Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.09.2019 - Více než polovina mostů ve městě není v dobrém stavu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 31/2019 ze dne 12.09.2019

Více než polovina mostů ve městě není v dobrém stavu

(Počet zobrazení: 536)
Stav řady mostů ve vlastnictví Kopřivnice není dobrý. Tomu, který se klene přes koryto Kopřivničky na ulici Severní, dokonce kvůli technickým vadám výrazně sníží povolené zatížení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Stav řady mostů ve vlastnictví Kopřivnice není dobrý. Tomu, který se klene přes koryto Kopřivničky na ulici Severní, dokonce kvůli technickým vadám výrazně sníží povolené zatížení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Na zhoršující se technický stav většiny mostů v Kopřivnici poukazuje zpráva, kterou se v tomto týdnu zabývali kopřivničtí radní a příští čtvrtek by ji měli projednat i zastupitelé města. Podle tohoto dokumentu více než polovina mostů a lávek ve vlastnictví města je ve špatném až havarijním stavu.

Město Kopřivnice vlastní a spravuje 34 mostních objektů nejen v samotném městě, ale i v místních částech. Po posledních revizních prohlídkách provedených na přelomu roku 2018 a 2019 se ukázalo, že hned 18 z nich je na sedmistupňové hodnotící škále klasifikováno stupněm 5 až 7, tedy v rozmezí, kdy je stav mostu posouzen jako špatný, nebo dokonce havarijní. „Máme 3 mosty, jejichž stav je hodnocen jako havarijní. Pět mostů bylo klasifikováno stupněm 6, což znamená velmi špatný stav, a deset mostů je ve špatném stavu. To je situace, kterou musí mít všichni zastupitelé na zřeteli při schvalování rozpočtu a investičních plánů pro dalším období,“ vysvětluje místostarosta Stanislav Šimíček, proč zprávu o stavu mostů nechal zpracovat.

Ze zprávy vyplývá, že stavebně-technický stav mostů a lávek se vlivem času, povětrnostních vlivů i rostoucí dopravy neustále prokazatelně zhoršuje. Oproti roku 2017 se sice o jeden případ snížil počet mostů v havarijním stavu, ale naopak u desíti objektů se jejich hodnocení zhoršilo. To podle Šimíčka ilustruje skutečnost, že finanční prostředky, které město vynakládá na rekonstrukce, údržbu a opravy stávajících mostů, jsou dlouhodobě nedostatečné.

Přestože stav mostů má k ideálu daleko, radnice pracuje alespoň na odstranění havarijních stavů. U mostů, kde byl klasifikován stupeň poškození č. 7, odbor majetku města zpracovává podklady pro jejich opravu. Jak v případě mostku v Lubině za Japstavem, tak v Mniší na horním konci u domu č. p. 179 je již k dispozici projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. „Problematické mosty odbor majetku města průběžně řeší a připravuje nebo realizuje jejich opravy. Možnost opravit všechny mosty do ideálního stavu je samozřejmě jen teoretická. Nicméně havarijní stavy se odstraňují,“ komentoval situaci Adam Hanus, kopřivnický místostarosta odpovědný za správu městského majetku.

Podle místostarosty Šimíčka by si ale stav mostů zasloužil větší pozornost. „Nechci rozhodně strašit a netvrdím, že nám mosty spadnou, ale nebudeme-li se jejich stavem systematicky zabývat, hrozí nám vysoké náklady a navíc i nepříjemná dopravní omezení,“ nechal se slyšet Šimíček.

Mostní technici totiž mohou u problematických mostů nařídit opatření k zajištění jejich bezpečného užívání, nejčastěji pak výrazné omezení nosnosti a v souvislosti s tím například i zúžení průjezdní šířky mostů. Tato situace už nastala v případě mostu na ulici Severní, kde došlo ke snížení nosnosti mostu z původních 12 na 3,5 tuny. Omezení, která budou na tomto mostu realizována, jsou v současnosti projednávána s dopravním inspektorátem a realizována by měla být do dvou měsíců. Už dříve bylo realizováno na označení snížené zatížitelnosti mostu u č. p. 109 na horním konci Vlčovic. Toto omezení už ztěžuje život zemědělcům, kteří přes most nemohou projíždět s technikou, se kterou obhospodařují své pozemky na druhé straně mostu.

Stanislav Šimíček společně ve shodě se společností Slumeko, která mosty spravuje, bude zastupitelům navrhovat, aby město nechalo neprodleně provést hloubkovou stavební diagnostiku rizikových mostů a lávek, stanovilo priority oprav a následně zahájilo projektovou přípravu na celkovou rekonstrukci vybraných mostů v horizontu tří následujících let.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS