. To, zda pořadí podnětů odpovídá názoru ostatních obyvatel Kopřivnice, nechá radnice prověřit sociologickým průzkumem, který bude proveden u vybraného vzorku respondentů dle struktury obyvatel města. Výsledky (pdf 62 kB)

Desatero problémů města Kopřivnice očima mladé generace pro rok 2018

Prosíme žáky a studenty, kteří se nemohli účastnit mladého fóra o vyplnění krátkého dotazníku k ověření priorit vzešlých z diskuze s vedením města, které se konalo ve čtvrtek 24. května. Děkujeme.

Plánujme společně aneb fórum Zdravého města

Plánujme společně - tak nese název tradičního diskuzního fóra občanů města Kopřivnice s vedením a pracovníky městského úřadu. Kromě toho budete moci opět navrhnout, a poté společným hlasováním vybrat dvě aktivity, jimž budou přímo na akci přiděleny šeky v hodnotě 10 000 a 5 000 korun.

Diskutovat budete moci u šesti stolů nad těmito tématy:
1) Veřejná správa, komunikace, informovanost a podpora podnikání
2) Sociální služby, zdravotnické služby, prevence a bydlení
3) Životní prostředí
4) Volný čas, sport a kultura
5) Doprava
6) Výchova a vzdělávání
Sedmý stůl je vyhrazen mladým, proto název "stůl mladých". Ti budou prezentovat dvě nejpalčivější témata vzešlá z fóra mladých, které se koná 24. května v 10. patře budovy MÚ Kopřivnice v dopoledních hodinách.

Diskutovat mohou přijít rodiče i se svými dětmi, neboť během akce bude zajištěno hlídání v dětském koutku Žirafka (přízemí MÚ).

V rámci doprovodného programu a blížícího se Světového dne bez tabáku (31. května) bude ve vestibulu radnice připravena interaktivní kampaň Zdravé plíce zaměřená na osvětu rakoviny plic. Drobné občerstvení a slosovatelné vstupné zajištěno.

Plakát (pdf 316 kB)

Tref si svůj barevný kontejner i Ty!

Kopřivnická radnice se rozhodla zapojit do projektu Třídím dobře, třídím rád! Akce pod záštitou Moravskoslezského kraje chce podpořit třídění odpadu ve městech. Tisková zpráva, Rozpis hlídek a informace o fotosoutěži (pdf 1.1 MB)

Bioodpad lze odvést do sběrného dvora

Společnost Slumeko oznamuje občanům, že nově mohou ukládat přebytečný bioodpad (trávu, listí, seno, větve apod.) také na sběrném dvoře na ulici Panská. "Na sběrném dvoře bude možno výhledově také odebírat dřevní štěpku, tuto možnost však budeme ještě dále upřesňovat," uvedl jednatel společnosti Slumeko Vladimír Pustka. Provozní doba sběrného dvora je: pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Letošní Den Země bude ve znamení ekologiády

Také v letošním roce se Kopřivnice připojí k oslavám Dne Země. Akce, kterou organizuje radnice ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna v parku E. Beneše. Tisková zpráva

Bezplatná likvidace autovraků se blíží

Město Kopřivnice ve spolupráci s vrakovištěm v Ženklavě připravilo na poslední dubnovou sobotu tradiční bezplatnou likvidaci nepotřebných vozů.
Tisková zpráva, Plakát (pdf 75 kB)

Pohádkový les u příležitosti Dne Země

Město Kopřivnice spolu s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici a Štramberku pro vás uspořádá tradiční Pohádkový les u příležitosti Dne Země. Akce se koná v sobotu 21. dubna 2018 od 13:00 hodin u štramberské kamenárky. Opět budou k vidění pohádkové bytosti, které si pro děti připravily nejrůznější soutěže. Občerstvení, doprovodný program i opékání špekáčků zajištěno!
Plakát (pdf 577 kB)

Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku, o.p.s.

U příležitosti oslav Dne Země, kterou v parku pořádá Městský úřad Kopřivnice ve spolupráci s RADAMOK, z. s. a dalšími partnery, opět podpoříme projekt Kola pro Afriku. Sbírka bude jednorázová, nepotřebná kola v jakémkoli stavu můžete přivést ve čtvrtek 19. dubna 2018 do kolárny za budovu městského úřadu v době od 9 do 18 hodin.
Plakát (pdf 1.1 MB)

Do práce na kole!

Zachraň město

Již počtvrté se do celorepublikové soutěžní kampaně Do práce na kole zapojí i úředníci kopřivnické radnice. Zaměstnanci po celý květen budou jezdit do práce na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách či chodit pěšky. Motivací tisíců účastníků kampaně po celé republice bylo nejen podpořit svou kondici, týmového ducha, ale i přispět ke zvýšení kvality života v zapojených městech.

Že šlapáním do pedálů se dá vylepšit nejen fyzická kondice, ale také nálada, to mnozí vědí. V kampani nejde pouze o sport a zábavu s kolegy, ale hlavním cílem je přispět k tomu, aby bylo město příjemnějším místem pro život a aby se lidé více zamýšleli nad dopady svého jednání na přírodu kolem nás.

Harmonogram akcí pro rok 2018

Orientační harmonogram (pdf 114 kB) akcí Zdravého města a místní Agendy 21 pro letošní rok.

Dotační program Zdravého města

Rada města na svém 81. jednání schválila Dotační program Zdravého města Kopřivnice. Přijímání žádostí bude spuštěno 1. 4. 2018 a ukončeno 30. 10. 2018. Celková alokace je 30 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden projekt je 15 tis. Kč. Dotace může být použita na projekty, které budou nebo byly realizovány v termínu od 2. 1. 2018 - 30. 11. 2018.

Skutečný dárek

Pracovníci Městského úřadu Kopřivnice letos navázali na svůj charitativní počin z minulosti pomáhat lidem v chudých zemích, kdy od roku 2004 deset let podporovali Andrewa, chlapce z Ugandy, ve studiu.

V polovině listopadu byli pracovníci osloveni s návrhem pomoci lidem v chudých zemích nákupem v charitativním e-shopu organizace Člověk v tísni.

Všichni měli možnost v dotazníku vyslovit svůj názor a rozhodnout, zda se do akce chtějí zapojit a jakou oblast by chtěli podpořit. Nejvíce preferencí získala podpora směřující k zajištění obživy. Poté proběhla samotná sbírka. Za vybraných 5 400 korun jsme v e-shopu zakoupili 80 kuřat, 4 kozy a jednu kudrnatou ovci. Do akce se zapojilo 34 zaměstnanců, což je víc než v minulosti.

Sbírku bude radnice mezi svými zaměstnanci pořádat každoročně.

Více informací naleznete na přiloženém Certifikát (pdf 63 kB).

Sběr vršků

Dne 1. 11. 2017 začala sbírka vršků pro Andrejku na zakoupení chodítka. V této věci nás kontaktoval dárce, který Andrejce chodítko zakoupil. Proto došlo ke změně účelově určeného sběru plastových vršků.

Děkujeme všem, kteří si svá sběrná místa ponechali. I když jsme si vědomi, jak velkou problematikou ekologie v této oblasti je, lidé stále mají možnost PET lahve nakupovat a pokud vršky od nich nebudou vyhazovat, mohou je odkládat a sbírat pro Matúška.

Matúšek se narodil s poruchou centrálního nervového systému, rozštěpem měkkého podnebí a má dětskou mozkovou obrnu. Důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Matúšek podstoupil několik operací a rehabilitací, prognóza je však stále nejasná.

Z případného výtěžku z nasbíraných vršků bude zaplacena speciální léčba v sanatoriu, která není hrazena zdravotní pojišťovnou, díky níž by Matúšek mohl udělat velké pokroky.

Více informací naleznete na přiloženém plakátu (pdf 273 kB).

Parky v pohybu

V letošním roce se město zapojilo do výzvy projektu PARKY V POHYBU. Pod touto značkou cvičila proškolená lektorka se zájemci o pohyb každé pondělí, jeden týden dopoledne, druhý v podvečer od 17h. Hodina kondičního tréninku je koncipována jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé a probíhala v sadu Dr. E. Beneše – za každého počasí, venku a cvičilo se ZDARMA.

Chtěli bychom v této aktivitě pokračovat i v příštím roce. Proto prosím věnujte chvíli svého času krátkému dotazníku. Zajímá nás, v jakou denní dobu a jaký druh cvičení preferujete, abychom zvedli zájem a dostáli hlavní myšlence projektu – rozpohybovali kopřivničany v parcích!

Dotazník

Vyhodnocení a informace o novém sběru vršků

Dne 25. 11. 2017 proběhlo slavnostní předání výtěžku ze sběru vršků pro Jiříčka. Sbírka probíhala od 01. 11. 2016 do 30. 08. 2017. Podpořena byla rodina nezl. Jiříka Videckého. Finanční prostředky ze sbírky ve výši 8 547,- Kč byly předány matce Jiříka jako příspěvek na zakoupení digitálního naslouchadla. Předpokládané náklady na zakoupení naslouchadla činí cca 19 tis. Kč. Na uvedený účel se podařilo dále získat prostředky ve výši 3 000,- Kč formou daru od fyzické osoby, které budou poskytnuty prostřednictvím Charity Frenštát pod Radhoštěm a dále matka obdržela na tento účel finanční dar od firmy Česká spořitelna a.s. ve výši 5 000,- Kč. Jak byla rada města před započetím sbírky informována, zbývající část prostředků bude poskytnuta Městem Frenštát pod Radhoštěm formou daru - 3000,- Kč. Díky vaší pomoci se nám podařilo nasbírat 1 101 kg vršků z PET lahví v již zmíněné celkové hodnotě 8 547 Kč.

V letošním roce jsme se rozhodli sbírat vršky na pomoc Andrejce.

Andrejka má omezenou hybnost končetin, pohybuje se na invalidním vozíku, kratší trasy zvládá za pomocí chodítka. Z případného výtěžku z nasbíraných vršků bude pořízeno chodítko, které bude mít Andrejka trvale ve škole, aby jej nemusela denně převážet z domu.
Plakát (pdf 174 kB)

Audit udržitelného rozvoje

Město Kopřivnice jako uchazeč o kategorii „B“ v postupu v kritériích místní Agendy 21 zpracovávalo v prvním pololetí roku 2017 Audit udržitelného rozvoje (dále jen "Audit UR").

Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Metodika byla vytvořena jako nástroj zejména pro Zdravá města, obce, regiony a další realizátory metody MA21 v České republice. Audit UR dle Metodiky slouží pro implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs v územních samosprávních celcích. Audit UR dle Metodiky je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj.

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodiky (dle Aalborských závazků):
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

V Auditech i expertních posudcích jsou identifikovány možnosti dalšího zlepšování v jednotlivých oblastech.

Zpracovaný Audit UR 2017 – Město Kopřivnice
Výsledné stanovisko oponentního týmu (pdf 630 kB)

Na úřad bez auta!

Letošní akce „Na úřad bez auta“ se konala ve středu 20. září ve spolupráci s Krajským úřadem. Ve stejný den se k nám připojili i úředníci z Hlučína, Krnova a Opavy. Smysl celé akce spočíval v tom, že pro tento den úředníci, kteří se přihlásili do této akce, nechali své automobily v garáži a dopravili se do práce jiným alternativním dopravním prostředkem, například na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo veřejnou dopravou, popř. pěšky. Hlásili se i ti zaměstnanci, kteří cestují do práce veřejnou dopravu nebo alternativními dopravními prostředky pravidelně.

Podpořili jsme tak myšlenku Evropského týdne mobility, jehož cílem je upozornit na stále narůstající negativní vliv automobilové dopravy na životní prostředí ve městech.

Kopřivnice se od roku 2004 pravidelně připojuje k významné celoevropské kampani „Evropský týden mobility“, která letos probíhá ve dnech 16. až 22. září, tentokrát na téma „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“ s heslem „Sdílením vpřed!“.

Den bez aut

Kopřivnice a Evropský týden mobility

I letos se Kopřivnice svou aktivitou zapojí do kampaně Evropský týden mobility. Jako již tradičně, zahajuje ETM běh dětí z MŠ s názvem "Minizátopek", poté Zátopkova pětka, desítka a vše vrcholí Během rodným krajem Emila Zátopka (pdf 2.4 MB) s doprovodným programem – Lidový běh a běh dětí Kopřivnicí (pdf 279 kB). V pátek bude připraven tradiční Farmářský trh zaměřený na produkty místních pěstitelů.

Jako novinku pro letošek zařazujeme "Relax Day"(pdf 381 kB) ve spolupráci s centrem pro rozvoj lidí a organizací. Pod záštitou Krajského úřadu MSK podpoří naši zaměstnanci aktivitu "Na úřad bez auta", kterou doplňuje turisticko-poznávací zájezd na Slovensko (pdf 2.9 MB) pro naše seniory z programu Aktivní senior 2017 (pdf 1.4 MB).

V pondělí 18. září opět začínáme cvičit pro všechny dospěláky ZDARMA pod projektem Parky v pohybu (pdf 322 kB), tak neváhejte, a přijďte do parku E. Beneše na 50 minut cvičení s instruktorem - sraz je vždy u houpaček! Ve středu budou pro děti do 15 let připraveny ve spolupráci s kopřivnickým bike klubem v centru města cyklohrátky s doprovodným programem a ve čtvrtek se můžete těšit na koloběžkové závody (pdf 123 kB), které budou připraveny na dopravním hřišti u MŠ I. Šustaly – špekáčky vítány!

Evropský týden mobility (pdf 494 kB)

Výsledky z diskuzního fóra a sociologického průzkumu mezi obyvateli Kopřivnice

Pořadí podnětů k řešení, které vzešly z diskuse na Fóru Zdravého města, bylo ověřováno na vybraném vzorku obyvatel v rámci sociologického průzkumu, který na území Kopřivnice probíhal do konce května a byl realizován společnosti MindBridge Consulting, a.s.. Závěrečná zpráva z průzkumu (pdf 1.2 MB) detailně rozpracovává výsledky průzkumu jak z pohledu celkového hlasování, tak v členění dle sociodemografických charakteristik.

Přehled podnětů, které jsou seřazeny dle výsledků sociologického průzkumu, je uveden v souhrnné tabulce (pdf 1.1 MB). U každého podnětu je rovněž uvedeno pořadí v jakém se umístil na Fóru Zdravého města.

Výsledky Fóra a ankety budou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bude připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a bude projednán Komisí pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 a následně předložen k projednání orgánům města na podzim tohoto roku.

Parky v pohybu

Město Kopřivnice se rozhodlo zapojit do projektu "Parky v pohybu". Projekt podporuje zdravý životní styl, pohyb a cvičení na čerstvém vzduchu pro všechny bez rozdílu a zdarma!

Cvičíme každé pondělí a proto jsme se rozhodli začít právě v týdnu, kdy si připomínáme světový den bez tabáku, který letos připadne na středu 31. května.

Chceme tím upozornit, že pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý a přirozený. První cvičení je v pondělí 29. května - takže sraz v 17 hodin u houpaček v parku E. Beneše! Nezapomeň sportovní oblečení a dostatek tekutin.

Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU vzniká při příležitosti Světového dne zdraví 7.4. 2016, tématem pro rok 2016/17 je onemocnění zvané diabetes mellitus, nebo také cukrovka. Právě pohybová aktivita a zdravý životní styl jsou vysoce preventivními faktory tohoto onemocnění. Plakát (pdf 173 kB),

Čtvrtý ročník snídaňového happeningu s názvem "férová snídaně"

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. V roce 2016 snídalo 6500 lidí na 161 místech republiky!

Posnídejme s rodinou, známými a sousedy fair trade a lokální potraviny. Podpoříme tak férový obchod a místní farmáře.

V rámci snídaňového happeningu vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJFÉROVĚJŠÍ BUCHTU!

Doprovodný program
9:30 - open air jóga pro dospělé
10:30 - cvičení s dětmi v šátku
11:00 - muzikoterapie (workshop) pro děti
Po celou dobu bude probíhat „Dekový workshop Foodrestart - Změna na talíři“

Můžete se těšit na Fair trade čaj a kávu, prodej FT výrobků, mini farmářský trh - lokální produkty (pečivo, zelenina, ovoce, mošty, mléčné výrobky), snídani nejen pro děti a burzu receptů

Pocitová mapa Kopřivnice

Kopřivnice již také má svou pocitovou mapu, kterou pro město zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci. Ta vznikala v průběhu akce Plánujme společně, která se uskutečnila 3. května v Kulturním domě. Město chtělo zjistit, kde se jak lidé cítí, a tak v rámci zadávání podmínek pro zpracování pocitové mapy zadalo sedm otázek.
Pocitová mapa vychází z konceptu GeoParticipace a jde o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Pocitové mapy jsou nejčastěji využívané jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii.
Pocitová mapa Kopřivnice

Výsledky z diskuzního setkání "PLÁNUJME SPOLEČNĚ"

V přiloženém souboru naleznete priority, které si občané zvolili na veřejném diskuzním fóru. To, zda pořadí podnětů odpovídá názoru ostatních obyvatel Kopřivnice, nechá radnice prověřit sociologickým průzkumem, který bude proveden u vybraného vzorku respondentů dle struktury obyvatel města.
Navržené priority (pdf 210 kB), Fotogalerie, Tisková zpráva

Plánujme společně aneb fórum Zdravého města

"Plánujme společně" - tak nese název tradičního diskuzního fóra občanů města Kopřivnice s vedením a pracovníky městského úřadu. Kromě toho budete moci opět navrhnout, a poté společným hlasováním vybrat dvě aktivity, jimž budou přímo na akci přiděleny šeky v hodnotě 10 000 a 5 000 korun.

Diskutovat budete moci u 6 stolů nad těmito tématy:
1) Veřejná správa, komunikace, informovanost a podpora podnikání
2) Sociální služby, zdravotnické služby, prevence a bydlení
3) Životní prostředí
4) Volný čas, sport a kultura
5) Doprava
6) Výchova a vzdělávání
Sedmý stůl je vyhrazen mladým, proto název "stůl mladých". Ti budou prezentovat dvě nejpalčivější témata vzešlá z fóra mladých, které se koná 21. dubna v 10. patře budovy MÚ Kopřivnice v dopoledních hodinách.

Diskutovat mohou přijít rodiče i se svými dětmi, neboť během akce bude zajištěno hlídání v dětském koutku. V rámci doprovodného programu je připravena ukázka práce canisterapeutického týmu SmilingDog. Pro všechny účastníky bude zajištěno drobné občerstvení, prezentace fair trade výrobků a také slosovatelné vstupné.
Plakát (pdf 163 kB)

Den Země - Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.

U příležitosti Dne Země, kterou v parku pořádá město ve spolupráci s dalšími partnery, jsme se rozhodli podpořit takový projekt, jako jsou právě Kola pro Afriku. Sbírka bude jednorázová, nepotřebná kola v jakémkoli stavu můžete přivést ve čtvrtek 20. dubna 2017 do sadu Dr. E. Beneše k městským garážím. Tam je budeme sbírat a shromažďovat od 9 do 18 hodin. Pokud jste po jarním úklidu ve sklepě nebo na půdě nějaké takové našli, neváhejte s ním přijít a usnadnit tak dětem z africké Gambie cestu ke vzdělání.
Plakát (pdf 949 kB), Videopozvánka - Darujte kolo pro Afriku v Kopřivnici
Plakát Den Země (pdf 168 kB),

Pohádkový les u příležitosti Dne Země

Město Kopřivnice spolu s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici a Štramberku pro vás uspořádá tradiční Pohádkový les u příležitosti Dne Země. Akce se koná v sobotu 22. dubna 2017 od 13:00 hodin u štramberské kamenárky. Opět budou k vidění pohádkové bytosti, které si pro děti připravily nejrůznější soutěže. Občerstvení, doprovodný program i opékání špekáčků zajištěno!
Plakát (pdf 1.8 MB)

Dotační program Zdravého města

Rada města po projednání schválila Dotační program Zdravého města Kopřivnice. Přijímání žádostí bude spuštěno 1. 4. 2017, projekty však mohou být realizovány již od 1. 3. 2017.

Jednání komise PZM a MA21 ze dne 20. 2. 2017

Na prvním jednání Komise Zdravého města a MA21 v roce 2017 byli všichni členové seznámeni s vyhodnocením Akčního plánu zlepšování za rok 2016 a aktualizovaný Akční plán pro rok 2017. Představen byl harmonogram akcí a kampaní pro letošní rok a vyhlášení Dotačního programu Zdravého města čeká na schválení v radě města.
Zápis z jednání komise 20.02.2017 (pdf 294 kB), Reportáž Kabelové televize Kopřivnice

Radnice chce být ekologičtější

Kopřivnice je už od roku 2004 Zdravým městem a průběžně usiluje o zlepšování prostředí a podmínek pro své obyvatele, hledá cesty vedoucí k čistému životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji. Městský úřad chce jít příkladem, a proto sám aktivně hledá způsoby, jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad. Cest, jak toho dosáhnout, je poměrně hodně. Vedení města využilo nabídku na spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP. Na podzim 2016 proběhla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance. Celý článek (pdf 52 kB)

Tiskové zprávy vydané v roce 2017

 • 19. 12. 2017 - Kopřivnice obhájila svou pozici mezi Zdravými městy
 • 8. 11. 2017 - Kopřivnice má vlastní Senior Point
 • 3. 11. 2017 - Parky v pohybu pro letošní rok končí
 • 11. 10. 2017 - Kopřivnici čeká poslední letošní farmářský trh
 • 11. 10. 2017 - Kopřivnice bude obhajovat svou pozici mezi Zdravými městy
 • 26. 9. 2017 - Den s pejsky pro děti ukáže umění canisterapie
 • 11. 9. 2017 - Evropský týden mobility nabízí pestrou směsici akcí
 • 8. 9. 2017 - Farmáři opět v centru města
 • 11. 7. 2017 - Nenuďte se o prázdninách doma a pojďte ven!
 • 26. 6. 2017 - V parku E. Beneše se dá aktivně odpočívat
 • 13. 6. 2017 - Zaměstnanci úřadu najezdili do práce přes tři tisíce kilometrů
 • 10. 5. 2017 - V sobotu se bude v Kopřivnici férově snídat
 • 4. 5. 2017 - Plánovat společně budoucnost Kopřivnice přišla stovka lidí
 • 26. 4. 2017 - Přijďte i vy naplánovat budoucnost Kopřivnice!
 • 25. 4. 2017 - Kola pro Afriku se budou sbírat znovu
 • 18. 4. 2017 - Kopřivničané budou sbírat kola pro Afriku
 • 3. 3. 2017 - Dotace podpoří projekty přispívající k udržitelnému rozvoji
 • 11. 1. 2017 - Vzhled a využití bývalého házenkářského hřiště můžete ovlivnit také vy!
 • 11. 1. 2017 - Město podpoří sport a kulturu dotacemi
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS