ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Revitalizace centra města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Revitalizace centra města Kopřivnice

Vizualizace centra města Kopřivnice

Cílem tohoto dlouho očekávaného projektu je vybudovat v Kopřivnici moderní a reprezentativní centrum nabízející lidem možnosti pro příjemné posezení a trávení volného času. Stavba je rozdělena do pěti etap, které budou postupně realizovány v letech 2021 až 2023. Generálním dodavatelem celé stavby je společnost GEOSAN GROUP, a. s.

Tiskové zprávy

04.11.2020 - Radní vybrali zhotovitele nového centra
26.11.2020 - Proti výběru zhotovitele centra nejsou námitky
03.03.2021 - Výkopové práce v centru budou brzy zahájeny
30.06.2021 - Z centra Kopřivnice zmizel altán
26.08.2021 - Stavební práce v centru zpomalily
29.04.2022 - Retenční nádrže v centru pojmou až 200 kubíků vody

Jednotlivé etapy stavby

Přeložka inženýrských sítí ČEZ (provede Arpex Morava)
Nultá etapa – přeložka vodního toku Kopřivničky
První etapa – území podél obchodních domů
Druhá etapa – dnešní hlavní pěší zóna + zeleň
Třetí etapa – prostranství podél Tatrovanky
Čtvrtá etapa – stávající parkoviště pod zelným trhem + zeleň

Situace etapizace (pdf 150 kB)
Koordinační situace stavby (pdf 2.7 MB)
Průběh stavby >

Omezení vyvolaná stavbou

Zrušení parkoviště pod zelným trhem po dobu stavby
Přesunutí zelného trhu
Dopravní omezení u ZŠ dr. Milady Horákové
Omezení průchodu pěších

O časovém postupu a nezbytných omezeních zde budete průběžně informováni.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost během provádění stavby.Jednotlivé etapy stavby

Přeložka inženýrských sítí ČEZ

Jde o práce na přeložkách kabelů nízkého a vysokého napětí, jejichž trasa vede od bytového domu č. p. 1040 na ulici Lidické směrem k interhotelu a končí nad stávajícím zatrubněním na vtokové straně Kopřivničky. Práce bude realizovat společnost ARPEX MORAVA, smluvní partner společnosti ČEZ.

Práce na přeložkách budou zahájeny nejdříve u bytového domu č. p. 1140 na ulici Lidické a budou postupovat přes parkoviště a travnatou plochu směrem ke kulturnímu domu a interhotelu. V souvislosti s těmito přeložkami dojde k omezení provozu na pěších komunikacích. Jedná se o cyklostezku a zpevněnou plochu před schodištěm u kulturního domu a dále hlavní pěší komunikaci mezi interhotelem a kulturním domem. Žádáme občany o trpělivost a pochopení, jelikož tyto práce není možné provést bez částečného a v některých částech i úplného uzavření provozu na chodnících. Vstup do kulturního domu bude po dobu prací umožněn z jeho boční strany, ze strany od informačního centra. Práce na přeložkách budou trvat cca 3 -4 týdny.

Nultá etapa (březen-listopad 2021)

Po dokončení přeložek kabelů budou zahájeny práce na přeložce vodního toku Kopřivnička, kterou je nutné provést vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající železobetonové konstrukce zatrubnění. Tok bude nově zatrubněn tzv. konstrukcí tubosideru, jehož délka je cca 143 m. Stavba této etapy potrvá cca 7-8 měsíců. Jedná se o tzv. nultou etapu stavby, která je s ohledem na složitost a technologické postupy rozdělena na 3 samostatné úseky (A až C).

Úsek A

Úsek A zahrnuje výtokovou část Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové a přechod přes první polovinu příjezdové komunikace k ulici Lidické a Zelnému trhu. Jeho délka je 19 metrů.

Práce budou zahájeny nejdříve na výtokové straně Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové. Před zahájením prací bude nutné nejprve vést provizorně dopravu náhradní trasou, která povede částečně po parkovišti a přes stávající cyklostezku tak, aby byl zachován vjezd vozidel do ulice Lidické a zásobování k objektu Tatrovanky. Doprava v tomto místě bude zúžena a svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz na komunikaci bude vyznačen dopravními značkami.

I když se jedná o nejkratší úsek přeložky, jde zároveň o úsek nejsložitější a nejkomplikovanější, jelikož se zde nachází mnoho inženýrských sítí.

Úsek B

Úsek B začíná druhou částí poloviny příjezdové komunikace a pokračuje v travnaté a asfaltové ploše podél kulturního domu až po jeho nároží, kde se nachází prostory informačního centra. Jeho délka je cca 80 m.

Úsek C

Úsek C začíná u nároží kulturního domu a končí na vtokové straně Kopřivničky u interhotelu. Jeho délka je 44 metrů.

Součástí této etapy je také přeložka stávajícího litinového vodovodu DN 150 a DN 400. Vzhledem k tomu, že jde o komplikovanou přeložku dvou úseků vodovodu v příjezdové komunikaci, bude nutné dle sdělení pracovníků SmVaK na cca 2 dny úplně omezit příjezd do ulice Lidické. Termín uzavírky vjezdu do této ulice bude včas oznámen na stránkách města a na informační tabuli,instalované u vjezdu do této ulice. Za dočasné komplikace v dopravě se tímto omlouváme. V rámci přeložky vodovodu dojde také k nezbytné odstávce vody z důvodu přepojování na stávající vodovodní řad. O přerušení dodávky vody budou občané včas informováni přímo společností SmVaK Ostrava, která bude přeložku vody provádět.

Současně s přeložkou Kopřivničky, konkrétně úseku B, budou zahájeny také přípravné práce na 1. a 2. etapu stavby centra. Jedná se o některé demoliční práce, pokládky nových podzemních rozvodů nebo provedení nové základové konstrukce betonového přístřešku.


Omezení vyvolaná stavbou

Zrušení parkoviště pod zelným trhem po dobu stavby

V prostoru parkoviště pod zelným trhem je vybudováno zařízení staveniště, proto parkoviště nebude možné po dobu stavby centra využívat. Řidiči budou muset pro parkování svých vozidel využít parkovací prostory v okolí. Děkujeme za pochopení.

Přesunutí zelného trhu

Po dobu revitalizace centra města bude tzv. zelný trh přemístěn na prostranství vedle domu podnikatelů. Drobný prodej ovoce a zeleniny, květin, osiva, sadby a sazenic, pěstitelských a chovatelských přebytků zde bude možný od pondělí do neděle.

Dopravní omezení u ZŠ dr. Milady Horákové

Kvůli pracím na zatrubnění Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové je nutné vést provizorně dopravu náhradní trasou. Ta vede částečně po parkovišti a přes stávající cyklostezku tak, aby byl zachován vjezd vozidel do ulice Lidické a zásobování k objektu Tatrovanky. Doprava v tomto místě je zúžena a svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz na komunikaci je vyznačen dopravními značkami a řízen semaforem. Děkujeme za pochopení.

Omezení průchodu pěších

V týdnu od 10. května dojde k rozšíření staveniště v centru města směrem k pěší zóně. Důvodem jsou přípravné práce pro pokládku další části zatrubnění Kopřivničky (demolice fontány, asfaltového povrchu před kulturním domem a demontáž starého nefunkčního horkovodu). Dojde tak k omezení pohybu chodců v místech před kulturním domem a na cyklostezce vedoucí k ZŠ dr. Milady Horákové. Možnost průchodu pěších ke kulturnímu domu zůstane zachována, cyklostezka je však zrušena a jízda na kolech v těchto místech již není možná. Dále dojde k záboru travnatého prostoru mezi fontánou a altánem, pohyb chodců přes tuto spojnici směrem ke kulturnímu domu již nebude možný. Důvodem je zahájení přípravných prací pro výstavbu betonového přístřešku - tzv. Lašské brány. Děkujeme za pochopení.

Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

V Kopřivnici odehraje zápas hokejová reprezentace proti Finsku

Kopřivnice (mha) – Velký hokejový svátek se chystá v Kopřivnici. Na zimním stadionu se ve čtvrtek 9. února od 17 hodin představí česká reprezentace do 16 let (U16) ...

Posledních osm vteřin vykouzlilo vítězství pro kopřivnické hokejisty

Kopřivnice (mha) – Hokejisté Kopřivnice zvládli skvěle závěr utkání 33. kola základní části II. ligy a díky tomu vyhráli ve Velkém Meziříčí 5:3. Divoký byl ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]57.7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce mostu v Kopřivnici Lubině Na Habeši
celkové výdaje projektu - 3.742.000 Kč
přiznaná dotace - 3.564.000 Kč
podíl města - 178.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů