Město Kopřivnice - Místní akční plán ORP Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Místní akční plán ORP Kopřivnice II

Logo

Vize: Kvalitní vzdělávací systém v ORP Kopřivnice je příležitostí pro všechny

Logo MAP Kopřivnice

Základní informace o MAP II

MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.

Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Jak vnímáme MAP II

MAP můžeme vnímat jako prostředek pro pojmenování překážek, které pedagogům, zaměstnancům škol a školských zařízení, školákům, dětem v mateřských školách nebo jejich rodičům komplikují život a vyhledávání příležitostí a podmínek pro jejich zlepšení nebo úspěšné řešení.

MAP vnímáme také jako proces, který zapojuje, soustřeďuje a koordinuje všechny subjekty z oblasti vzdělávání v daném území dle jejich zájmu, aktivit, možností i kapacit. Je podložen principy komunitního plánování.

Společné diskuze a vzdělávání se týká právě řešení otázek, co můžeme do budoucna udělat pro to, aby:

  • učitelé byli ochotni více uvažovat a diskutovat o učení se než o vyučování,
  • hodnocení mohlo přinášet zpětnovazební informace využitelné učitelem i žákem pro další výuku a učení, abychom začali v našich školách více uplatňovat formativní hodnocení,
  • učitelé/lídři chtěli přijímat zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách a dostali k tomu potřebnou podporu,
  • si učitelé/lídři byli při každém jednání vědomi toho, že chyba (nejen žákovská, ale i učitelská) ve vzdělávání neznamená selhání, ale příležitost k učení se.

Cíle MAP II

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Dílčí cíle MAP:

  • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
  • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Jak lze MAP II konkrétně využít?

Koordinujeme a působíme na zainteresované aktéry ve vzdělávání (pedagogy, žáky, rodiče, zřizovatelé).

Realizujeme akce pro všechny, kteří se zúčastňují procesu vzdělávání.

Organizujeme exkurze a praktické ukázky výukových hodin pro pedagogy.

Vytváříme sdílené platformy pro určené skupiny odborníků, např. speciálních pedagogů, vedoucích pedagogů, výchovných poradců, vedoucích školních jídelen, vychovatelů ve školních družinách apod.

Realizujeme odborné workshopy pro pedagogy, nepedagogy, rodiče dětí a žáků na aktuální témata týkající se školního prostředí.

Podporujeme vzájemná setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností.

Termín realizace MAP II

Termín realizace projektu MAP II je od 01.01.2018 do 30.06.2021.

Platformy a dokumenty

Koordinátoři

Zápis z jednání koordinátorů na školách - 17.05.2018 (pdf 1.3 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 28.08.2018 (pdf 1.1 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 23.-24.11.2018 (pdf 2.2 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 06.02.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 10.04.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 16.09.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 21.01.2020 (pdf 115 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 30.04.2020 (pdf 409 kB)

Pracovní skupiny

Zápis - Jednání pracovních skupin - 18.04.2018 (pdf 1.6 MB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 25.05.2018 (pdf 4.6 MB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 03.10.2018 (pdf 738 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 07.11.2018 (pdf 705 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro financování - 09.01.2019 (pdf 432 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 14.03.2019 (pdf 99 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 11.05.2019 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 05.06.2019 (pdf 123 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 17.06.2019 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 18.09.2019 (pdf 123 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 18.09.2019 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost - 25.09.2019 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 08.10.2019 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro matematickou gramotnost - 22.10.2019 (pdf 117 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro matematickou gramotnost - 06.11.2019 (pdf 103 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 28.11.2019 (pdf 124 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 12.12.2019 (pdf 155 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 15.01.2020 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 28.01.2020 (pdf 109 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost - 04.02.2020 (pdf 99 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 04.03.2020 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 09.04.2020 (pdf 150 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání a čtenářskou gramotnost- 13.05.2020 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 19.06.2020 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 10.09.2020 (pdf 374 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 08.10.2020 (pdf 117 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro financování - 04.11.2020 (pdf 112 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost - 11.11.2020 (pdf 120 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny inovace ve vzdělávání - 25.11.2020 (pdf 124 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost - 08.12.2020 (pdf 139 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny inovace ve vzdělávání - 10.12.2020 (pdf 113 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost - 11.01.2021 (pdf 245 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 10.02.2021 (pdf 133 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost - 17.02.2021 (pdf 245 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny Inovace ve vzdělávání - 18.02.2021 (pdf 115 kB)

Řídící výbor

Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 14.05.2018 (pdf 15.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 19.11.2018 (pdf 14.7 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 20.05. - 22.05.2019 (pdf 13.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 02.12.2019 (pdf 24.0 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 08.-09.06.2020 (pdf 16.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 13.-14.10.2020 (pdf 64 kB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 10.-11.12.2020 (pdf 17.6 MB)

Setkání ředitelů

Zápis ze setkání ředitelů škol a školských zařízení v ORP Kopřivnice - 12.09.2018 (pdf 843 kB)
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS