Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 02.08.2018 - V červenci byl projednán návrh nové Územní studie krajiny
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 27/2018 ze dne 02.08.2018

V červenci byl projednán návrh nové Územní studie krajiny

(Počet zobrazení: 1180)
Kopřivnice (hod) – Ve středu 11. července proběhlo za účasti vedení Kopřivnice, ale i okolních obcí, odborných pracovníků i občanů představení zpracovaného návrhu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice, tedy pro všech deset měst a obcí, které pod Kopřivnici patří.

V úvodu Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice, konstatovala, že tento dokument pro město zpracovala společnost Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., a zpracovatelský tým vedla architektka Vladimíra Fusková, které předala slovo, aby představila své spolupracovníky a poté i s nimi jednotlivé části zpracovaného návrhu.

Územní studie krajiny je dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu. Jak zaznělo při projednávání, studie by měla respektovat přání a požadavky obyvatel, je to i doporučení Evropské úmluvy o krajině. Proto probíhala i dotazníková šetření, která zjišťovala nejen pocity lidí z krajiny, v níž žijí, ale i problémy. „Lidé chtějí, aby krajina byla kulturní a byla v pořádku, proto chtějí odstranění černých skládek, chtějí odpočinkové zóny. Na rozdíl od jiných území nepožadují zvýšení prostupnosti krajiny, což může být dáno hustým osídlením ORP Kopřivnice,“ konstatoval Milan Poledník, jeden ze zpracovatelů návrhu.

Územní studie krajiny má dvě části, analytickou a návrhovou. Analytická část obsahuje dostupné údaje o území, jsou zde definovány hodnoty krajiny, její potenciály, ale rovněž i ohrožení, rizika a problémy v území, jsou vyhodnoceny a zpřesněny typy krajin a určeny problémy k řešení v navazujícím návrhu územní studie krajiny. Návrh vymezuje krajinné okrsky a stanovuje jejich rámcové využití s ohledem na jednotlivé složky krajiny, ochranu jejích hodnot a snižování rizik. „Při zpracování dokumentu jsme vycházeli i z návrhu nově připravovaného dokumentu pro Moravskoslezský kraj, který bude mít také nové zásady pro využití krajiny. Studie je doporučení, kterým by se měly řídit nejen orgány města při rozhodování, ale i samotní obyvatelé celého správního obvodu, pro který je územní studie pořizována,“ poznamenala Vladimíra Fusková, vedoucí zpracovatelského týmu.

Jak na projednávání zaznělo, lidé se mohou se zpracovanými dokumenty seznámit až do poloviny září. Dokumenty jsou zveřejněny na webu města v sekci územní plány. „Poté předáme podněty a návrhy na úpravu či doplnění zpracovatelskému týmu, který se s nimi bude muset vypořádat a hotový dokument nám pak předá do konce října. I ten pak bude zveřejněn na webových stránkách města, aby s ním mohli lidé i firmy pracovat,“ nastínila časovou posloupnost Markéta Kvitová.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS