Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 01.04.2021 - Vloni bylo vyprodukováno o 427 tun odpadů víc než v roce 2019
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Národní cena České republiky za jakost - 2016

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 13/2021 ze dne 01.04.2021

Vloni bylo vyprodukováno o 427 tun odpadů víc než v roce 2019

(Počet zobrazení: 257)
Složení komunálních odpadů v roce 2020
Složení komunálních odpadů v roce 2020

Kopřivnice (hod) – V loňském roce došlo ke zvýšení celkového množství odpadů, na čemž se podepsala i koronavirová opatření. Občané byli nuceni zůstat doma a změnit své chování i kvůli zavřeným restauracím a obchodům. To však s sebou přineslo větší produkci, ať už tříděných odpadů, objemných odpadů, nebo také směsných odpadů. S tím také souviselo zvýšení nákladů na celý systém sběru a třídění odpadů téměř o 1,8 milionu korun.

Zatímco celkové náklady na systém nakládání s odpady v roce 2019 činily téměř 15,4 milionu korun, vloni už dosáhly částky téměř 17,2 milionu korun. I přesto, že lidé třídí a odměna od společnosti EKO-KOM byla o 450 tisíc korun vyšší, muselo město ze svého rozpočtu doplatit cca 2,6 milionu korun, což v přepočtu na jednoho občana činilo 121 korun. Tento doplatek je o 38 korun vyšší než v roce 2019. Na poplatcích za komunální odpad od občanů město získalo 11,2 milionu korun.

V průběhu loňského roku vyprodukovali občané Kopřivnice a místních částí o 427 tun odpadů víc než v roce 2019. Největší nárůst byl u biologického odpadu – o 348 tun více než v roce 2019. Toto množství bylo z velké míry ovlivněno deštivějším počasím a také zavedením sběru do hnědých kontejnerů v sídlištní zástavbě. Větší nárůst byl zaznamenán rovněž u tříděného odpadu, kdy se vysbíralo o 138 tun více než v roce 2019, z toho o 76 tun více papíru, o 34 tun více skla a o 34 tun více plastů. „U těchto komodit se nejvíc projevilo nakupování přes internetové obchody. Jedinou komoditou, u které oproti roku 2019 množství klesalo, byl kovový odpad. Od dubna byl zaveden sběr kovových obalů společně s plasty do žlutých kontejnerů a vysbíralo se 15,44 tuny kovových obalů a do sběrných surovin a na sběrný dvůr bylo předáno 400 tun kovů. Dalším odpadem, u kterého vzrostlo množství oproti roku 2019, byl objemný odpad. Tam byl nárůst o 77 tun a v neposlední řadě také směsný komunální odpad, u kterého narostlo množství také o 77 tun. Důvodem zvýšení množství těchto odpadů je pravděpodobně skutečnost, že občané trávili více času doma a pustili se do větších úklidů či úprav svých domácností,“ okomentovala zvýšené množství odpadů Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí na kopřivnické radnici.

Naopak pokles množství odpadů byl zaznamenán u dřevěného odpadu, odpadu z veřejné zeleně, u uličních smetků nebo textilních odpadů a pneumatik. „Do bílých kontejnerů společnosti TextilEco, a. s., a do sběrného dvora lidé vloni odložili celkem 66 403 kg starého textilu a šatstva a dalších 28 760 kg odložili občané do červených kontejnerů Armády spásy. Celkově se vloni této komodity vysbíralo o 19 tun méně,“ okomentovala další složku odpadů Lucie Kubalcová.

Systém sběru a svozu objemného odpadu se změnil už v roce 2018, kdy bylo zrušeno přistavování velkoobjemových van. V témže roce byla zavedena služba individuálního odvozu objemného odpadu buď malým vozidlem s ložnou plochou do 5 m3, nebo prostřednictvím ramenového nakladače s ložnou plochou 7 m3. „V loňském roce služby individuálního odvozu objemného odpadu využilo celkem 272 občanů, z toho 162 občanů využilo malé vozidlo, za které zaplatili 100 Kč, a 110 občanů velký ramenový nakladač, za který zaplatili 200 Kč,“ upřesnila Lucie Kubalcová. I přesto, že byla zavedena tato služba individuálního odvozu objemného odpadu, radnice stále bojuje s odkládáním objemného odpadu vedle sběrných nádob. „Tento odpad byl v průběhu roku uklízen v intervalu 1× za 3 týdny. Náklady na úklid odpadů kolem nádob činily celkem přes 120 tisíc Kč,“ podotkla Lucie Kubalcová a dodala, že nejčastější výskyt těchto odpadů byl kolem stanovišť na ulicích Družební, Francouzské, Osvoboditelů, Záhumenní a v Lubině u mostu.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS