Město Kopřivnice - Aktuality - Ko-projekty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Aktuality

V sekci aktuality si můžete přečíst, jaké nápady byly doposud předloženy k posouzení.

Nová hrazda v Areálu zdraví

stručný popis: Vybudováním nové hrazdy dojde k obnovení komplexnosti sestavy venkovních postilovacích strojů, které již 8 let slouží sportovcům z řad široké veřejnosti.
odhadovaná cena předkladatele: 55 000 Kč
stav: v hodnocení

Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana s vybudováním parkovacích stání

stručný popis: Projekt zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana spolu s vybudováním cca 13ti parkovacích stání za budovou ZUŠ Z. Buriana.
odhadovaná cena předkladatele: 210 000 Kč
stav: v hodnocení

Hřiště pro LUHY a HÁJE

stručný popis: Navrhujeme venkovní dětské hřiště či herní prvky v oblasti Luhy. A to buď ke stávajícímu tenisovému hřišti, a nebo pokud to půjde, podél cyklostezky na ulici Dělnická, mezi stromy. Bylo by dostupné nejen místním, ale přilákalo by i další malé cyklisty.
odhadovaná cena předkladatele: 150 000 Kč
stav: kontrola formálních náležitostí

Zkapacitnění vodovodu v lokalitě Na Pinkavce

stručný popis: Zvýšení kapacity vodovodu v lokalitě Na Pinkavce (vodovodního řadu PE D 63) v majetku města, dle návrhu SMVaK tak, aby došlo ke zkvalitnění dodávek pitné vody.
odhadovaná cena předkladatele: 480 000 Kč
stav: kontrola formálních náležitostí

Dobudování lezecké stěny v tělocvičně Zimního stadiónu

stručný popis: Dobudování lezeckých profilů stávající lezecké stěny v prostorách gymnastické haly v objektu Zimního stadiónu.
odhadovaná cena předkladatele: 390 650 Kč
stav: kontrola formálních náležitostí

Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Projednání v Radě města Kopřivnice
26.11.2019

Ukončení hlasování
07.11.2019

Spuštění hlasování
10.10.2019

Veřejné projednání s navrhovateli
03.10.2019

Hodnocení návrhů v Komisi
09.09.2019

Kontrola formální a obsahové správnosti
15.07.2019

Ukončení sběru projektů
28.06.2019

Příjem návrhů
13.05.2019

Přípravný proces
01.02.2019
Plakát - Koprojekty
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS