ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Místní akční plán ORP Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Místní akční plán ORP Kopřivnice III

Logo

Vize: Kvalitní vzdělávací systém v ORP Kopřivnice je příležitostí pro všechny

Logo MAP Kopřivnice

Základní informace

MAP ORP Kopřivnice III směřuje své činnosti, aktivity i výstupy na celé území ORP Kopřivnice, které zahrnuje 10 obcí, 25 základních a mateřských škol, 3 základní umělecké školy a 3 volnočasové organizace.

V projektu je podporována aktivní spolupráci MAPů napříč Moravskoslezským krajem, sdílení zkušeností MAPů napříč územími a kraji České republiky.

Projekt bude realizován v období 7/2021 – 11/2023.

Navazuje na úspěšně ukončené projekty MAP ORP Kopřivnice (1/2016-12/2017) a MAP ORP Kopřivnice II (1/2018 - 6/2021).

Cíle MAP III

Cílem projektu je pokračovat ve společném plánování a sdílení aktivit na území ORP Kopřivnice v oblasti školství a vzdělávání, hledat řešení místně specifických potřeb ve vzdělávání a také podporovat i prohlubovat vztahy mezi zapojenými školami i dalšími aktéry ve školství a vzdělávání.

V čem vidíme smysl MAP III

 • Propojujeme školy a školské aktéry napříč územím ORP Kopřivnice
 • Podporujeme „otevření dveří ve vzdělávání“ VŠEM DĚTEM
 • Inspirujeme pro rozvoj moderního školství
 • Sdílíme dobré příklady a zkušenosti s externími odborníky i místními lídry
 • Zpracováváme přehled finančních zdrojů ke krytí projektů škol a školských zařízení na území ORP Kopřivnice (investiční záměry, rozvojové dotační tituly)
 • Analyzujeme a vyhodnocujeme potřeby škol pro průběžné i budoucí místní akční plánování

Platformy

Řídící výbor – nejvyšší orgán projektu

Realizační tým – výkonný orgán projektu

Pracovní skupina:

 • pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • pro rozvoj matematické gramotnosti
 • pro rozvoj rovných příležitostí ve vzdělávání
 • pro rozvoj předškolního vzdělávání
 • financování

Dokumentace

Dokumenty platné k 30.11.2022
Organizační struktura MAP ORP Kopřivnice III (pdf 1.0 MB)

Dokumenty platné k 04.10.2022
Strategický rámec do roku 2025 s přílohami investičních záměrů ZŠ, MŠ a volnočasových organizací (pdf 1.6 MB)
Organizační struktura MAP ORP Kopřivnice III (pdf 1024 kB)
Dokumentace MAP - Implementační část včetně Akčního plánu (pdf 723 kB)

Dokumenty platné k 30.03.2022
Dokumentace MAP - Řízení procesu (pdf 984 kB)
Dokumentace MAP - Analytická část (pdf 458 kB)
Strategický rámec do roku 2025 s přílohami investičních záměrů ZŠ, MŠ a volnočasových organizací (pdf 1.4 MB)
Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Kopřivnice III (pdf 104 kB)
Statut Řídícího výboru MAP ORP Kopřivnice III (pdf 74 kB)
Organizační struktura MAP ORP Kopřivnice III (pdf 919 kB)

UČÍME SE VENKU

Venkovní učebna (s mobilními prvky) na zahradě DDM Kopřivnice. Vybavení je možno zapůjčit i pro vzdálenější školy v rámci ORP Kopřivnice.

Odkazy k venkovní učebně:
- detaily jednotlivých výukových prvků se zaměřením na bádání v zahradě (pdf 9.1 MB)
- scany pracovních listů (pdf 8.8 MB)
- celkový přehled všech možností k učení venku
- rezervační systém

Vybavení venkovní učebny
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů