Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.02.2019 - Vrty prověřují složení skládky z období stavebního boomu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2019 ze dne 07.02.2019

Vrty prověřují složení skládky z období stavebního boomu

(Počet zobrazení: 1278)
V tomto týdnu specializovaná firma ukončí vrtné práce v areálu bývalé skládky za zdejší čističkou odpadních vod. Odebrané vzorky nyní poputují do laboratoří.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V tomto týdnu specializovaná firma ukončí vrtné práce v areálu bývalé skládky za zdejší čističkou odpadních vod. Odebrané vzorky nyní poputují do laboratoří.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Co se ukrývá pod vrstvou hlíny na víc jak devíti hektarech plochy za místní čističkou odpadních vod, v těchto týdnech zjišťují odborníci ze specializované firmy. Kopřivnická radnice si objednala průzkum, který má zjistit, jestli je skládka vzniklá v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bezpečná, nebo zda se jedná o v skrytu tikající ekologickou bombu. „Větší část skládky by pravděpodobně měla tvořit stavební suť, která se sem navážela v době, kdy stará Kopřivnice ustupovala sídlištní výstavbě. Podle vzpomínek pamětníků by ale pod zemí mohl být i průmyslový odpad neznámé povahy, který se sem vozil z Tatry. Ke skládce neexistuje odpovídající dokumentace a my nevíme, po čem tady šlapeme,“ uvedl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostřední zdejší radnice, minulý týden během kontroly prováděných prací přímo na místě.

Chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor už na pozemku o rozloze 9,3 hektaru provedla geofyzikální průzkum, který pomohl zmapovat rozlohu, mocnost a částečně naznačil i složení skládky.

„Víme, že největší množství materiálu je navezeno mezi bývalým a současným tokem Kopřivničky a máme vytipovány oblasti, kde se vyskytují nějaké železobetonové konstrukce,“ řekla Pavla Filipská, hydrogeoložka Ekomonitoru.

V minulém týdnu firma provedla patnáct plánovaných vrtných sond, kdy odebírala vzorky zeminy právě z míst, kde předchozí metoda průzkumu prokázala uložení odpadů. Do konce tohoto týdne, kdy by podle plánu měly vrtné práce skončit, vznikne šest vystrojených hydrogeologických vrtů, které budou sloužit k průběžnému odebírání vzorků spodních vod.

„Jak vzorky půdy, tak odebrané vzorky vody podrobíme laboratorní analýze a budeme zjišťovat, zda neobsahují nějaké kontaminanty. Vizuálně jsme v provedených sondách zatím žádný problematický odpad nenašli. Většinou se jedná o navážky hlíny, cihel nebo kusy železobetonových konstrukcí,“ uvedla Pavla Filipská.

Kompletní výsledky průzkumu lokality očekává Kopřivnice na přelomu února a března. S výsledky zkoumání pak radnice seznámí i ostatní majitele pozemků v dané oblasti. Město totiž vlastní jen necelou třetinu plochy, pod kterou se skládka nachází, další části vlastní stát a především soukromí vlastníci. Budoucí osud pozemků bude podle Hynka Rulíška záležet především na výsledcích právě prováděné analýzy rizik.

„Až si budeme jisti, že na těchto pozemcích nemáme problém s nebezpečným odpadem a nebude skládku nutno nějakým způsobem zajišťovat, můžeme začít uvažovat o dalších krocích, jako je třeba technická rekultivace. Územní plán počítá v těchto místech s přírodním charakterem území, a tak se nabízí možnost vysázet zde les nebo nechat přírodu a nechat místo zarůst samovolně,“ uvedl Hynek Rulíšek.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS