ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 02.12.2021 - V Kopřivnici na čističce vybudoval SmVaK novou dosazovací nádrž
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 43/2021 ze dne 02.12.2021

V Kopřivnici na čističce vybudoval SmVaK novou dosazovací nádrž

(Počet zobrazení: 277)
V letošním roce byla dokončena dosazovací nádrž, která má zvýšit kapacitu kopřivnické čističky odpadních vod před napojením dalších místních částí.
ILUSTRAČNÍ FOTO: KN
V letošním roce byla dokončena dosazovací nádrž, která má zvýšit kapacitu kopřivnické čističky odpadních vod před napojením dalších místních částí.
ILUSTRAČNÍ FOTO: KN

Kopřivnice (red) – Aby pojala čistička odpadních vod v Kopřivnici splaškovou kanalizaci z Vlčovic a Mniší, začaly v předstihu před jejich napojením Severomoravské vodovody stavbu dosazovací nádrže. Stavba dosazovací nádrže začala loni na jaře a v současnosti najíždí do zkušebního provozu. Touto investicí ve výši 38 milionů korun se zlepší efektivita provozu i parametry vyčištěné vody. „Důvodem pro investici je navýšení doby zdržení aktivační směsi v biologické části čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Ty mají zásadní vliv na finální parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek,“ uvedl Marek Síbrt, tiskový mluvčí SmVaKu.

„Čistírna disponovala dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňovaly požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňovalo plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že bylo z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, nebyla zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, abychom zcela účinně separovali sekundární kal. Bylo také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká, tedy Kopřivničky. Vybudováním nádrže jsme navíc připraveni na to, abychom čistili odpadní vodu pro obyvatele kopřivnických částí Mniší a Vlčovice, kde město buduje kanalizační síť a obyvatelé se na ni budou postupně napojovat,“ konstatoval Jan Tlolka, ředitel kanalizací SmVaK Ostrava.

Dvě stávající dosazovací nádrže, kam odtékají na dočištění vody z biologického stupně čistírny, tedy aktivačních nádrží, před jejich odvedením zpět do přírody, měly průměr 14,5 metru a 25 metrů. Nová dosazovací nádrž je hluboká 4,3 metru, délka přesahuje 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha dosahuje 357,5 m2 a objem přesahuje 1 500 m3.

„Nová dosazovací nádrž je řešena jako podélná se dvěma koridory a kalovými jímkami s vystrojením zajišťujícím stírání dna i hladiny, včetně souvisejících propojovacích potrubí do stávající části biologické části provozu. Součástí investice byla výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů,“ vysvětluje Tlolka.

V průběhu stavby byly vybudovány nové trasy propojovacích potrubí, jako jsou potrubí výtlaku vratného kalu, nátokové a odtokové potrubí nové dosazovací nádrže nebo potrubí plovoucích nečistot. Nová dosazovací nádrž byla vystrojena odpovídajícími technologiemi, například čerpadlem vratného kalu s trubním vedením a armaturami nebo čerpadlem plovoucích nečistot.

„V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů