Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.05.2020 - Radnice odpustí podnikatelům dva měsíční nájmy
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2020 ze dne 21.05.2020

Radnice odpustí podnikatelům dva měsíční nájmy

(Počet zobrazení: 192)
Kopřivnice (dam) – Kopřivnická radnice se v reakci na problémy, které koronavirová epidemie způsobila malým firmám, chystá odpustit místním podnikatelům nájmy v hodnotě přes 400 tisíc korun. Podnikatelé, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, nebudou muset platit nájemné za duben a květen 2020, nebo alespoň jejich podstatnou část.

„Firmám a živnostníkům, kteří byli nuceni v důsledku krizových opatření nebytové prostory uzavřít, poskytneme 100% slevu na nájemném za zmíněné dva měsíce, maximálně však do částky 20 000 Kč. Těm, kdo v důsledku protiepidemiologických opatření museli provoz omezit jen částečně, pak poskytneme 50% slevu z nájemného do maximální výše 10 000 korun,“ říká místostarosta Adam Hanus, který má v gesci hospodaření s majetkem města, s tím, že opatření se netýká nájemců garážového stání, skladů a nájemců, kteří nebytové prostory města využívají coby nepodnikající fyzické osoby.

Město podnikatelům od nájemného uleví formou prominutí dluhu. Tento postup radnice vyhodnotila jako nejjednodušší, nebude totiž nutné uzavírat jakékoliv dodatky ke stávajícím smlouvám. Radniční odbor majetku města kontaktuje všechny nájemce a pošle jim formulář žádosti o prominutí nájemného. Nájemci, kteří mají uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor s městem Kopřivnice a byli dotčeni krizovými opatřeními, budou moci o prominutí nájemného požádat do konce května. Žádosti podané nájemci po termínu 31. 5. 2020 nebudou mít na odpuštění dlužného nájemného automatický nárok a o způsobu jejich vyřízení bude rozhodovat městská rada.

Opatření směřující k podpoře podnikatelů realizují i mnohá další města a obce. Nejčastějším způsobem je právě promíjení či snižování nájemného v prostorách vlastněných radnicemi.

„Podobně jako jiná města jsme při rozhodování o této formě podpory podnikatelů byli vedeni snahou o ekonomickou stabilizaci nájemců zachováním zaměstnanosti. Město má navíc samozřejmě i zájem na dalším fungování provozoven, a tím pádem na zachování sortimentu služeb pro občany a návštěvníky města. Vzhledem k tomu, že povinnost zastavit nebo výrazně omezit své podnikání znamenala pro mnoho podnikatelů úplnou ztrátu příjmů, je zde samozřejmě i vysoké riziko ukončení podnikání a výpověď nájmu nebytových prostor řadou firem a živnostníků. To by v konečném důsledku mohlo znamenat ještě větší zásah do rozpočtu města než odpuštění části nájemného,“ vysvětlil důvody podpory ze strany města Adam Hanus.

Návrh na odpuštění nájemného minulý týden radní projednali, ale zatím definitivně neschválili, čekají totiž na to, jak se k otázkám nájmů postaví česká vláda. „Z vládní úrovně zaznívalo například to, že by se ztráty na nájemném dělily mezi stát, pronajímatele a nájemce v poměru 50, 30 a 20 %. Budeme proto do začátku června čekat na to, zda k tomu vláda vydá nějaký pokyn. Pokud vláda do 2. června nerozhodne o formě státní podpory, radní deklarovali, že odhlasují odpuštění nájmů tak, jak bylo nyní navrženo,“ uzavřel místostarosta Adam Hanus.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS