Město Kopřivnice - Dokumenty ke stažení - Ko-projekty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Dokumenty ke stažení

Návrh na projekt (nebo projekty - každý občan může podat více návrhů) podává fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Kopřivnice či v jeho místních částech.

Je nutné, aby každý návrh na projekt podpořilo svými podpisy minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let. Každý občan může současně podpořit více návrhů.

V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel do 5 pracovních dnů od odevzdání návrhu vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu (případně telefonicky) k jejich doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.

Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Realizace projektu
2020

Projednání v Radě města Kopřivnice
26.11.2019

Ukončení hlasování
07.11.2019

Spuštění hlasování
10.10.2019

Veřejné projednání s navrhovateli
12.09.2019

Hodnocení návrhů v Komisi
28.08.2019

Kontrola formální a obsahové správnosti
15.07.2019

Ukončení sběru projektů
28.06.2019

Příjem návrhů
13.05.2019

Přípravný proces
01.02.2019
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS