Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 25.02.2021 - Začala pracovat komise sociální a zdravotní
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 8/2021 ze dne 25.02.2021

Začala pracovat komise sociální a zdravotní

(Počet zobrazení: 1025)
Členové nově vzniklé sociální a zdravotní komise rady města na prvním zasedání diskutovali o přípravách střednědobého plánu sociálních služeb.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Členové nově vzniklé sociální a zdravotní komise rady města na prvním zasedání diskutovali o přípravách střednědobého plánu sociálních služeb.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V minulém týdnu se poprvé sešli členové komise sociální a zdravotní, kterou zřídila rada města jako svůj poradní orgán. „Hlavním důvodem ke zřízení této nové komise je zvýšená potřeba řešení různých aktivit v oblasti sociální péče. Druhou potřebou byl zájem o větší propojení aktivit úřadu vůči zastupitelům. Tím spíše, že je dlouhodobě závazně deklarováno, že Moravskoslezský kraj zahájí v letošním roce stavbu domova seniorů a město bude na této akci v rámci uzavřeného smluvního memoranda taktéž participovat. Z tohoto důvodu je plně na místě, aby se této činnosti město daleko více věnovalo. Doposud tomu tak bohužel nebylo, tím nechci říci, že by se aktivity v oblasti sociálních služeb tady vůbec nepraktikovaly, určitě nikoliv, nicméně neměly zastřešující a systémový charakter,“ okomentoval jeden z důvodů vzniku první místostarosta a garant sociální oblasti Dušan Krompolc, který byl iniciátorem vzniku komise.

Členové komise byli na ustavujícím a prvním jednání garantem seznámeni se statutem komise, který upravuje práva a povinnosti komise. Tedy její reálnou činnost. Následně členy místostarosta informoval o postupu zadávacího řízení na rekonstrukci budovy na Masarykově náměstí č. p. 650, kde jsou byty zvláštního určení. Konstatoval, že rada města rozhodne o výsledku zadávacího řízení, tj. o výběru zhotovitele, v úterý 23. února. Jedná se o dosud neuzavřenou právní záležitost, kdy nelze předjímat rozhodnutí oprávněného zadavatele, tedy rady města.

Dušan Krompolc dále uvedl, že členové byli seznámeni s monitorovací zprávou o plnění třetího střednědobého plánu sociálních služeb na období 2018–2021, kterou všichni přítomní vzali na vědomí, a o postupu přípravných prací Moravskoslezského kraje na výstavbě domu pro seniory.

Rovněž se diskutovalo o harmonogramu přípravy nového, následujícího střednědobého plánu sociálních služeb na další období, který se snaží zohlednit současnou epidemickou situaci. Vedoucí odboru sociálních věcí následně informovala, že tím se celý proces posouvá až do příštího roku. „Tato skutečnost si současně vyžádá i potřebu prodloužení stávajícího komunitního plánu o jeden rok. V závěru této první schůze proběhla diskuze členů,“ upřesnila pak Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS