Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.10.2021 - Zastupitelé diskutovali o možnosti změn v územním plánu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2021 ze dne 07.10.2021

Zastupitelé diskutovali o možnosti změn v územním plánu

(Počet zobrazení: 314)
Kopřivnice (dam) – Deset návrhů na pořízení změny územního plánu projednali na posledním zasedání kopřivničtí zastupitelé. Lidé, kteří žádosti o změnu územního plánu podali, ve většině případů stojí o to, aby pozemky ve svém vlastnictví mohli využít k výstavbě rodinných domů. Vyhovět takovým požadavkům je přes zjevnou vůli minimálně části zastupitelů problematické. Základní podmínkou pro vymezení nových zastavitelných ploch je dle stavebního zákona prokázání potřeby nových zastavitelných ploch. „Ve dva roky platném Územním plánu Kopřivnice je vymezeno asi 71 hektarů zastavitelných ploch umožňujících bydlení. To je dostatek k pokrytí potřeby bydlení v rodinných domech na 12 let a za dobu platnosti Územního plánu Kopřivnice prozatím prokazatelně nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný důvody, proč nelze doporučit ke schválení změnu spočívající ve vymezení nové zastavitelné plochy určené pro bydlení.

Sám starosta přitom připustil, že majitelé pozemků územním plánem vymezených pro zastavění je často prodávat nechtějí, a když už ano, tak za ceny, které jsou pro většinu potenciálních stavebníků nedostupné. Radnice a její odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče má ovšem jen velmi úzký manévrovací prostor, a to i když jsou pozemky dostupné spíš na papíře než reálně na trhu.

„Potřeba nových zastavitelných ploch je posuzována z pohledu, kolik jich máme vymezených a kolik je zastavěno. Je třeba vyčkat, až přijde doba, kdy bude potřeba vyčlenit nové zastavitelné plochy. Stavební zákon počítá s tím, že aktuálnost územního plánu se posuzuje jednou za čtyři roky. Po dvou letech platnosti neumíme prokázat, že už potřebujeme novou zastavitelnou plochu,“ vysvětluje Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice. I pokud by se zastupitelé rozhodli jít naproti požadavkům stavebníků, nerespektovali odborný názor a zadali pořízení změny územního plánu bez ohledu na to, zda bude možné prokázat potřebu nových zastavitelných ploch, vystavovali by město riziku, že až čtvrt milionu korun potřebných k pořízení změny přijde nazmar. Protože krajský úřad jako nadřízený orgán s odkazem na legislativní nastavení vymezení nových ploch následně odmítne.

Zastupitelé v září ve čtyřech případech schválili zařazení žádostí k prověření do nejbližší Zprávy o uplatňování územního plánu, která by měla vzniknout nejpozději na začátku roku 2023. V této zprávě budou žádosti o změnu územního plánu prověřeny příslušnými institucemi a následně bude možné rozhodnout o případném pořízení či nepořízení změny.

Aktuálně zastupitelé k prověření poslali jednak žádost, která mění původně plánovanou kruhovou točnu pro obracení vozidel na jiné technické řešení, a tři případy, kdy majitelé pozemků žádají o změnu užití ploch, která by jim umožnila stavět. Dva takové pozemky jsou v katastru Větřkovic a pouze jeden v Kopřivnici. Plochu na úpatí Bílé hory přitom zařadili zastupitelé do další zprávy o uplatňování územního plánu i přes původní nedoporučující stanovisko. Odbor stavebního plánovaní zatím přímo pořízení změny územního plánu nedoporučil, ve Větřkovicích je v případě žádostí tamních vlastníků otevřenější k prověření jejich argumentů.

„Ve Větřkovicích máme vymezeno něco přes 2 ha zastavitelných ploch a zhruba 1 ha už je zastavěný. Lze tedy uvažovat o tom, že v této venkovské části území bychom byli schopni prokázat potřebu nové zastavitelné plochy,“ vysvětlovala Markéta Kvitová zastupitelům, v čem se liší situace v Lubině od té, která panuje v samotné Kopřivnici.

Přestože k jednotlivým předloženým požadavkům na změny územního plánu přistupovali zastupitelé různě, obecně byla z jejich vyjádření patrná snaha rozšířit plochy umožňující bytovou výstavbu. Zaznívaly výzvy k hledání cest, jak vyjít vstříc těm, kteří chtějí vlastní pozemky využít často ke stavbě domů pro sebe nebo členy své rodiny.V Kopřivnici se bude volit v jednadvaceti okrscích

Kopřivnice (hod) – Už o tomto víkendu proběhnou volby, v nichž budou lidé volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřou v pátek 8. října ve 14 hodin a otevřeny zůstanou až do 22 hodin, v sobotu pak bude možné volit od 8 do 14 hodin.

V Kopřivnici a v místních částech budou lidé volit celkem ve 21 volebních okrscích. Sadu hlasovacích lístků devatenácti subjektů, které se v Moravskoslezském kraji ucházejí o post v parlamentu, našli lidé ve svých domovních schránkách v minulém týdnu. Letos si lidé vybírají z méně kandidujících stran než před čtyřmi lety. Tehdy jich v Moravskoslezském kraji o poslanecký mandát usilovalo 26. Stejně jako vloni se budou muset při volbách dodržovat platná protikoronavirová opatření. „Do budov, kde jsou umístěny volební místnosti, bude možné vstupovat pouze s respirátorem. Před vstupem do volební místnosti bude nutné si dezinfikovat ruce a poté přistoupit před volební komisi při zachování minimálně 1,5metrového odstupu. Volič se prokáže platným dokladem totožnosti a na požádání člena volební komise si na okamžik sundá respirátor pro ztotožnění. Následně si jej opět nasadí, dostane zpět svůj doklad, volební obálku, případně na vyžádání hlasovací lístky. Odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a pro případné jeho úpravy doporučujeme vzít si vlastní psací potřeby. Poté vhází obálku do volební schránky a odchází z volební místnosti,“ popsala nařízení k volbám Jana Sopuchová, vedoucí správních agend kopřivnické radnice, která má na starosti průběh voleb ve správním obvodu Kopřivnice.

O mandát v Parlamentu ČR v Moravskoslezském kraji usiluje 8 politických stran, 9 hnutí, jedna dvojkoalice a jedna trojkoalice, celkem se o post uchází 506 kandidátů.

„Voliči si vyberou jeden hlasovací lístek a na něm mohou udělit až čtyři preferenční hlasy, a to zakroužkováním čísla u příslušného kandidáta. K jinému označení, například křížku, háčku, nebudou členové volebních komisí přihlížet a takto označený kandidát přednostní hlas nezíská. Obdobné je to v případě, kdy volič zakroužkuje více než čtyři kandidáty. Přednostní hlasy se ani v tomto případě nezapočítávají a kandidátům jsou přiděleny hlasy v takovém pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud získá kandidát takový počet přednostních hlasů, který bude větší než 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro danou volební stranu, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu,“ přiblížila možné úpravy hlasovacích lístků Jana Sopuchová. Imobilní občané, kteří budou chtít volit, mohou požádat, aby k nim členové volebních komisí přišli s přenosnou volební schránkou domů. Svůj požadavek mohou zavolat do pátku 8. října do 12 hodin na tel. číslo 556 879 301 nebo 556 879 305, nebo požádat sousedy, aby jejich zájem sdělili přímo volební komisi. Nejlépe v průběhu pátku, aby komise měla možnost návštěvy organizačně zajistit.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS