Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2018 ze dne 10.05.2018

Vloni pracovníci radnice řešili čtyři havárie na vodách

(Počet zobrazení: 1349)
Kopřivnice (hod) – Čtyři havárie na vodách řešili vloni pracovníci kopřivnické radnice, což je o jeden případ méně než v předchozím roce. Odbor životního prostředí hodnotí rok 2017 z hlediska vzniku havárií za poměrně klidný. Ani v loňském roce nedošlo k velkému znečištění povrchových či podzemních vod závadnými látkami. Ve všech případech se podařilo zjistit původce znečištění a přímo na místě byla přijímána opatření vedoucí k odstranění nebo zmírnění možných následků.

První případ byl ohlášen 27. července, kdy došlo k výskytu pěny ve vodním toku Lubina v Příboře v místě zaústění vodního toku Kopřivnička. Na hladině řeky Lubiny, vždy v místech pod kamennými výškovými stupni, při provzdušnění vody vznikala pěna, která se dále v přímých úsecích ztrácela. Byl odebrán vzorek vody a předán do chemické laboratoře v Příboře. Laboratorní rozbor prokázal v povrchové vodě velmi nízkou koncentraci PAL (tenzidy), (0,07 mg/l). Dalším šetřením proti vodnímu toku Kopřivničky bylo zjištěno, že odpadní voda obsahující tenzidy se do povrchových vod dostává z průmyslové čistírny odpadních vod. Pěna nezapříčinila úhyn ryb v řece Lubině. Druhý den byla provedena opakovaná kontrola a vše bylo v pořádku.

K dalšímu případu došlo 3. srpna, kdy uvízlo osobní terénní vozidlo ve svahu lyžařské sjezdovky. Tento případ nahlásila Městská policie Kopřivnice. Bylo zjištěno, že majitel vozidla jezdil neoprávněně po sjezdovce již ve večerních hodinách předchozího dne. S vozidlem zde uvízl a nepodařili se mu odjet. Po ohledání místa bylo zjištěno, že z automobilu došlo k úniku malého množství ropné látky na terén. „Na místo byla povolána hasičská jednotka JSDH Kopřivnice, která provedla sanační zásah. Vozidlo bylo vyproštěno a odtaženo mimo sjezdovku. Viník následně provedl pod odborným dohledem úklid rozježděného místa. V současnosti je jeho jednání projednáváno jako přestupek na odboru životního prostředí,“ přiblížil událost Jiří Sopuch, vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství.

Další problém způsobil výpadek elektrické energie na čistírně odpadních vod jednoho z místních podniků, ke kterému došlo 27. září. „S provozovatelem byl odsouhlasen nouzový režim zařízení dle provozního řádu. Nátok odpadních vod byl omezen na minimální možnou hodnotu, rovněž tak odtok v té době pouze mechanicky čištěných odpadních vod. Po několika hodinách došlo k obnovení dodávky elektrické energie a provoz na čističce odpadních vod byl uveden do běžného režimu,“ okomentoval další případ Jiří Sopuch.

Ke znečištění Albrechtičského potoka v Albrechtičkách došlo 19. září blíže nezjištěnou ropnou látkou. Jelikož došlo ke znečištění povrchových vod na katastrálním území obce spadající pod ORP Bílovec, řídil sanační zásah na vodách pro odstranění následků vzniklé havárie vodoprávní úřad MÚ Bílovec ve spolupráci s MÚ Kopřivnice. Šetřením bylo zjištěno znečištění vodního toku ropnou látkou užívanou při provozu letadel. Bylo zjištěno místo, kde se tato látka dostala do areálové kanalizace a následně do vodního toku. „Na místě znečištění zasahovala povolaná odborná firma a hasiči letiště Mošnov. Sanační práce spočívaly ve stavbě několika norných stěn na vodním toku, použití sorbentu pro zachycení znečišťující látky, odstraňování použitého sorbentu, vyčištění koryta vodního toku a vyčištění znečištěného kanalizačního potrubí. Sanační práce byly prováděny po dobu několika dní,“ uvedl k poslednímu zásahu Jiří Sopuch.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS