Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Expozice Dany a Emila Zátopkových v Technickému muzeu Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Oddělení architektury

Kontakt

 • předkládá vlastní návrhy architektonických a urbanistických vizí a podněty v oblasti rozvoje města, prioritně zaměřené na estetizaci a zvýšení přitažlivosti veřejných prostranství radě města (tyto podněty transformuje do návrhů přípravy projektových prací konkrétních investičních akcí, které předkládá radě města při návrhu rozpočtu města a to vždy s odhadem investičních nákladů a s návrhem na prioritizaci a důležitost všech předkládaných návrhů),
 • zpracovává písemná stanoviska ke konkrétním záležitostem a podnětům v oblasti rozvoje města postoupených radou města či útvary městského úřadu,
 • spolupracuje při přípravě strategických a koncepčních dokumentů, zpracovávaných útvary města, spolupracuje na podobě územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací,
 • vyhotovuje písemné stanovisko k zadávací dokumentaci projektové přípravy a ke konceptům všech stupňů rozpočtem schválené a odbory připravované dokumentace u přípravy významných investičních akcí ze strany města nebo jejich příspěvkových organizací,
 • poskytuje v běžné praxi poradenskou činnost pro veřejnost, a to s ohledem na architektonický vzhled staveb a urbanistickou koncepci při zohlednění architektonických a urbanistických hodnot,
 • zajišťuje mediální propagaci architektury města a okolí, vykonává osvětovou činnost v oblasti architektury a stavební kultury obecně,
 • zpracovává a průběžně aktualizuje dokument „Manuál barevnosti fasád“ ve městě, který bude metodickým podkladem a doporučením pro město a veřejnost,
 • zpracovává a průběžně aktualizuje dokument „Manuál úprav veřejného prostranství“ ve městě, který bude metodickým podkladem a doporučením pro město a veřejnost,
 • zabezpečuje oblast architektury a podílí se na urbanistické koncepci města, v této souvislosti iniciuje, připravuje a organizuje architektonické soutěže vyhlašované městem,
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek, společného plánování apod., participuje na projednávání úprav veřejného prostranství a investičních záměrů města s veřejností města,
 • zajišťuje v samostatné působnosti na území města Kopřivnice činnosti spojené se zastupováním města Kopřivnice jako účastníka řízení podle stavebního zákona.
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Hlášení závad
Banner - Měření rychlosti radarem
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona

I přes vyšší cenu zaplatí odběratelé za vytápění méně

Kopřivnice (hod) – Přestože se konečná cena tepla za rok 2019 v porovnání s předpokládanou předběžnou cenou zvyšuje zhruba o 25 korun, většina odběratelů proti ...

Knihovna připravila akce pro všechny generace

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická městská knihovna připravila na letošní rok řadu aktivit, od přednášek přes výstavy až po vzdělávací akce. Nejvíc se jich ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra
celkové výdaje projektu - 8.596.000 Kč
přiznaná dotace - 6.239.000 Kč
podíl města - 2.357.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS