Zdravé město Kopřivnice - dotace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Revitalizace centra města Kopřivnice

Vizualizace centra města Kopřivnice

Cílem tohoto dlouho očekávaného projektu je vybudovat v Kopřivnici moderní a reprezentativní centrum nabízející lidem možnosti pro příjemné posezení a trávení volného času. Stavba je rozdělena do pěti etap, které budou postupně realizovány v letech 2021 až 2023. Generálním dodavatelem celé stavby je společnost GEOSAN GROUP, a. s.

Tiskové zprávy

04.11.2020 - Radní vybrali zhotovitele nového centra
26.11.2020 - Proti výběru zhotovitele centra nejsou námitky
03.03.2021 - Výkopové práce v centru budou brzy zahájeny

Jednotlivé etapy stavby

Přeložka inženýrských sítí ČEZ (provede Arpex Morava)
Nultá etapa – přeložka vodního toku Kopřivničky
První etapa – území podél obchodních domů
Druhá etapa – dnešní hlavní pěší zóna + zeleň
Třetí etapa – prostranství podél Tatrovanky
Čtvrtá etapa – stávající parkoviště pod zelným trhem + zeleň

Situace etapizace (pdf 150 kB)
Koordinační situace stavby (pdf 2.7 MB)

Omezení vyvolaná stavbou

Zrušení parkoviště pod zelným trhem po dobu stavby
Omezení provozu na chodnících u kulturního domu
Dopravní omezení u ZŠ dr. Milady Horákové
Přerušení dodávky vody

O časovém postupu a nezbytných omezeních zde budete průběžně informováni.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost během provádění stavby.Jednotlivé etapy stavby

Přeložka inženýrských sítí ČEZ

Jde o práce na přeložkách kabelů nízkého a vysokého napětí, jejichž trasa vede od bytového domu č. p. 1040 na ulici Lidické směrem k interhotelu a končí nad stávajícím zatrubněním na vtokové straně Kopřivničky. Práce bude realizovat společnost ARPEX MORAVA, smluvní partner společnosti ČEZ.

Práce na přeložkách budou zahájeny nejdříve u bytového domu č. p. 1140 na ulici Lidické a budou postupovat přes parkoviště a travnatou plochu směrem ke kulturnímu domu a interhotelu. V souvislosti s těmito přeložkami dojde k omezení provozu na pěších komunikacích. Jedná se o cyklostezku a zpevněnou plochu před schodištěm u kulturního domu a dále hlavní pěší komunikaci mezi interhotelem a kulturním domem. Žádáme občany o trpělivost a pochopení, jelikož tyto práce není možné provést bez částečného a v některých částech i úplného uzavření provozu na chodnících. Vstup do kulturního domu bude po dobu prací umožněn z jeho boční strany, ze strany od informačního centra. Práce na přeložkách budou trvat cca 3 -4 týdny.

Nultá etapa (březen-listopad 2021)

Po dokončení přeložek kabelů budou zahájeny práce na přeložce vodního toku Kopřivnička, kterou je nutné provést vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající železobetonové konstrukce zatrubnění. Tok bude nově zatrubněn tzv. konstrukcí tubosideru, jehož délka je cca 143 m. Stavba této etapy potrvá cca 7-8 měsíců. Jedná se o tzv. nultou etapu stavby, která je s ohledem na složitost a technologické postupy rozdělena na 3 samostatné úseky (A až C).

Úsek A

Úsek A zahrnuje výtokovou část Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové a přechod přes první polovinu příjezdové komunikace k ulici Lidické a Zelnému trhu. Jeho délka je 19 metrů.

Práce budou zahájeny nejdříve na výtokové straně Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové. Před zahájením prací bude nutné nejprve vést provizorně dopravu náhradní trasou, která povede částečně po parkovišti a přes stávající cyklostezku tak, aby byl zachován vjezd vozidel do ulice Lidické a zásobování k objektu Tatrovanky. Doprava v tomto místě bude zúžena a svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz na komunikaci bude vyznačen dopravními značkami.

I když se jedná o nejkratší úsek přeložky, jde zároveň o úsek nejsložitější a nejkomplikovanější, jelikož se zde nachází mnoho inženýrských sítí.

Úsek B

Úsek B začíná druhou částí poloviny příjezdové komunikace a pokračuje v travnaté a asfaltové ploše podél kulturního domu až po jeho nároží, kde se nachází prostory informačního centra. Jeho délka je cca 80 m.

Úsek C

Úsek C začíná u nároží kulturního domu a končí na vtokové straně Kopřivničky u interhotelu. Jeho délka je 44 metrů.

Součástí této etapy je také přeložka stávajícího litinového vodovodu DN 150 a DN 400. Vzhledem k tomu, že jde o komplikovanou přeložku dvou úseků vodovodu v příjezdové komunikaci, bude nutné dle sdělení pracovníků SmVaK na cca 2 dny úplně omezit příjezd do ulice Lidické. Termín uzavírky vjezdu do této ulice bude včas oznámen na stránkách města a na informační tabuli,instalované u vjezdu do této ulice. Za dočasné komplikace v dopravě se tímto omlouváme. V rámci přeložky vodovodu dojde také k nezbytné odstávce vody z důvodu přepojování na stávající vodovodní řad. O přerušení dodávky vody budou občané včas informováni přímo společností SmVaK Ostrava, která bude přeložku vody provádět.

Současně s přeložkou Kopřivničky, konkrétně úseku B, budou zahájeny také přípravné práce na 1. a 2. etapu stavby centra. Jedná se o některé demoliční práce, pokládky nových podzemních rozvodů nebo provedení nové základové konstrukce betonového přístřešku.


Omezení vyvolaná stavbou

Zrušení parkoviště pod zelným trhem po dobu stavby

V týdnu od 8. března 2021 budou zahájeny přípravné práce související s vlastní stavbou centra. V prostoru stávajícího parkoviště pod zelným trhem bude vybudováno zařízení staveniště, proto parkoviště nebude možné po dobu stavby centra využívat. Řidiči budou muset pro parkování svých vozidel využít parkovací prostory v okolí. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu na chodnících u kulturního domu

V souvislosti s přeložkami společnosti ČEZ dojde k omezení provozu na pěších komunikacích. Jedná se o cyklostezku a zpevněnou plochu před schodištěm u kulturního domu a dále hlavní pěší komunikaci mezi interhotelem a kulturním domem. Žádáme občany o trpělivost a pochopení, jelikož tyto práce není možné provést bez částečného a v některých částech i úplného uzavření provozu na chodnících. Vstup do kulturního domu bude po dobu prací umožněn z jeho boční strany, ze strany od informačního centra. Práce na přeložkách budou trvat cca 3 -4 týdny.

Dopravní omezení u ZŠ dr. Milady Horákové

Před zahájením prací na zatrubnění Kopřivničky u ZŠ dr. Milady Horákové bude nutné vést provizorně dopravu náhradní trasou. Ta povede částečně po parkovišti a přes stávající cyklostezku tak, aby byl zachován vjezd vozidel do ulice Lidické a zásobování k objektu Tatrovanky. Doprava v tomto místě bude zúžena a svedena do jednoho jízdního pruhu. Provoz na komunikaci bude vyznačen dopravními značkami. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody

V souvislosti s přeložkou litinového vodovodu DN 150 a DN 400 během nulté etapy bude nutné na cca 2 dny úplně omezit příjezd do ulice Lidické. Termín uzavírky vjezdu do této ulice bude včas oznámen na stránkách města a na informační tabuli instalované u vjezdu do této ulice. V rámci přeložky vodovodu dojde také k nezbytné odstávce vody z důvodu přepojování na stávající vodovodní řad. O přerušení dodávky vody budou občané včas informováni přímo společností SmVaK Ostrava, která bude přeložku vody provádět. Děkujeme za pochopení.

Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Zátopek 100
Banner - Hlášení závad
Poplatek za odpady (pdf 121 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Město ocenilo vybrané pedagogy i letos

U příležitosti Mezinárodního dne učitelů ocenila kopřivnická radnice 24 pedagogických pracovníků ze všech místních vzdělávacích a volnočasových zařízení.
  FOTO: KATEŘINA HOLUBOVÁKopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice ocenila 24 učitelů z mateřských, základních, středních i uměleckých škol, asistentů a pedagogických pracovníků z ...

Syrkovi stále učí tančit jen v on-line kurzu

V dalších dvou videolekcích naučí manželé Syrkovi zájemce základům foxtrotu a latinsko-amerického tance cha-cha.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – V neděli 28. března večer se zájemci o domácí výuku nebo opakování společenských tanců dočkali lekce v podání manželů Syrkových. Předem ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]9.7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly
celkové výdaje projektu - 11.648.000 Kč
přiznaná dotace - 9.048.000 Kč
podíl města - 2.600.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS