ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Pro pečující
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Poradce pro pečující

Jedním z důležitých současných úkolů sociální práce je podpora rodin nebo jednotlivců, kteří se starají o blízkou osobu závislou na péči jiné osoby. Rodinná péče umožňuje nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům žít ve svém přirozeném prostředí, s blízkými lidmi a umožňuje tak zachování jejich sociálních vazeb a oblíbených aktivit.

Město Kopřivnice od 1. 7. 2020 zřizuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu novou pozici PORADCE PRO PEČUJÍCÍ. Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se zorientovat v nové situaci.

Plakát - poradce pro pečující (pdf 2.4 MB)
Leták - poradce pro pečující (pdf 1.7 MB)

Seznamte se s tím, jakou podporu pečujícím nabízí stát, obce, praktický lékař, poskytovatelé služeb nebo organizace pro pečující a jaké existují weby a telefonní linky zdarma pro seniory a pečující prostřednictvím videspotů pro pečující.

Až do konce března 2021 probíhá dotazníkové šetření, v němž se zjišťuje zátěž a možnosti podpory pečujícím, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého či jinou osobu po cévní mozkové příhodě (CMP). Dotazník je součástí výzkumného projektu Ostravské univerzity, která ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava vyvíjí informační systém ke zlepšení informovanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé péče o blízkého po CMP. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezský kraj. Dotazníkové šetření probíhá anonymně on-line a má dvě varianty první zohledňuje současnou péči, druhý péči v minulosti:
Péče o blízké po mrtvici - v současnosti
Péče o blízké po mrtvici - v minulosti

Kurzy pro pečující - Vzhledem k epidemiologické situaci se v roce 2020 uskutečnil pouze jeden plánovaný kurz. Město však počítá s tím, že po zklidnění situace budou kurzy realizovány. O termínech bude veřejnost informována zde a v Kopřivnických novinách. Ti, kdo již byli přihlášeni a zanechali kontakt, budou kontaktováni osobně.

Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří mají z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jsou tak závislí na pomoci jiné osoby. Nejsou tedy přímo zaměřeny na rodinné pečující, ale pomáhají zmírnit jejich zátěž tím, že přebírají část přímé péče o nemocného či seniora.

Jedná se především o tyto sociální služby

Terénní pečovatelská služba

Pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu přímo jejich v domácnostech se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejména pomoc při zajištění stravy, při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti apod.)

www.sssmk.cz
www.therapon98.cz
www.charitakoprivnice.cz
www.frenstat.charita.cz

Osobní asistence

Pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. Osobní asistent klienta podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

www.czp-msk.cz
www.frenstat.charita.cz

Denní stacionář

poskytuje ambulantní služby lidem s různými typy zdravotního postižení. Klienti tráví část dne mimo svůj domov, v denním stacionáři, kde je jim poskytována v míře, kterou potřebují, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dále aktivizační a sociálně terapeutická činnost zaměřena na udržení a rozvoj jejich schopností a dovedností.

www.sssmk.cz
www.slezskadiakonie.cz
www.skola-zivota.cz

Pobytové odlehčovací služby

posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám se zajištěním dočasné péče o jejich blízkého v případě, kdy potřebují čas k odpočinu, dovolené a regeneraci.

www.sssmk.cz

Město Kopřivnice reaguje na chystané změny v legislativě, kdy by právě i rodinní pečující měli být jednou z cílových skupin, na které se služby zaměří. Proto na počátku roku 2020 probíhalo ve městě dotazníkové šetření, jehož cílem bylo seznámit se blíže se situací a potřebami zdejších rodinných pečujících. Město tak získalo cenné informace, které umožňují pro pečující plánovat a realizovat cílenou podporu.

Mapování potřeb pečujících osob – vyhodnocení dotazníkového šetření (pdf 435 kB)

Užitečné odkazy

www.pecujdoma.cz
www.dustojnestarnuti.cz
www.aktivnizivot.cz
www.pecujdoma.cz (Web pro neformální pečující o osoby po cévní mozkové příhodě)
RSS ikona

V klubu seniorů se vyráběly vánoční ozdoby z papíru

Kopřivnice (hod) – V úterý 1. prosince dopoledne proběhla poslední akce letošního roku s názvem Předvánoční tvoření, která se uskutečnila v rámci celoročního ...

Přednáška nastínila, jak snížit množství odpadů

Součástí přednášky Zero Waste aneb Jak na domácnosti bez odpadů byl i miniworkshop se Zuzanou Přívětivou, jak šít nekonečné látkové pytlíky.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Před týdnem proběhla ve Vile Machů přednáška Zero Waste aneb Jak na domácnost bez odpadu, která zakončila celoroční projekt Kopřivnická ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů