Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 04.10.2018 - Radnice si nechává zmapovat statickou dopravu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
ZŠ dr. Milady Horákové - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 34/2018 ze dne 04.10.2018

Radnice si nechává zmapovat statickou dopravu

(Počet zobrazení: 1178)
Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice si nechává zpracovat Koncepci statické dopravy, která přinese návrhy na změny organizace a regulace parkování ve městě.

Na zpracování tohoto dokumentu město získalo dotaci z Národního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, jež pokryje až 80 procent uznatelných nákladů. Celkové náklady jsou dle smlouvy o dílo ve výši 484 tisíc korun včetně DPH. Stejně jako před deseti lety bude hledat možnosti ke zlepšení stavu v oblasti odstavování a parkování vozidel v Kopřivnici společnost UDIMO z Ostravy. Přestože město Kopřivnice realizovalo v posledních deseti letech stovky nových parkovacích míst, nabídka stále nepokrývá rychle rostoucí poptávku po parkování.

V rámci zpracování koncepce bude zmapován stávající stav statické dopravy ve městě a stanoveny priority jednotlivých opatření dle koncepce v souladu se strategickými prioritami. Zjišťovat se budou aktuální i budoucí potřeby obyvatel i návštěvníků města a také budou prověřeny možnosti zavedení zón regulovaného parkování, a to jak v centru, tak i na sídlištích.

„Firma by měla navrhnout způsob možné regulace ke zmírnění stávající neutěšené situace v oblasti parkování a odstavování vozidel na území celého města, a to včetně návrhu možného rezidentního a abonentního stání,“ upřesnil Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města kopřivnické radnice.

Vzhledem k tomu, že společnost UDIMO zpracovávala podobný dokument před deseti lety, bude k dispozici porovnání nových dat s údaji z roku 2008. Výsledkem bude dokument, který přinese návrhy možných řešení odstavování a parkování vozidel v jednotlivých lokalitách.

„Zda to bude v konečné podobě formou zpoplatněných stání, prostřednictvím parkovacích karet nebo parkovacích automatů, realizací nových odstavných ploch, záchytných parkovišť nebo výstavbou vícepodlažních garáží, vzejde také z prostorových možností řešených lokalit, z projednání s kopřivnickou veřejností a v konečném důsledku z rozhodnutí nového vedení města. Dokument také bude řešit problematiku odstavování malých nákladních vozů v sídlištní zástavbě,“ přiblížil výstupy, které by město mělo získat, architekt města Milan Šmíd.

Pracovníci společnosti UDIMO budou realizovat fyzické sčítání stavu a průzkum mezi obyvateli v následujících 6 měsících, na něž bude navazovat návrhová část a projednání s dotčenými orgány, zástupci města a veřejností. „Dokončení a předání projednané koncepce se předpokládá do konce roku 2019,“ dodal Richard Petr.


Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS