Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Odbor financí

Formuláře odboru

Kontakt

Rozhodování - dle platných právních předpisů - při použití zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále dle platných vyhlášek města Kopřivnice:
  • vyhláška č. 4/2017 města Kopřivnice, o místním poplatku ze psů,
  • vyhláška č. 3/2017 města Kopřivnice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Podání:

  • u místního poplatku ze psů: držitel psa staršího tří měsíců je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti a vyplnit tiskopis "Přiznání k poplatku ze psů", dále pak do 15 dnů oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na sazbu nebo osvobození od poplatku,
  • u místního poplatku z odpadu: poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku prostřednictvím vyplněného formuláře vznik poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku,

Příslušné formuláře je možno vyzvednout na odboru financí MÚ v Kopřivnici.

Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat prostřednictvím našeho městského úřadu na Krajský úřad v Ostravě.
Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Mapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]51
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Dluhy na nájemném se za rok snížily o 30 tisíc korun

Kopřivnice (hod) – Odbor majetku města evidoval k 30. září letošního roku dluhy na nájemném ve výši 382 626 korun. To je v porovnání s loňským rokem téměř o 30 ...

Žurnalisté promluví na Pressování

Kopřivnice (dam) – Kopřivnické pressování je název akce, která má už v polovině příštího týdne navázat na úspěšnou tradici diskuzních setkání Myšlenky TGM ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
ZŠ dr. Milady Horákové energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 24.083.000 Kč
přiznaná dotace - 10.325.000 Kč
podíl města - 13.758.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS