Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 18.02.2021 - Úklid sněhu ztěžovala zaparkovaná auta i chybějící lidé
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 7/2021 ze dne 18.02.2021

Úklid sněhu ztěžovala zaparkovaná auta i chybějící lidé

(Počet zobrazení: 517)
Zimní údržbu v ulicích Kopřivnice Slumeku komplikuje nejen nemocnost či karanténa části jeho zaměstnanců, ale často i nevhodně zaparkovaná vozidla.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Zimní údržbu v ulicích Kopřivnice Slumeku komplikuje nejen nemocnost či karanténa části jeho zaměstnanců, ale často i nevhodně zaparkovaná vozidla.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Letošní zima je na rozdíl od předchozích bohatší na sníh. Sníh v průběhu ledna vydržel jen pár dní, ale v únoru se situace změnila. Od 6. února se sníh drží, v neděli padal další, ten se střídal s mrznoucím deštěm, který vše pokryl ledem. Další sníh začal padat v pondělních velmi brzkých hodinách, kdy největší intenzity nabral mezi 6. a 9. hodinou ranní.

I když Slumeko nasadilo v pondělí ráno veškerou svou techniku včetně lidí, sněhu bylo tolik, že to vypadalo, jako by nebyl odklízen vůbec. „Úklid sněhu provádíme dle schváleného plánu zimní údržby. Nejdříve se uklízejí nejdůležitější komunikace II. třídy, pak obslužné komunikace III. třídy a stejné pořadí je stanoveno i pro úklid chodníků, od páteřních až po ty okrajové. Dle plánu máme povinnost zajistit sjízdnost komunikací a průchodnost chodníků do 48 hodin po skončení sněžení. První sníh v pondělí ráno jsme začali uklízet už v brzkých hodinách, měli jsme posolené chodníky i komunikace, ale pak po 5. hodině začalo padat tolik sněhu, že už jsme nestíhali odklízet a úklid začal nanovo,“ uvedla Dagmar Šmiřáková, která má ve společnosti Slumeko na starost správu místních komunikací.

Ta si myslí, že úklid takového množství sněhu v tak krátkém čase Slumeko zvládlo poměrně dobře. „Co jsme nezvládli, byl úklid sněhu z chodníků, které vedou kolem komunikací a jsou ve správě správy silnic, jako je například ulice Záhumenní. Vozidla zimní údržby správy silnic nám veškerý sníh z komunikace nahrnuly na námi odklizený chodník. Na něm se vytvořila těžká a rychle mrznoucí břečka a ledová tříšť, kterou jsme nebyli schopni bezprostředně strojně uhrnout. To se podařilo až ve středu dopoledne. Podobné problémy nastaly na některých úsecích chodníků v Lubině a Vlčovicích podél silnice I/58 a v Mniší podél silnice II/486. Ve středu odpoledne byly závady ve schůdnosti v uvedených lokalitách odstraněny,“ uvedla Dagmar Šmiřáková.

Slumeko také nemohlo nasadit tolik pracovníků a techniky, jako tomu bylo v minulosti. „Potýkáme se s nemocností a některé lidi máme v covid karanténě. V minulosti jsme při takovém kalamitním stavu pracovali na dvě směny, nyní máme obsazenou pouze jednu dvanáctihodinovou směnu. V současné situaci proto povoláváme do služeb i další externí dodavatele, kteří pomohou zvládnout problematická místa v zimní údržbě a alespoň částečně pokrýt nedostatek našich pracovníků,“ poznamenala Dagmar Šmiřáková.

Úklid parkovišť u supermarketů, který zajišťuje Slumeko, se neprovádí na základě plánu zimní údržby. „Úklid těchto míst není na úkor města, to zajišťujeme externími pracovníky i stroji na základě smlouvy. Obchodní domy nám za to platí. Obdobně máme nasmlouvané zakázky v průmyslovém parku a i zde je nutno zdůraznit, že tyto služby jsou v drtivé většině zajišťovány externími dodavateli,“ upřesnila Dagmar Šmiřáková. Obdobná situace je v místních částech, kde úklid komunikací v majetku města zajišťují místní zemědělci na základě každoročně uzavřené smlouvy.

Další značný problém Slumeku způsobují neukáznění řidiči. „Přestože se v médiích upozorňuje na silné sněhové srážky, že hrozí kalamitní situace, nechávají stát vozidla před vjezdy na své pozemky a také v sídlištích města naprosto nevhodným způsobem tak, že je prakticky nemožné projet technikou, která zajišťuje zimní údržbu. Odstavená vozidla stojí daleko od okraje komunikací, jelikož se provozovatelé motorových vozidel neobtěžují si uklidit odstavné místo od sněhu nebo sněhové bariéry, které vzniknou při úhrnu sněhu. Tím nám způsobují velké problémy, kdy naše traktory s radlicí a sypače nejsou schopny danou ulicí projet. Mnohdy musejí vjíždět na chodník, nebo dlouho na komunikaci manipulovat, aby daným úsekem mohly projet. Letos se nám stalo, že vozidlo údržby způsobilo škodu na takto odstaveném vozidle. Bez aktivní spolupráce motoristické veřejnosti nelze dosáhnout lepší zimní údržby,“ okomentovala další nešvar Dagmar Šmiřáková.

Slumeko, aby mohlo provádět úklid sněhu, v zimním období aktivuje dopravní značky zakazující stání vozidel na určitém úseku komunikace. „Jde o ulici Družební, Moravskou a Ke Koryčce. Protože toto opatření řidiči nedodržují, požádali jsme o součinnost městskou policii, aby v daných úsecích prováděla častější kontroly a vozidla nám nebránila v odhrnování sněhu. Dále jsme ji žádali o kontroly parkování v křižovatkách, kde na mnohých místech řidiči parkují vozidla v oblouku křižovatek a opět nám způsobují neskutečné potíže, protože naše vozidlo zimní údržby není schopno křižovatkou projet. Konkrétně velký silniční sypač s vnější šířkou vozidla 3,5 metru má značný problém projet například ulicemi Česká, sjezdy na ulici I. Šustaly ze Záhumenní, na Sluneční, Francouzské, Ke Koryčce a další. Toto vozidlo potřebuje při zatáčení větší prostor, pokud v takovém místě stojí špatně zaparkované vozidlo, může se stát, že daná navazující ulice nebude prohrnuta a ani ošetřena posypem. Pokud to bude nutné, bude ve spolupráci s městskou policií přistoupeno k odtahu překážejících vozidel, podobně jako tomu je v případě nepřístupných míst při svozu odpadu z kontejnerových stanovišť v letním období,“ dodala Dagmar Šmiřáková.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS