Zdravé město Kopřivnice - Stalo se
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Aktuality

Archiv - 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Ekologická a uhlíková stopa města Kopřivnice za rok 2018

V rámci projektu Rozvoj MA21 aneb 15 let Zdravého města Kopřivnice, podpořeného z dotace Moravskoslezského kraje, byla v roce 2019 externí společností CI2, o.p.s. (nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum) spočítána Ekologická a uhlíková stopa města Kopřivnice za rok 2018.

Ekologická stopa Kopřivnice za rok 2018 má hodnotu 4,51 gha a biokapacita 0,43 gha/obyvatele.

Tento indikátor udržitelného rozvoje vztažený na jednoho obyvatele města má oproti hodnotám ES města za roky 2010 (5,87 gha) a 2012 (5,69 gha) výrazně nižší hodnotu. Potvrzuje i pokračování trendu dalšího snižování hodnoty ES (2014 - 4,82 gha, 2016 – 4,84 gha a 2018 4,51 gha). Stálé snižování hodnoty ES města Kopřivnice od zahájení jejího sledování v roce 2010 dosud lze považovat za významný úspěch a zároveň i plnění Deklarace k ekologické stopě města Kopřivnice na období do konce roku 2022.

US města Kopřivnice, tedy místní příspěvek města Kopřivnice ke globální změně klimatu za rok 2018 má hodnotu 9,273 tuny CO2e na obyvatele.

Je to mírné zlepšení oproti roku 2017, kdy hodnota US měla hodnotu 9,37 tuny CO2e na obyvatele. Při srovnání hodnoty US města Kopřivnice s hodnotami jiných měst, nevychází toto srovnání nejlépe (rok 2018 Praha 14 - 5,93 tuny, rok 2016 Opava 7,16, Krnov 5,36). Pokud toto porovnání provedeme s uhlíkovou stopou ČR (11,9 tun CO2e), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů lépe.

Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který tvoří bezmála 86 % celkové uhlíkové stopy (7,96 tun CO2e na obyvatele). Odpovídá to velmi průmyslovému charakteru města. Spotřeba energií významných podniků sídlících na území města tak zvyšuje uhlíkovou stopu celého města (ve srovnání s jinými, méně průmyslovými městy).

S výsledky, a s dalšími informacemi o udržitelném rozvoji, byli seznámeni jak zaměstnanci úřadu, tak zastupitelé města Kopřivnice na seminářích dne 9. 12. 2019.

Ekologická stopa města Kopřivnice za rok 2018 (pdf 1.1 MB)
Uhlíková stopa města Kopřivnice za rok 2018 (pdf 1.2 MB)
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS