Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 16.05.2019 - Vloni vyneslo hospodaření v lesích zisk téměř 90 tisíc
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 19/2019 ze dne 16.05.2019

Vloni vyneslo hospodaření v lesích zisk téměř 90 tisíc

(Počet zobrazení: 203)
Kopřivnice (hod) – Na svém dubnovém zasedání se rada zabývala hospodařením v lesích v majetku města za rok 2018.

Vloni bylo vytěženo celkem 693 m3 dříví, z toho nahodilou těžbou 296 m3. „Převážně se dřevo těžilo na Červeném kameni a Pískovně. Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let věku byla provedena v objemu 200 m3, těžba mýtní úmyslná v objemu 197 m3,“ upřesnil Jakub Cochlar, pracovník odboru životního prostředí mající na starosti lesní hospodářství, rybářství a ochranu zvířat. Vzhledem k menšímu kácení než v předchozích letech se i méně zalesňovalo. „Celková plocha k zalesňování na dílčích plochách činila 0,50 ha. Vzhledem k příznivějším podmínkám k výsadbě se sázelo na podzim, a to na Červeném kameni a Pískovně. Jelikož předchozí roky byly vláhově spíše podprůměrné, snažíme se tak předejít možnosti poškození sazenic suchem v jarních a letních měsících. Celkem se na podzim vysadilo 2 500 sazenic, a to borovic, smrku a buku. Naší snahou je vytvořit různorodé porostní směsi, které lépe odolávají nepříznivému počasí, škůdcům apod. Vysazovalo se i na plantáži vánočních stromků, a to 125 sazenic jedle kavkazské,“ okomentoval výsadby Jakub Cochlar.

Město jako správný hospodář se stará i o to, aby mladé sazenice stromků nezahlušovala tráva nebo keřovitý porost, který vyžíná, nebo nátěrem zase bojuje proti okusu zvěří. Vloni bylo nátěrem ošetřeno téměř 58 tisíc sazenic. Lesní hospodář sleduje vývoj a rozmnožování kůrovce ve smrkových porostech ve vlastnictví města, kde se v předešlých letech objevoval. „Ochrana byla prováděna kontrolou stromových lapáků v intervalu 7-10 dní a včasným zpracováním napadeného dříví. Bylo zpracováno 283 m3 kůrovcového dříví. Škody způsobené kůrovci v roce 2018 byly ve srovnání s předchozími lety menší, a to zejména z důvodu úbytku smrku v lesích města Kopřivnice. Co se týká škod způsobených silným větrem, sněhem či námrazou, ty nepřesáhly objem 100 m³,“ poznamenal lesní hospodář.

V městských lesích se hospodaří podle Lesního hospodářského plánu na období 2014-2023. „Po započtení všech nákladů na těžební a pěstební práce, opravy komunikací a správní náklady bylo hospodaření v loňském roce opět ziskové. Zisk činil 89 tisíc korun,“ dodal na závěr Jakub Cochlar.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS