Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Zřícenina hradu Šostýna - foto Ladislav Renner

Poloha a dopravní dostupnost

Poloha

Město Kopřivnice se nachází v severovýchodní části Česka, v Moravskoslezském kraji (cca 32 km jihozápadně od Ostravy), na východě okresu Nový Jičín. Je druhým největším městem okresu a je vzdálené 14 km od samotného Nového Jičína. Polská hranice se nachází přibližně 37–45 km na sever a severovýchod od Kopřivnice a hranice se Slovenskem 40 km na východo-jihovýchod. Oblast města tvoří přechod mezi mírně zvlněnou nížinou Moravské brány a pásmem beskydských hor. Kopřivnice náleží do Štramberské vrchoviny a rozkládá se ve směru od jihu na sever mezi dvěma kopci – Červeným kamenem (690 m. n. m.) a Bílou horou (557 m. n. m.). Městem protéká potok Kopřivnička, který je levým přítokem Lubiny náležící do povodí Odry. Průmyslová Kopřivnice je zástavbou úzce propojena se Štramberkem, což vytváří dojem dvojměstí. Blízké okolí dále představuje město Příbor a obec Hukvaldy. Dohromady vytvářejí Lašskou bránu Beskyd (www.lasska-brana.cz).

Dopravní dostupnost

 


Autem

Hlavní dopravní tepna procházející Moravskoslezským krajem – dálnice D1 (dříve D47) vede cca 16 kilometrů vzdušnou čarou (cca 22–30 km autem) od Kopřivnice. Do Kopřivnice (resp. Lašské brány Beskyd) se z ní odbočuje na sjezdu číslo 336 – Butovice a dále po silnici číslo 464 směr Příbor, která se u obce Skotnice napojí  na silnici I/58 (dále již navádějí ukazatelé). Druhou a složitější možností je sjezd číslo 330 – Hladké Životice (a dále po silnici I/57 přes Kunín do Nového Jičína). 

Pro cesty z Čech (Kopřivnice–Praha: cca 360 km / 3,5 hodiny jízdy autem) lze doporučit odbočení z D1 již u exitu číslo 311 – Bělotín na mezinárodní silnici E 462 (I/48, resp. D 48 – celá trasa ještě není přebudovaná na dálnici, proto pozor v úseku Bělotín–Rychaltice je max. rychlost 90 km/h!), která vede od Bělotína přes Nový Jičín, Příbor, dále na Frýdek-Místek a hranici s Polskem u Českého Těšína. Z Ostravy se na ní odbočuje buď v Příboře – ze silnice I. třídy číslo 58 (vede kolem letiště Leoše Janáčka v Mošnově), nebo ve Frýdku-Místku – ze silnice pro motorová vozidla D56 (placený úsek).

Do Kopřivnice se lze ze zmiňované mezinárodní silnice dostat buď z Nového Jičína po silnici II. třídy číslo 482, což je kvalitou komunikace horší cesta, nebo – což doporučujeme – využít novou mimoúrovňovou křižovatku (č. 30) s navazujícím obchvatem Příbora. A po silnici I/58 se dostat do Lubiny – místní části Kopřivnice. Tato silnice vedoucí z Ostravy dále pokračuje směrem do Beskyd na Frenštát pod Radhoštěm (cca 13 km vzdálen od Kopřivnice) a Rožnov pod Radhoštěm (cca 23 km od Kopřivnice). Jedná se tedy o spojnici se Slovenskem, hranice je od Kopřivnice asi ve vzdálenosti 35 km.

V rámci Lašské brány je Kopřivnice spojena s Příborem zmiňovanou silnici číslo 58, Hukvaldy jsou dostupné přes Lubinu po silnici III. třídy (č. 480) nebo přes místní části Vlčovice a Mniší po silnici III. třídy (č. 486), ta se v Rychalticích napojuje na rychlostí komunikaci I/48, resp. D48/E 462 (úsek Rychaltice–Frýdek-Místek není v současnosti zpoplatněn). Kopřivnice a Štramberk ve své podstatě vytváří zástavbou spojené dvouměstí. Kopřivnicí prochází jako hlavní komunikační tepna silnice číslo 480, která přes Štramberk a Závišice směřuje do Veřovic. Na hranici Kopřivnice a Štramberku z ní odbočuje silnice vedoucí přes historické centrum města Štramberku a dále po silnicích III. třídy do Nového Jičína.

Pro orientaci ve městě slouží silniční navigační systém směřující k turistickým a sportovním atraktivitám města. Značky Centrum a Parkoviště (CENTRAL) vás dovedou na parkoviště v centru města P1 (viz dále).


Parkovací plochy

V Kopřivnici - vyjma nového pakroviště firmy SLUMEKO na Husové ulici (vedle Polikliniky) - není žádné parkovací místo pro osobní automobily v tuto chvíli placené. Jen některá parkovací místa na důležitých parkovištích mají časové omezení parkování (lze využít parkovací kotouč - k dostání např. v Informačním centrum Kopřivnice nebo v informacích radnice, případně jinak vyznačit dobu příjezdu).


V centru Kopřivnice lze parkovat především před hotelem Tatra vedle prodejny Albert (P1). Je to nejbližší parkoviště u Technického muzea Tatra (na něj navádí směrovky Muzea, později Technické muzeum Tatra). K dispozici je 45 parkovacích míst bez omezení a 79 míst pro parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 7.00–18.00 hod. – max. doba parkování 3 hodiny, o víkendu bez omezení). Vyhrazena jsou zde 3 místa pro autobusy a 4 místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

V blízkosti technického muzea je možnost parkovat také na ulici Obránců míru, konec slepé odbočky z okružní křižovatky (P2). Během pracovního týdne je však parkování částečně omezeno a zbylá místa často obsazena.

Další parkovací místa naleznete před Městským úřadem (včetně ulice Štefánikovy) (P3) – 28 míst bez omezení, 67 míst pro parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 8.00-17.00 hod. – max. doba parkování 2 hodiny, o víkendu bez omezení), 6 míst pro návštěvníky pošty – parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 8.00-17.00 hod. – max. doba parkování 30 minut, o víkendu bez omezení) a 3 vyhrazena místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Dále pak na Štefanikově ulici – před "Tatrovankou" (P4) – 21 míst bez omezení, 22 míst pro parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 8.00–17.00 hod., sobota 8.00-12.00, neděle bez omezení, max. doba parkování 1 hodina) a 4 místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Nejbližší parkoviště u Lašského muzea v Šustalově vile se nachází u vlakového nádraží a na ulici Hanse Ledwinky (P5). Kapacita: 18 míst bez omezení, 14 míst pro parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 6.30–17.00 hod., víkend bez omezení).

V blízkosti jsou dále parkovací plochy na ulici Štefanikové před poliklinikou (P6) – 20 míst pro parkování s parkovacím kotoučem (pondělí až pátek 6.30–17.00 hod., víkend bez omezení, max. doba parkování 2 hodiny) a 1 místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Parkoviště je také přímo u polikliniky (P7), ovšem toho využívejte pouze při návštěvě polikliniky. V sousedství je parkoviště u prodejny Penny Market (P8). Toto parkoviště je vyhrazeno pro klienty obchodu. 

Od června 2017 je k dispozici nové parkoviště firmy SLUMEKO (P9) na Husové ulici, které má 39 míst pro osobní vozidla (bez přívěsných vozíků) + 2 místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Parkoviště je částečně zpoplatněno.  Do 60 min od vjezdu je parkování zdarma. Další započatá hodina je 10 Kč. V sobotu, neděli, ve státní svátky a v pracovní dny od 17:01 do 6:59 není parkování zpoplatněno, avšak závorový systém je v provozu, zákazník vjíždí do a z parkoviště na základě parkovacího lístku. Lze platit všemi druhy běžných platebních karet. Další větší kapacita parkování bez časového omezení je na Masarykově náměstí (P10). 

Nejbižší parkoviště pro návštěvníky muzea Fojtství se nachází přímo ve dvoře areálu muzea (P11). Samozřejmě jen osobní automobily. Kapacita je zde značně omezena, proto lze využít i blízké parkoviště na ulici Alšově (P11a). Je odsud možné vyrazit i na Bílou horu přes Váňův kámen.

Nejbližší parkoviště pro výstup k Bezručově vyhlídce, ke zřícenině hradu Šostýna, k Raškově kameni a obecně pro návštěvu oblasti Červeného kamene je parkoviště u kopřivnického koupaliště – ulice Husova (P12). V zimě parkoviště slouží také pro lyžařský areál Červený kámen (kousek ke sjezdovce je ještě jedno parkoviště v blízkosti přibližovacího vleku).

V blízkosti centra lze rovněž parkovat na parkovišti v ulici Krátké (P13). Je zde 46 parkovacích míst bez omezení + 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Další větší parkovací plochy jsou u prodejny Lidl (P14), Kaufland (P15), Tesco (P16). Tyto parkoviště jsou určeny pro klienty těchto obchodů. Kromě výše uvedených parkovacích ploch je ve městě řada dalších menších parkovišť (Pozor na dopravní značení a omezení parkování).

Veřejná WC se nacházejí v centru vedle kulturního domu, naproti restaurace Brown Frog (Žaba), v sadu dr. Beneše u Šustalovy vily a vlakového nádraží (naproti polikliniky) a také na sídlišti Jih v blízkosti muzea Fojtství, starého hřbítova a ZŠ na ulici Alšově.


Vlakem

Hlavní trať (č. 270) spojující Moravskoslezský kraj se zbytkem Česka, vede z Přerova přes Suchdol nad Odrou, Studénku do Ostravy a dále přes Bohumín (s odbočkou do Polska) na Slovensko (hraniční přechod Mosty u Jablůnkova). Kopřivnice se na tuto trať napojuje místní tratí č. 325 ve směru Studénka – Veřovice (délka celé tratě 27 km). Ve Veřovicích se napojuje na neelektrifikovanou trať č. 323 vedoucí z Valašského Meziříčí přes Frenštát p. R., Frýdlant n. O., Frýdek-Místek a další do Ostravy (spojení do Beskyd). Asi 18 kilometrový úsek ze Studénky do Kopřivnice trvá motorovým vozem přibližně 20 minut. Trať prochází rovněž Příborem a Štramberkem, takže vyjma Hukvald jsou obce Lašské brány propojeny železnicí. Vlak v Kopřivnici zastavuje na dvou místech, na zastávce u autobusového nádraží a v hlavní stanici, ležící více v centru města v blízkosti muzea Šustalova vila.

Pro cestování z Čech (trať Praha–Ostrava)

Vlaky ČD SC Pendolino - nejbližší stanice, kde zastavují: Hranice na Moravě, Ostrava-Svinov.
Ve Studénce (z Kopřivnice nejbližší stanici na trati) zastavují pouze osobní vlaky, některé rychlíky a pár vlaků typu InterCity. Ostatní vlaky stanicí pouze projíždějí.

Vlaky společnosti RegioJet - nejbližší stanice, kde zastavují: Hranice na Moravě, Ostrava-Svinov.
Ve Studénce (z Kopřivnice nejbližší stanici na trati) vlaky společnosti RJ nezastavují.
TIP: Pro cestu těmito vlaky z Kopřivnice, resp. do Kopřivnice lze využít autobusy společnosti Student Agency, které zastavují v Příboře (případně v Novém Jičíně) a jsou návazné v Olomouci na vlaky společnosti RegioJet.
Poznámka: Jízdenky (Student Agency/RegioJet) lze zakoupit také v Informačním centru města Kopřivnice.

Vlaky společnosti Leo Express: vlaky zastavují ve stanici Studénka (z Kopřivnice nejbližší stanici na trati).
Poznámka: Jízdenky společnost Leo Express lze zakoupit také v Informačním centru města Kopřivnice.


Autobusem

Přímé propojení Kopřivnice s většími městy v Česku pravidelnými autobusovými linkami neexistuje. Výjimkou je krajské město Ostrava a větší města v okolí. V ostatních případech je potřeba alespoň jednou přestoupit, a to obvykle v Příboře nebo v Novém Jičíněv, neboť těmito městy vedou hlavní dálkové linky, a to včetně linek dopravce STUDENT AGENCY (Pozn.: prodej tohoto dopravce zajišťuje i IC Kopřivnice).

Kopřivnice je relativně dobře spojena s okolními městy pravidelnou autobusovou dopravou, ovšem ne vždy zcela ideálně pro potřeby turisty. Špatná situace je především v souvislosti s napojením na místa v sousedním okrese Frýdek-Místek. V rámci Lašské brány je problém se spojením s obcí Hukvaldy.

Vyhledejte si spojení: www.idos.cz

 

Cyklobus

V Beskydech v létě jezdí dvě linky cyklobusů. Jeden z nich na trase Nový Jičín – Frenštát p. R. – Rožnov p. R. – Velké Karlovice – Bílá projíždí Kopřivnicí (zastávka Československé armády). Cyklobus jezdí od 18. 6. 2016 do 25. 9. 2016 o víkendech a ve dnech státních svátků, od 1. 7. 2016 do 26. 8. 2016 jede denně.

Trasy a jízdní řády

Cyklobusy jsou provozovány jako běžné autobusové linky a mohou je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující. Cena jízdného za přepravu cestujících je stanovena dle kilometrického ceníku ARRIVA MORAVA. K ceně jízdného se za přepravu jízdního kola připočítává 15,- Kč.

Místenky do cyklobusů lze zakoupit také na adrese https://amsbus.cz/arriva. Rezervace míst není povinná. 

Jízdné a další informace


Letecky


V blízkosti Kopřivnice (ve vzdálenosti 12 km, cca 15 minut autem) se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka (Ostrava-Mošnov). V současnosti je zde provozována pravidelná linka Praha–Ostrava (České aerolinie), Paříž–Ostrava (Smartwings), Londýn–Ostrava (Ryanair), Düsseldorf-Ostrava (České aerolinie) a řada turistických linek. Nejvhodnější spojeni s letištěm je z Kopřivnice po komunikaci I/58 přes Příbor. Na letišti si lze pronajmout automobil.

Více informací: www.airport-ostrava.cz


Štramberáček


Silniční vláček jezdící mezi Kopřivnicí a Štramberkem během letní turistické sezóny byl do 15. 7. 2017 zrušen!


Taxislužba

Pro přepravu v místě lze využít vozidel taxislužby.

Eso taxi Kopřivnice
Drink servis (objednávky min 1 hodinu předem)
800 802 802 (nonstop)
www.eso-taxi.cz

Taxi Majba
800 999 990, 602 555 333
www.majba.kvalitne.cz

Randal Taxi Kopřivnice
Drink servis (objednávka dopředu), šestimístný vůz
800 888 085 (nonstop)
www.taxikoprivnice.com

OK Taxi

Drink servis, možnost platby ve stravenkách
800 100 133 (nonstop)
www.oktaxikoprivnice.cz

 Tuto stránku webu města spravuje přímo Informační centrum města Kopřivnice.

Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Videomapping Ringhofferova vila
Banner - Kopřivnice - město automobilů
Lašská brána Beskyd
Lašská brána Beskyd Lašská brána Beskyd Lašská brána Beskyd
Lašská brána Beskyd

Kopřivnické noviny

V sobotu se rozjely vleky na sjezdovce

V sobotu 12. ledna se rozjely vleky v lyžařském areálu na Červeném kameni a začala výuka Lyžařské školy Sluníčko.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Ve srovnání s loňským extrémně nepříznivým rokem se letos milovníci lyžování dočkali zprovoznění areálu na Červeném kameni zhruba o ...

Ježíškovu dílnu si připravili školáci pro děti z MŠ České

Kopřivnice (hod) – Členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice připravili zábavný program pro děti z Mateřské školy Česká. Akce s názvem Ježíškova dílna se ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS