Město Kopřivnice - Aktuality - Ko-projekty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Aktuality

V pátek 28. června 2019 byl ukončen příjem žádostí do participativního rozpočtu. Sešlo se celkem 10 návrhů v celkové předpokládané hodnotě 2.877.150 Kč. Všech deset jde k posouzení odborným pracovníkům MÚ a poté je bude schvalovat Komise pro projekt Zdravé město a MA21. Které z nich nakonec projdou do hlasování a rozhodnete o nich vy, občané Kopřivnice?

Bezpečnější veřejné prostranství za domy Pod Morávií 1164/2-12

stručný popis: Úprava veřejného prostranství za domy na ul. Pod Morávií 1164/2-12, zvýšení bezpečnosti po setmění. Schází se zde mládež, pouští hlasitou hudbu a popíjejí různé nápoje. Ke zvýšení bezpečnosti požadujeme: osvětlení hřiště + kamery, posouzení starých sušáků a jejich případné odstranění, pořízení 1 dalšího odpadkového koše, oprava asfaltu hřiště a chodníků, nátěr stolu na stolní tenis, provazovou průlezku a řetízkovou houpačku a oplocení hřiště s brankami.
odhadovaná cena předkladatele: ? Kč
stav: v hodnocení

Hřiště na společenskou hru Pétanque

stručný popis: Navrhuji vybudovat hřiště pro společenskou hru Pétanque, vstup volný s možností zapůjčení sady koulí. A to buď v parku E. Beneše, na skautském centru Vanaivan nebo jako součást již vybudovaných "dětských" hřišť na území města.
odhadovaná cena předkladatele: 13 000 Kč
stav: v hodnocení

Dětské hřiště - sídliště Korej

stručný popis: Dětské hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let (prolézačky, skluzavka, pískoviště, houpačka, dopadová plocha) + zázemí (malé posezení, odpadkový koš) na sídlišti Korej (ulice Javorová), kde aktuálně není, po odstranění starých kovových prolézaček, žádné zázemí přímo určené pro děti.
odhadovaná cena předkladatele: 500 000 Kč
stav: v hodnocení

Nová hrazda v Areálu zdraví

stručný popis: Vybudováním nové hrazdy dojde k obnovení komplexnosti sestavy venkovních postilovacích strojů, které již 8 let slouží sportovcům z řad široké veřejnosti.
odhadovaná cena předkladatele: 55 000 Kč
stav: v hodnocení

Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana s vybudováním parkovacích stání

stručný popis: Projekt zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana spolu s vybudováním cca 13ti parkovacích stání za budovou ZUŠ Z. Buriana.
odhadovaná cena předkladatele: 210 000 Kč
stav: v hodnocení

Hřiště pro LUHY a HÁJE

stručný popis: Navrhujeme venkovní dětské hřiště či herní prvky v oblasti Luhy. A to buď ke stávajícímu tenisovému hřišti, a nebo pokud to půjde, podél cyklostezky na ulici Dělnická, mezi stromy. Bylo by dostupné nejen místním, ale přilákalo by i další malé cyklisty.
odhadovaná cena předkladatele: 150 000 Kč
stav: v hodnocení

Zkapacitnění vodovodu v lokalitě Na Pinkavce

stručný popis: Zvýšení kapacity vodovodu v lokalitě Na Pinkavce (vodovodního řadu PE D 63) v majetku města, dle návrhu SMVaK tak, aby došlo ke zkvalitnění dodávek pitné vody.
odhadovaná cena předkladatele: 480 000 Kč
stav: nesplňuje podmínku 4 c) v odstavci "Podávání návrhů". Projekt není akcí ve veřejném prostoru ani využitelný širokou veřejností

Dobudování lezecké stěny v tělocvičně Zimního stadiónu

stručný popis: Dobudování lezeckých profilů stávající lezecké stěny v prostorách gymnastické haly v objektu Zimního stadiónu.
odhadovaná cena předkladatele: 390 650 Kč
stav: v hodnocení

Modernizace a oprava stávajících asfaltových ploch a přilehlého okolí

stručný popis: Cílem projektu je zmodernizovat stav asfaltových ploch na městském pozemku 1212/2 tak, aby se plocha dala účelně využít k aktivně strávenému času dětí i dospělých. Díky použití moderních materiálů vznikne bezpečné účelové hřiště, s opraveným pískovištěm, doplněné o herní prvky a lavičky.
odhadovaná cena předkladatele: 483 500 Kč
stav: v hodnocení

Optimalizace větrání bytů zvláštního určení na Masarykově nám. 650

stručný popis: Jedná se o zařízení nuceného odvětrání sociálních místností v objektu (sprchový kout s WC) pomocí instalace nástěnných odsávacích ventilátorů (spouštěných spolu se světlem, opatřených doběhem) s odvodem vzdušin do stávajících větracích šachet. Současný stav větrání těchto místností okny na původní pavlače objektu, které byly v minulosti zazděny a opatřeny okny, neodpovídá hygienickým požadavkům.
odhadovaná cena předkladatele: 95 000 Kč
stav: nesplňuje podmínku 4 c) a 4 d) v odstavci "Podávání návrhů". Projekt není akcí ve veřejném prostoru ani využitelný širokou veřejností. Zároveň je v kolizi s připravovaným projektem odboru majetku města

Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Projednání v Radě města Kopřivnice
26.11.2019

Ukončení hlasování
07.11.2019

Spuštění hlasování
10.10.2019

Veřejné projednání s navrhovateli
12.09.2019

Hodnocení návrhů v Komisi
28.08.2019

Kontrola formální a obsahové správnosti
15.07.2019

Ukončení sběru projektů
28.06.2019

Příjem návrhů
13.05.2019

Přípravný proces
01.02.2019
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS