ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravé město Kopřivnice - Zápisy
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje

Indikátor je kvantitativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje zjednodušený pohled na širší problematiku. Často je vyjádřen jednou hodnotou. Indikátor sledovaný a prezentovaný v čase umožňuje posoudit vývoj a trend daného jevu.

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Udržitelný rozvoj bývá často přirovnáván a zaměňován s kvalitou života obyvatel bydlících v daném území.

Vhodně zvolený indikátor udržitelného rozvoje (kvality života) by měl pomocí čísel (kvantitativních ukazatelů) postihnout dílčí aspekt rozvoje (např. zaměstnanost nebo životní prostředí). Přestože jde o „pouhá” čísla, za indikátory se často ukrývá bohatý příběh: například o spokojenosti obyvatel, o stavu místní politiky či nabídce pracovních příležitostí ve městě a jeho okolí.

Indikátory jsou rovněž důležité, protože umožňují zkvalitňovat veřejnou správu. Místním úřadům pomáhají lépe a objektivněji rozhodovat. Zlepšují znalosti volených zástupců o místě, které spravují, a posilují jejich vnímavost k místním problémům. Vhodně zvolené a prezentované indikátory dále poskytují občanům nástroj pro lepší kontrolu rozhodnutí, která zastupitelstva činí. Indikátory jsou také velmi účinným nástrojem pro zapojování klíčových partnerů do rozhodování a pro konkrétní akce ke zlepšování kvality života v místě.

Místně specifické indikátory jsou takové, které odrážejí konkrétní dění a konkrétní požadavky obce či regionu, pro něž jsou navrženy. Místně specifické indikátory mohou doplňovat a často také doplňují indikátorové sady, které používají jiné obce či města ke vzájemnému srovnávání (například indikátory ze sady ECI v České republice). To s místně specifickými indikátory dělat nelze, neboť ty jsou přímo „ušity na míru“ konkrétní obci či městu.

V roce 2014 odborní pracovníci města Kopřivnice pod metodickým vedením odborných pracovníků ze obecně prospěšné společnosti CI2, o.p.s. vytvořili sadu 14 indikátorů, které reflektují základní a hlavní charakteristiky rozvoje města definované ve Strategickém plánu. Indikátory byly rovněž voleny tak, aby postihovaly komplexně všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a environmentální) včetně jejich průniku.

Popis indikátorové sady (pdf 976 kB)
Vyhodnocení indikátorové sady k 10/2022 (pdf 30 kB)
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů