ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Plánování sociálních služeb
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Byl schválen IV. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2023-2026 (dále jen „komunitní plán“.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je vytvořit síť kvalitních a dostupných sociálních služeb na základě potřeb občanů žijících v daném území a nastavení jejich efektivního financování, včetně udržitelného rozvoje. Proces komunitního plánování je v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb vydanými MPSV ČR a se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023.

Komunitní plán je tedy výsledkem kompromisu přání a možností. Záměrem komunitního plánování je stanovit si priority s ohledem na personální a finanční možnosti. Proto se účastníci komunitního plánování dohodli na prioritách, které jsou dále rozpracovány do opatření a konkrétních aktivit. Aktivity budou průběžně v rámci procesu plánování sociálních služeb sledovány, vyhodnocovány a případně aktualizovány v pracovních skupinách. Opatření a úkoly nesledují jen sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale také některé příbuzné oblasti, které se sociálními službami úzce souvisí.

Vytvoření návrhu IV. komunitního plánu předcházely tyto kroky:

  • Byla potvrzena a právně ošetřena spolupráce s městem Štramberk a obcemi Závišice a Ženklava při dalším procesu plánování sociálních služeb na území Kopřivnice.
  • Proběhlo dotazníkového šetření veřejnosti - mapování potřeb a spokojenosti se sociálními službami.
  • Byla provedena finanční analýza stávajících služeb a mapování potřeb poskytovatelů a jejich uživatelů.
  • Byl vytvořen nový elektronický katalog sociálních služeb.
  • Uskutečnila se jednání pracovních skupin a řídící skupiny, došlo k vyhotovení návrhu IV. střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2023-2026 včetně priorit, opatření a aktivit, které vycházejí z návrhů občanů v rámci jednání jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování, ze zpracovaných analýz a dotazníkového šetření.
  • Sestavený plán mohla veřejnost připomínkovat v období od 24.8.2022 do 7.6.2022. Došlé připomínky by byly vypořádány v řídící skupině. Žádné připomínky od veřejnosti nebyly doručeny, proto řídící skupina doporučila jeho předložení orgánům města.
  • Návrh IV. komunitního plánu byl projednán i na jednání komise sociální a zdravotní dne 8.6.2022, která jej doporučila ke schválení v orgánech města.
IV. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2023-2026 (pdf 1.2 MB)


Ocenění je určeno lidem, kteří v Kopřivnici mimořádně přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením, a to buď dlouhodobou prací, nebo mimořádným činem. Může se jednat o zaměstnance sociálních zařízení či neziskových organizací, dobrovolníky, pracovníky vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných institucích, nebo například o pečující osoby, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka. Jedná se o ocenění za mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup jak ke klientům, tak ke kolegům a osobám o něž pečují a je tedy určena všem, kteří mají své srdce na pravém místě.

Anketa je vyhlašována městem Kopřivnice na základě nominací veřejností.

2018 - IV. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2018 získala předsedkyně Asociace zdravotně postižených Irena Kučerová, která je po dopravní nehodě čtyřicet tři let upoutaná na vozík. Do místní pobočky Svazu invalidů vstoupila v roce 1977 a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu šestnáct let jako pokladní. Stála u zrodu organizace Asociace zdravotně postižených, která vznikla v březnu roku 2003 jako nástupnická organizace Svazu invalidů. Od roku 2007 stanula v čele Asociace, která sdružuje téměř 250 zdravotně handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlého okolí. Za úspěchy AZP stojí mravenčí práce předsedkyně, která navzdory svým 78 letům a zdravotnímu handicapu je hnacím motorem celé organizace.

Dále byli nominováni:
- Kateřina Kociánová – dobrovolnice v chráněném bydlení Domova NaNovo,
- Edita Hladíková – dobrovolnice ve Středisku následné lůžkové péče Therápon 98,
- Pavlína Janková – pracovnice pečovatelské služby Charita.

2016 - III. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2016 získala Ivana Rečková, která je předsedkyní občanského sdružení Záblesk, sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001 a jehož cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dlouhodobě se snažila uskutečnit plány na vybudování bydlení pro postižené děti a vloni v říjnu za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo otevřeno první chráněné bydlení určené pro nevidomé a neslyšící v areálu organizace Náš svět v Pržně u Frýdku-Místku. Pravidelně pořádá o prázdninách týdenní pobyty pro rodiny s dětmi a mladými dospělými postiženými hluchoslepotou. Organizuje výchovně-vzdělávací akce spojené s kulturními programy doprovázené výtvory postižených dětí a mladých dospělých. Její život a srdce jsou naplněny neustálou snahou pomáhat lidem s hendikepem.

Paní Rečková byla jedinou nominovanou v tomto roce.

2015 - II. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2018 získala Zdeňka Galiová, dlouholetá pracovnice v sociální oblasti, která pracuje v sociální a zdravotní oblasti již více než 30 let, z toho přes 25 let v sociálních službách města Kopřivnice. Byla u zřízení Domova pro matky a děti v nouzi Salus, kde několik let pracovala. Po osmi letech vnímala, že by mohla být prospěšná i jiné cílové skupině, a proto využila nabídky zaměstnání ve Středisku sociálních služeb, kde působila jako pečovatelka. Poté se věnovala mladým lidem s handicapem v denním stacionáři Kopretina a od roku 2013 pracuje opět v zařízení Salus. Své zaměstnání paní Galiová nikdy nevnímala jako pouhou práci, ale spíš jako poslání. Vůči klientům byla vždy vstřícná, empatická a milá.

Dále byli nominováni:
- Ludmila Kryšková - dlouholetá pracovnice v sociální oblasti (pracovník Charity Kopřivnice,  Středisko následné lůžkové péče na Poliklinice v Kopřivnici)
- Irena Kučerová - předsedkyně Asociace zdravotně postižených Kopřivnice
- Anna Kuhejdová - registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, ve Středisku následné péče Therápon v Kopřivnici,
- Vlastimila Michálková - registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, ve středisku následné lůžkové péče Therápon v Kopřivnici,
- Stanislava Tichavská -  dlouholetá sociální pracovnice, dlouhodobě pečuje o těžce postiženého syna.

2013 - I. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2013 získala vedoucí azylového domu Anežka Šajtarová, která pracuje již dvacet let v sociálních službách azylový dům a noclehárna Střediska sociálních města Kopřivnice. V roce 1993 zde začínala jako řadový pracovník a roku 2000 se stala vedoucí. Denně se věnuje osobám, které se z různých důvodů ocitly na okraji společnosti a pomáhá jim řešit kritické životní situace. To vyžaduje nejen odbornou zdatnost, ale také důslednost, přirozenou autoritu a velkou dávku empatie.

Dále byli nominováni:
- Jiřina Mikulenková – dlouholetá pracovnice v sociální oblasti (sociální pracovnice péče o děti – okres Nový Jičín, vedoucí Domova seniorů Příbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Příbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Kopřivnice, kde působila mnoho let jako jeho vedoucí, nyní má na starost mimo jiné agendu seniorů),
- Blanka Mikundová -  dlouholetá pracovnice a dobrovolnice v sociální oblasti, zakládající členka o.s. „Máš čas?“, iniciovala mnoho úspěšných projektů prevence,
- Anna Navrátilová - předsedkyně Městského klubu důchodců v Kopřivnici,
- Zuzana Obrátilová - pečuje o zdravotně postiženou dceru, od roku 2003 je zakládající členkou Občanského sdružení „MANDLOVÉ OČI - sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem“, vedoucí pracovní skupiny plánování sociálních služeb Osob se zdravotním postižením,
- Martin Poruba – dlouholetý pracovník sociálních služeb (Azylový dům pro rodiče s dětmi „Salus“ v Kopřivnici, denní stacionář „Kopretina“ ve Vlčovicích.
- Michal Raška -  dlouholetý pracovník a dobrovolník v sociálních službách (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice, terénní pracovník Renarkon o.p.s., Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Racek), spoluzakladatel a současný předseda  o.s. „Máš čas?“, zakladatel Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší Racek.

RSS ikona

Hokejisté ve Vyškově znovu udeřili v prodloužení

Kopřivnice (mha) – Hokejisté Kopřivnice v pátečním (2. 12.) 21. kole druhé ligy vyhráli i díky třem využitým přesilovkám na ledě silného Vyškova. O výhře ...

Vánoční koncerty letos nabídnou hudbu i tanec

Kopřivnice (dam) – Nejen hudební obor kopřivnické ZUŠ Zdeňka Buriana, ale také tanečnice téže školy připravily na příští týden svůj Vánoční koncert. ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů