Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 27.06.2019 - Územní plán nastavil nové limity pro stavby rodinných domů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 25/2019 ze dne 27.06.2019

Územní plán nastavil nové limity pro stavby rodinných domů

(Počet zobrazení: 1027)
Kopřivnice (dam) - Po více než třech letech od chvíle, kdy bylo rozhodnuto o pořízení nového územního plánu, zastupitelé minulý čtvrtek tento dokument oficiálně vydali a konstatovali, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů.

Cílem tohoto zásadního dokumentu je racionalizovat prostorové a funkční uspořádání města v krajině. Územní plán má zajistit možnosti další výstavby a trvale udržitelný rozvoj území spočívající ve vybalancování zájmů podnikání, životního prostředí a občanů, kteří v příslušném území žijí. Fakticky je územní plán základním dokumentem určujícím limity nejen pro stavební rozvoj města, ale i to, které území má být využito k jakému účelu.

Pořízení územního plánu přišlo bezmála na 920 tisíc korun. Větší část této sumy, kterou Kopřivnice zaplatila Projektovému středisku společnosti SURPMO, pokryla víc jak 773tisícová dotace, město samo ze svého rozpočtu investovalo necelých 150 tisíc.

Práce na tvorbě územního plánu zabrala tři roky a během procesu se k němu vyjádřily desítky institucí a bylo vypracováno také mnoho připomínek a návrhů, které podali občané města.

Ještě předtím, než byl územní plán většinou 17 hlasů schválen, proběhla poměrně krátká diskuze, která se točila okolo vymezení dostatku ploch pro výstavbu bytových domů ve městě a rovněž o nově nastavené minimální výměře pozemků, na kterých je možné stavět rodinné a řadové domy.

Zastupitel Filip Grygarčík namítal, že nový územní plán počítá jen s jednou plochou pro bydlení v bytových domech, a to poblíž ZŠ 17. listopadu. „Zdá se mi, že ve stávajících stabilizovaných plochách místo pro výstavbu bytových domů nenajdeme a jediné místo, na kterém můžeme takovou výstavbu připustit, je ta jediná plocha, a to si myslím, že je velmi málo i z hlediska zájmu případných developerů,“ uvedl Grygarčík. Starosta Miroslav Kopečný oponoval s tím, že město má dlouhodobě pro stavbu bytových domů vyčleněny pozemky za garážemi u výjezdu na Závišice. „Pro toto území existují už dvě zastavovací studie a vloni měl o tyto plochy jeden developer velký zájem. Není tedy pravda, že bychom neměli prostor pro stavbu bytových domů,“ uvedl starosta. Možnost stavby bytových domů je navíc podle vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Markéty Kvitové také na území, které územní plán označuje jako „plochu smíšenou obytnou městskou“ „Takových ploch máme v Kopřivnici 14,5 hektaru, což je dle mého dostatečná plocha i pro rozvoj bytové výstavby v bytových domech,“ řekla Kvitová. V souvislosti s bytovými domy se na jednání zastupitelstva probírala také územním plánem nastavená maximální přípustná výška zástavby. Dvanáct metrů přišlo Filipu Grygarčíkovi jako příliš omezující, podle zástupců radnice ale město nemá aktuálně zájem umožnit stavbu vyšších než čtyřpatrových bytových domů.

To, že byla v územním plánu nastavena minimální plocha pozemku pro stavbu rodinných na 700 a řadových domů na 500 m2, kritizoval už v dopise, který rozeslal ještě před čtvrtečním jednáním všem zastupitelům, Martin Kuchař. Srovnatelná města v okolí podle jeho slov podobné omezení ve svých územních plánech nemají. „Může se zdát, že 700 metrů pro jeden rodinný dům je v pořádku, ale v praxi to znamená, že pokud máte pozemek o výměře 1 350 m2, musíte na něm vybudovat a zainvestovat sítě, napojit ho na komunikaci a postavíte tam jeden jediný dům. To je výrazné omezení a dle mého názoru je špatné,“ argumentoval přímo na zastupitelstvu Martin Kuchař. Argument, že jiná města v okolí podobné omezení nemají, starosta Miroslav Kopečný odmítl, že jejich územní plány jsou staršího data a vznikly ještě před novelou zákona, která zavedení diskutovaného limitu umožnila. V diskuzi zazněl také argument, že některé řadové domy, které v Kopřivnici stojí, by za nových podmínek nevznikly. Podle vedoucí oboru stavebního řádu Markéty Kvitové v Kopřivnici panuje nestandardní situace, že u některých řadovek je město vlastníkem pozemků před domy, které ovšem plně užívají vlastníci objektů. Fakt, že snahou některých stavebníků je, ve snaze co nejvíc rozmělnit náklady na potřebnou infrastrukturu, umístit na co nejmenší pozemek co nejvíce domů, konstatoval starosta Kopečný. Snahou města je podle něj, aby tyto tendence nebyly extrémní. „Pokud bychom během období půl roku či roku po vydání územního plánu zjistili, že omezíme významnou část stavebníků, tak se k tomuto omezení znovu vrátíme a jsme schopni v rámci zkráceného řízení během čtyř či pěti měsíců vydat změnu, která toto omezení upraví,“ nechal se slyšet Miroslav Kopečný.

Nový územní plán nabude účinnosti 15 dnů po vyvěšení na úřední desce, platit tedy začne od 9. července.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS