Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2018 ze dne 10.05.2018

Smlouva s Bánovci před podpisem, ta s Congletonem naopak skončí

(Počet zobrazení: 1358)
Přestože partnerská smlouva mezi Bánovci a Kopřivnicí nebyla oficiálně podepsána, proběhla už celá řada spolkových aktivit, jako například setkání seniorů z obou měst.
FOTO: D. HOĎÁKOVÁ
Přestože partnerská smlouva mezi Bánovci a Kopřivnicí nebyla oficiálně podepsána, proběhla už celá řada spolkových aktivit, jako například setkání seniorů z obou měst.
FOTO: D. HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (dam) – Partnerská smlouva se slovenským městem Bánovce nad Bebravou nahradí obdobný dokument s britským Congletonem. Schválení nové partnerské smlouvy se Slováky a ukončení už v podstatě jen formální spolupráce s Angličany bude zřejmě schvalovat červnové zastupitelstvo. Původně měli zastupitelé o změnách v oblasti mezinárodní spolupráce rozhodovat už na minulém zasedání v závěru dubna, nakonec ale byl tento bod programu odložen, protože je ještě nutné sladit finální text partnerské smlouvy s Bánovci.

Zastupitelstvo slovenské strany už smlouvu o spolupráci s Kopřivnicí schválilo 18. dubna. Jednomyslně přijatý text se ovšem drobně liší od původně oboustranně odsouhlaseného znění. „Proto teď ještě texty porovnáme a upravíme tak, aby byly schváleny v jednotném znění. Po schválení v našem zastupitelstvu budeme s Bánovci jednat o termínu slavnostního podpisu smlouvy,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Původně se podle jeho slov uvažovalo o tom, že smlouva s novým slovenským partnerem bude podepsána v srpnu v rámci setkání se zástupci partnerských měst, které Kopřivnice uspořádá v rámci oslav 70. výročí povýšení na město. Je ale možné, že k podpisu dojde už dříve při jiné vhodné příležitosti a v srpnu bude nový partner jen oficiálně představen veřejnosti.

Navázání spolupráce s Bánovci má základ ve společné historii, neboť slovenské město bylo sídlem jednoho z pobočných závodů kopřivnické Tatry. K prvním vzájemným schůzkám představitelů radnic došlo v roce 2016. V lednu 2017 pak starosta Kopřivnice a primátor Bánovců nad Bebravou podepsali Memorandum o budoucí spolupráci mezi městy v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a volnočasových aktivit nebo školství. Obě města si chtějí rovněž vzájemně předávat zkušenosti a názory a podporovat spolupráci mezi sdruženími a organizacemi. Velmi podobné zaměření má i oficiální partnerská smlouva.

Zatímco partnerství s Bánovci se úspěšně rozvíjí nejen v oficiální rovině a proběhlo už i několik aktivit na bázi spolupráce jednotlivých spolků fungujících v obou městech, spolupráce s anglickým městem Congleton už dlouhá léta existuje pouze na papíře. Dohoda o partnerství mezi městy Kopřivnice a Congleton byla schválena už v polovině roku 1997 a příslušný dokument zástupci obou měst podepsali zhruba rok poté. Spolupráce s britským partnerem byla aktivní v letech 1998 až 2009, kdy proběhla vždy jedna či dvě akce ročně. V roce 2010 došlo v Británii k úpravě systému samosprávy a Congleton se stal součástí většího správního obvodu Cheshire East County a od té doby spolupráce ustala, neboť rada Cheshire East se zaměřila na mezinárodní spolupráci ke zvýšení ekonomických a obchodních příležitostí a snížila svou účast ve společenských a oficiálních partnerských aktivitách. „Congleton je tak dnes spíše partnerem pro kraj než pro radnici. Přesto jsme se snažili ještě vloni na podzim zástupce Congletonu kontaktovat, ale zůstalo to bez odezvy,“ vysvětluje starosta Miroslav Kopečný, proč se radnice rozhodla nefungující partnerství ukončit.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS